Vali kategooria

»»» Kõik
»»» volikogu määrus
»»» volikogu otsus
»»» õigusaktide eelnõu
»»» linnavalitsuse määrus
»»» linnavalitsuse korraldus
»»» volikogu istungi protokoll
»»» Volikogu juhatuse protokoll
»»» Õiguskomisjoni protokoll
»»» Kultuurikomisjoni protokoll
»»» Rahanduskomisjoni protokoll
»»» Kommunaalkomisjoni protokoll

»»» Otsing lehel klahvikombinatsiooniga Ctrl+F

volikogu otsus
Loa andmine vara võõrandamiseks (Posti tn 39-2 ja 39-2a, Haapsalu)
25.04.2014
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 38-8, Haapsalu)
25.04.2014
Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
25.04.2014
Haapsalu linna üldplaneeringu ülevaatamine
28.03.2014
Haapsalu linna üldplaneeringu ülevaatamise aruanne
28.03.2014
Kehtestatud üldplaneeringu muudatused 2006-2014
28.03.2014
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.03.2014
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 18-20, Haapsalu)
28.03.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest (Vaba tn 9, Haapsalu)
28.03.2014
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
28.03.2014
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
28.03.2014
Loa taotlemine vara võõrandamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning Haapsalu Linnavolikogu 31.01.2014 otsuse nr 34 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 34, Haapsalu)“ muutmine
28.03.2014
Halduslepingu sõlmimine Muinsuskaitseametiga
28.02.2014
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Võnnu tn 42-6, Haapsalu)
28.02.2014
Haapsalu rongiliikluse taastamise töögrupi moodustamine.
03.02.2014
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
03.02.2014
Vara vahetamine otsustuskorras (Raudtee tn 4-4 ja Raudtee tn 4-5, Haapsalu).
03.02.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (F.R. Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu).
03.02.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (F.R. Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu) LISA
03.02.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Potissepa põik 1, 3, 7, Haapsalu).
03.02.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Potissepa põik 1, 3, 7, Haapsalu) PLAAN
03.02.2014
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2007 otsuse nr 166 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine LISA
03.02.2014
Haapsalu vapimärgi andmine.
03.02.2014
Omaosaluse garanteerimine
31.01.2014
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2007 otsuse nr 166 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine.
31.01.2014
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 34, Haapsalu)
31.01.2014
Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades.
20.12.2013
Loa andmine vara tasuta võõrandamiseks SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus.
20.12.2013
Loa andmine vara tasuta võõrandamiseks SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus. LISA
20.12.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks (Väike-Mere tn 7-4, Haapsalu).
20.12.2013
Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse esindajate nimetamine.
20.12.2013
Eesti Linnade Liidu juhtorganitesse esindajate nimetamine.
20.12.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 7, Haapsalu).
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 7, Haapsalu) plaan
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Sadama tn 32a, Holmi kallas 1, Uus-Sadama tn 22, Suur-Liiva tn 27a, Õhtu kallas 6, Haapsalu)
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Sadama tn 32a
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Holmi kallas 1
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Uus-Sadama tn 22
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Suur-Liiva tn 27a
29.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Õhtu kallas 6
29.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Imatra Elekter kasuks (Lihula maantee lõik 1, Lihula maantee lõik 2, Kastani tn 10 // Kastani park ja Tamme tänava lõik 2, Haapsalu)
29.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Imatra Elekter kasuks (Lihula maantee lõik 1, Lihula maantee lõik 2, Kastani tn 10 // Kastani park ja Tamme tänava lõik 2, Haapsalu) Plaan
29.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus).
29.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus) Plaan
29.11.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Õhtu kallas 17-2, Haapsalu).
29.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni esimehe valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni aseesimehe valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni aseesimehe valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
13.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete arvu kinnitamine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni esimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni esimehe valimine
06.11.2013
Haapsalu linnapea valimine
06.11.2013
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine ning valitsuse liikmetele töötasu määramine
06.11.2013
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine
06.11.2013
Haapsalu Linnavolikogu aseesimehe valimine
30.10.2013
Haapsalu Linnavolikogu esimehe valimine
30.10.2013
Rahaliste vahendite eraldamine
27.09.2013
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
27.09.2013
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Niine tn 49, Haapsalu)
27.09.2013
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Niine tn 49, Haapsalu) LISA
27.09.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tulbi põik 3, 5, 16 krundid ja lähiala, Haapsalu)
27.09.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tulbi põik 3, 5, 16 krundid ja lähiala, Haapsalu) LISA
27.09.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Suur-Lossi tn 9-5, Tamme tn 17A-42, Haapsalu)
27.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kuuse tn 6-40, Haapsalu)
27.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 18-9, Haapsalu).
27.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Tallinna mnt 6-6, Haapsalu)
27.09.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 3, Haapsalu)
27.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Imatra Elekter kasuks (Raudtee tänav, Raudtee tn 2 ja Tulbi tänav, Haapsalu)
27.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Sadama tn 3 kasuks (Väikese-Viigi haljasala, Vaikne kallas 1 // Väike viik, Haapsalu)
27.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Sadama tn 3 kasuks (Väikese-Viigi haljasala, Vaikne kallas 1 // Väike viik, Haapsalu) LISA
27.09.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 1, Haapsalu).
27.09.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 1, Haapsalu) LISA
27.09.2013
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine.
27.09.2013
Mälestuskivi paigaldamine
27.09.2013
Mälestuskivi paigaldamine LISA
27.09.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine LISA
27.09.2013
Linnapeale ja valitsuse liikmetele lisatasu maksmine.
27.09.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine
27.09.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine lisa 2
27.09.2013
Sihtasutuse Haapsalu Piiskopilinnus tegevuse lõpetamine.
21.06.2013
Raudteemuuseumi tegevuse lõpetamine.
21.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Väike-Viigi tn 12, Haapsalu, kasuks.
21.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Väike-Viigi tn 12, Haapsalu, kasuks LISA
21.06.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tallinna mnt, Männiku tee, Kiltsi tee, Ungru tee, Lao tn, Aiavilja tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn ja Kalevi tn, Haapsalu).
21.06.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tallinna mnt, Männiku tee, Kiltsi tee, Ungru tee, Lao tn, Aiavilja tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn ja Kalevi tn, Haapsalu) LISA
21.06.2013
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine.
21.06.2013
Haapsalu Linnavolikogu seitsmenda koosseisu liikmete arvu määramine.
21.06.2013
Haapsalu Linnavolikogu 2013. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine, selle piiride, numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaksmääramine.
21.06.2013
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
04.06.2013
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA
04.06.2013
Revisjonikomisjoni akt HLV 2012. a eelarve täitmise kohta
04.06.2013
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Eraküte kasuks (Ehte tn ja Karja tn, Haapsalu)
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Eraküte kasuks (Ehte tn ja Karja tn, Haapsalu) LISA
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Haapsalu Veevärk kasuks (Tööstuse tn, Haapsalu)
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Haapsalu Veevärk kasuks (Tööstuse tn, Haapsalu) LISA
04.06.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu)
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks Lossiplats 3 // Piiskopilinnus
04.06.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks Lossiplats 3 // Piiskopilinnus LISA
04.06.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu)
04.06.2013
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks.
26.04.2013
Munitsipaalüldhariduskoolides toitlustamise riigihanke korraldamine.
26.04.2013
Vara tasuta võõrandamine (Haava tn 32c ja Haava tn 34, Haapsalu).
26.04.2013
Linnavolikogu kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
22.03.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks (Lihula mnt lõik 1, Lihula mnt 10, 10a, 11, 13, Mulla tn, Sireli tn, Toominga tn, Tamme tn, Niine tn ja Potissepa tn, Haapsalu)
22.03.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks (Lihula mnt lõik 1, Lihula mnt 10, 10a, 11, 13, Mulla tn, Sireli tn, Toominga tn, Tamme tn, Niine tn ja Potissepa tn, Haapsalu) LISA
22.03.2013
Kinnisasja omandamine (Kastani tn 9, Haapsalu)
22.03.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Läänemaa Haigla
22.03.2013
Volituste andmine Haapsalu Linnavalitsusele
22.03.2013
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide ümberkorraldamine.
22.02.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tulbi põik 3, 5, 16 ja lähiala, Haapsalu).
22.02.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tulbi põik 3, 5, 16 ja lähiala, Haapsalu) PLAAN
22.02.2013
Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid asutamisel osalemine
22.02.2013
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
22.02.2013
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
22.02.2013
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele töötasu määramine.
22.02.2013
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2012 otsuse „Loa andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks“ muutmine
22.02.2013
Nõustumine Ridala Vallavolikogu ettepanekuga
25.01.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Niine tn 32-16, Haapsalu9
25.01.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 34a-40, Haapsalu)
25.01.2013
Haapsalu vapimärgi andmine
25.01.2013
Haapsalu aukodaniku nimetamine
25.01.2013
Koostöölepingu sõlmimine
21.12.2012
Linnavara tasuta võõrandamine
21.12.2012
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
21.12.2012
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Karja tn 10-3, Haapsalu)
21.12.2012
Loa andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
30.11.2012
Haapsalu linna osalemine korraldatud jäätmeveo ühishankes koos Ridala vallaga
30.11.2012
Haapsalu linna ja Ridala valla piiride muutmise menetluse algatamine
30.11.2012
Haapsalu linna ja Ridala valla piiride muutmise menetluse algatamine PLAAN
30.11.2012
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Rüütli tn 8a korter 3, Haapsalu)
30.11.2012
Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine
30.11.2012
Haapsalu linna 2012−2014 majandusaastate audiitori määramine
26.10.2012
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
26.10.2012
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
26.10.2012
Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimise garanteerimiseks
26.10.2012
Riigihanke korraldamine
28.09.2012
Hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32, Haapsalu)
28.09.2012
Hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32, Haapsalu) LISA
28.09.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kaluri tn 34a, Haapsalu)
28.09.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kaluri tn 34a, Haapsalu) Lisa
28.09.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kase tänav, Haapsalu)
28.09.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kase tänav, Haapsalu) Lisa
28.09.2012
Linnavolikogu kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
28.09.2012
Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimine.
28.09.2012
Haapsalu linna osalusest korraldatud jäätmeveo ühishankes
21.06.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras
21.06.2012
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
21.06.2012
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni AKT Haapsalu Linnavalitsuse 2011. aasta eelarve täitmise kohta
21.06.2012
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2011
21.06.2012
Hanke korraldamine audiitorteenuse osutaja leidmiseks Haapsalu linna 2012-2014 majandusaastate auditeerimiseks
21.06.2012
Volituste andmine
21.06.2012
Loa andmine laenukohustuste võtmiseks
25.05.2012
Vara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Õhtu kallas 25 korter 2, Haapsalu)
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 3 ja 9, Haapsalu)
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 3 ja 9, Haapsalu) LISA 1
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 3 ja 9, Haapsalu) LISA 2
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 5, Holmi kalda lõik 2, Haapsalu)
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 5, Holmi kalda lõik 2, Haapsalu) LISA 1
25.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 5, Holmi kalda lõik 2, Haapsalu) LISA 2
25.05.2012
Nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Kuuse tn 32a, 32b, 32c, Vahtra tn 12, 14, Haapsalu)
25.05.2012
Hoonestusõiguse seadmine (Kastani tn 9a, Kuuse 32a, 32b, 32c, Vahtra tn 12, 14, Haapsalu)
25.05.2012
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks (Laskuri tänav, Haapsalu)
25.05.2012
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks (Laskuri tänav, Haapsalu) LISA
25.05.2012
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
25.05.2012
Töögrupi moodustamine
27.04.2012
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
27.04.2012
Mälestuskivi paigaldamine
27.04.2012
Mäelstuskivi paigaldamine PLAAN
27.04.2012
Linnavolikogu kommunaalkomisjoni liikme kinnitamine
27.04.2012
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Niine tn 16-31, Haapsalu)
30.03.2012
Eluruumide kustutamine sotsiaaleluruumide nimekirjast (Niine tn 18-9 ja Raudtee tn 4-3, Haapsalu)
30.03.2012
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2011 otsuse nr 132 „Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras“ muutmine
30.03.2012
Rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
30.03.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Õhtu kallas 21-4, Haapsalu)
30.03.2012
Volituste andmine
30.03.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras (Mulla tn 1-1, Haapsalu)
30.03.2012
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri ametikohtade, põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2012. aastal.
17.02.2012
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2012. aastal töötasu määramine.
17.02.2012
Sihtasutus Haapsalu Hoolekandekeskus asutamine.
17.02.2012
Haapsalu vapimärgi andmine
27.01.2012
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Vaba tn 9, Haapsalu)
27.01.2012
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Vaba tn 9, Haapsalu) PLAAN
27.01.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)
27.01.2012
Haapsalu Linnavolikogu 17.12.2004 otsuse nr 160 „Mälestustahvli paigaldamine“ p 1 muutmine
27.01.2012
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamata jätmine
27.01.2012
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
23.12.2011
OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid osakapitali muutmine ja põhikirja kinnitamine
23.12.2011
Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid põhikiri
23.12.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras Lisa 1
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras Lisa 2
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras Lisa 3
25.11.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tondi tn 34, Tallinn)
25.11.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tondi tn 34, Tallinn) Lisa 1
25.11.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tondi tn 34, Tallinn) Lisa 2
25.11.2011
Haapsalu Linnavolikogu 25.02.2011 otsuse nr 101 „Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)“ muutmine
25.11.2011
Haapsalu Linnavolikogu 25.03.2011 otsuse nr 108 „Loa andmine tervikvara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3, Lihula mnt 3a, Haapsalu)“ muutmine
25.11.2011
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
28.10.2011
Loa andmine laenukohustuste refinantseerimine
28.10.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee tn 16a, Haapsalu)
30.09.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 3, Haapsalu)
30.09.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi tn 9-3, Haapsalu)
30.09.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Rüütli tn 8a korter 3, Haapsalu)
30.09.2011
Kinnisasja võõrandamine otsustuskorras (F.J. Wiedemanni tn 15, Haapsalu).
17.06.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 2, Haapsalu).
17.06.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 2, Haapsalu) PLAAN
17.06.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10-5, Haapsalu).
17.06.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
17.06.2011
Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine.
17.06.2011
Osaluse lõpetamine Haapsalu Linnamajanduse Aktsiaseltsis
27.05.2011
Koolide, lasteaedade ja huvikoolide põhimääruste ning arengukavade kinnitamise kord
27.05.2011
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidajale pandud ülesannete delegeerimine
27.05.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2)
27.05.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee tn 16c, Haapsalu)
27.05.2011
Mälestuskivi ümberpaigutamine
29.04.2011
Mälestuskivi ümberpaigutamine Skeem
29.04.2011
Haapsalu Linnavolikogu 26.05.2006 otsuse nr 57 kehtetuks tunnistamine
29.04.2011
Haapsalu Linnamajanduse Aktsiaseltsi põhikirja muutmine
29.04.2011
Osaühing Haapsalu Linna Spordibaasid põhikirja muutmine
29.04.2011
Koolivõrgu ümberkorralduse kava Haapsalu linnas perioodil 2011 – 2013.
25.03.2011
Loa andmine riigihanke korraldamiseks.
25.03.2011
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18, Haapsalu).
25.03.2011
Sihtasutuse Haapsalu Linnuse Fond tegevuse lõpetamine.
25.03.2011
Loa andmine tervikvara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3, Lihula mnt 3a, Haapsalu)
25.03.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Raudtee tn 16, 16a ja 16c, Haapsalu)
25.03.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Õhtu kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu)
25.03.2011
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine
25.03.2011
Loa andmine riigihanke korraldamiseks
25.02.2011
Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimise garanteerimiseks
25.02.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)
25.02.2011
Nõusolek MTÜ Läänemaa Metsaühistu liikmeks astumiseks
25.02.2011
Korterihoonestusõiguse omandamine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
25.02.2011
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2011. eelarveaastasse üle kantavate assigneeringute kinnitamine
28.01.2011
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2011. eelarveaastasse üle kantavate assigneeringute kinnitamine LISA
28.01.2011
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.01.2011
Haapsalu linna osalemine Läänemaa korraldatud jäätmeveo ühishankes
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaan Poska käik, Haapsalu)
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jaan Poska käik, Haapsalu) Asendiplaan
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Roo tn 3, Haapsalu)
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Roo tn 3, Haapsalu)
28.01.2011
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
28.01.2011
Haapsalu linna vapimärgi andmine
28.01.2011
Munitsipaaleluruumide nimetamine sotsiaaleluruumideks (Suur-Lossi tn 26-1 ja Niine tn 12-27, Haapsalu)
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2009 otsuse nr 32 „Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks“ osaliselt kehtetuks tunnistamine
28.01.2011
2011. aasta Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine
28.01.2011
Rahvakohtunikukandidaatide valimine
28.01.2011
Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
28.01.2011
Kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
28.01.2011
Tagalahe väikesadamate laevatee puhastamise projekti omafinantseeringu garanteerimine
28.01.2011
Loa andmine kaasomandiosa ostmiseks (Jaani tn 2, Haapsalu)
17.12.2010
Kinnistu omandamine (Jaani tn 4a, Haapsalu)
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potisepa, Aiavilja, Haava, Tagalahe vaheline ala, Haapsalu)
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potisepa, Aiavilja, Haava, Tagalahe vaheline ala, Haapsalu) Lisa 1
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potisepa, Aiavilja, Haava, Tagalahe vaheline ala, Haapsalu) Lisa 2
17.12.2010
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2011. aastal
17.12.2010
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2011. aasta töötasu määramine
17.12.2010
Nõusolek riigigümnaasiumi asutamiseks
26.11.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Vaikne kallas 4-3, Haapsalu)
26.11.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-14, Haapsalu)
26.11.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
26.11.2010
Oja tn asendiplaan
26.11.2010
Pargi tn asendiplaan
26.11.2010
Väike-Mere lõik 1 asendiplaan
26.11.2010
Väike-Mere lõik 2 asendiplaan
26.11.2010
Varaliste kohustuste võtmine
29.10.2010
Hoonestusõiguse seadmine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
29.10.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 otsuse nr 34 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
29.10.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 otsuse nr 34 Lisa "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
29.10.2010
Haapsalu rongiliikluse taastamise töögrupi moodustamine
15.10.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava tn 32c, Haapsalu)
24.09.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava tn 32c, Haapsalu) ASENDIPLAAN
24.09.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu)
24.09.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu) ASENDIPLAAN
24.09.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu)
24.09.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu) ASENDIPLAAN
24.09.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-14, Haapsalu)
24.09.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-19, Haapsalu)
24.09.2010
Haapsalu Piiskopilinnuse ja Haapsalu Raudteemuuseumi projektide omafinantseeringu garanteerimine
18.06.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Endla tn 2a-16, Haapsalu)
18.06.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 27-29, Haapsalu)
18.06.2010
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks (Holmi tänav, Haapsalu)
18.06.2010
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2007 otsuse nr 175 „Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine“ kehtetuks tunnistamine
18.06.2010
Sõpruslepingu sõlmimine Petlemma linnaga
18.06.2010
Haapsalu Linnavolikogu 18.12.2009 otsuse nr 25 „Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 293 „Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest“ muutmine“
18.06.2010
Skulptuuri paigaldamine.
28.05.2010
Skulptuuri paigaldamine LISA
28.05.2010
Volituste andmine
28.05.2010
Ülesannete delegeerimine
28.05.2010
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.05.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Liiva tn 12, Haapsalu)
28.05.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Mulla tn 2-79, Haapsalu)
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Vaikne-Kallas 4-3, Haapsalu)
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-19, Haapsalu)
28.05.2010
Kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee tn 16b, Haapsalu)
28.05.2010
Kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Endla tn 19, Haapsalu)
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamise ettevalmistamiseks
28.05.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Võllamägi, Holmi kallas 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Kaluri tn 29, 31, 33, 35, Haapsalu
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA Võllamägi, Haapsalu
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA Holmi kallas 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Kaluri tn 29, 31, 33, 35, Haapsalu
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Räägu tn 15, Haapsalu)
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA Räägu tn 15, Haapsalu
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 3a ja Raudteetammi tee lõik 2, Haapsalu)
30.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA Raudteetammi tee lõik 2, Haapsalu
30.04.2010
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
26.03.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu)
26.03.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Raudtee tn 18a, Haapsalu)
26.03.2010
Haapsalu promenaadi ja kuursaali rekonstrueerimistööde teostamiseks kohustuste võtmine
26.03.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kuuse tn 24-43, Haapsalu)
26.03.2010
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Kuuse tn 26-35, Haapsalu)
26.03.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Endla tn 19, Haapsalu)
26.03.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Raudtee tn 16, 16a, 16b ja 16c, Haapsalu)
26.03.2010
Haapsalu linna veemajanduse infrastruktuuri arendamise projekti omafinantseeringu garanteerimine
26.02.2010
Mälestustahvli paigaldamine
26.02.2010
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2010. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
29.01.2010
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
29.01.2010
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2010. aastal
29.01.2010
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2010. a töötasu määramine
29.01.2010
Haapsalu linna vapimärgi andmine
29.01.2010
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
29.01.2010
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks
29.01.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi 26-4, Haapsalu)
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.01.2010
Läänemaa Omavalitsuste Liidu eestseisusesse esindaja nimetamine
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kalda tn lõik 1 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kalda tn 2 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kastani tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lahe tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lepa tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Mõtuse tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Männi tn lõik 1 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Männi tn lõik 2 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Nurme tn lõik 2 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Pargi põik asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Potissepa tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Raudteetammi tee 4 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Räägu tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Sambla tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Supeluse tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tedre tn asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tööstuse tn lõik 2 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tööstuse tn lõik 3 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vaba tn lõik 1 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vaba tn lõik 2 asend
29.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vee tn asend
29.01.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine 36-36, Haapsalu)
18.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Väike viik)
18.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Valgevälja mets)
18.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Valgevälja mets) PLAAN
18.12.2009
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus põhikirja muutmine
18.12.2009
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine
18.12.2009
Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 293 „Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest“ muutmine
18.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Väike viik)
18.12.2009
Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolide hoolekogudesse volikogu esindajate nimetamine
18.12.2009
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine
27.11.2009
Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
27.11.2009
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete kinnitamine
27.11.2009
Arendusprojekti „Läänemaa Spordikooli Universaalhalli rajamine“ omafinantseerimise tagamine
27.11.2009
Haapsalu linna 2009-2011 majandusaastate audiitori määramine
27.11.2009
Hoonestusõiguse seadmine (Mulla tn 1, Haapsalu)
27.11.2009
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine
30.10.2009
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
30.10.2009
Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete arvu kinnitamine
30.10.2009
Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni, rahanduskomisjoni ja õiguskomisjoni esimeeste valimine
30.10.2009
Haapsalu linnapea valimine
30.10.2009
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine
30.10.2009
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja linnavalitsuse liikmete teenistusest vabastamine
30.10.2009
Eesti Linnade Liidu juhtorganitesse esindajate nimetamine
30.10.2009
Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse esindajate nimetamine
30.10.2009
Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti riikliku delegatsiooni liikmeks kandidaadi esitamine
30.10.2009
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine
30.10.2009
Haapsalu Linnavolikogu aseesimehe valimine
26.10.2009
Loa andmine osalemiseks Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuse väljaarendamisel ja omafinantseeringu tagamiseks
25.09.2009
Loa andmine maa tasuta võõrandamiseks ja maa tasuta omandamiseks (F.J. Wiedemanni tn 12 ja Endla tn 9)
25.09.2009
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
25.09.2009
Hüvituse maksmine volikogu ülesannete täitmise eest
25.09.2009
Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest
25.09.2009
Loa andmine Loomekeskuse rahastamistaotluse koostamiseks ja kinnistu Jaani 2 kaasomandi ostmiseks
28.08.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kiltsi tee 1, Haapsalu)
28.08.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kiltsi tee 1, Haapsalu) PLAAN
28.08.2009
Hanke korraldamine audiitorteenuse osutaja leidmiseks Haapsalu linna 2009-2011. majandusaastate auditeerimiseks
19.06.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
19.06.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Lihula mnt 10, Haapsalu) PLAAN
19.06.2009
Loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja maa hoonestusõigusega koormamiseks (Lihula mnt 10, Haapsalu)
19.06.2009
Loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja maa võõrandamiseks (Raudtee tn 2, Haapsalu)
19.06.2009
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine
19.06.2009
Haapsalu Linnavolikogu kuuenda koosseisu liikmete arvu määramine
19.06.2009
Haapsalu Linnavolikogu 2009. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine, selle piiride, numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaksmääramine
19.06.2009
Varaliste kohustuste võtmine
29.05.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 2 ja 16, Haapsalu)
29.05.2009
Volituste andmine linna omandis olevate kinnisasjade koormamiseks reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega
29.05.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.05.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 2 ja 16, Haapsalu) PLAAN
29.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2006 otsuse nr 33 kehtetuks tunnistamine
24.05.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA Lossiplats 3a, Haapsalu
30.04.2009
Linnamaale hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32a, Kuuse tn 32b, Kuuse tn 32c,Vahtra tn 12, Vahtra tn 14, Haapsalu)
24.04.2009
Linnamaale hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32a, Kuuse tn 32b, Kuuse tn 32c,Vahtra tn 12, Vahtra tn 14, Haapsalu) PLAAN
24.04.2009
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
24.04.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2005 otsuse nr 21 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine“ muutmine
24.04.2009
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 78a, Haapsalu)
27.03.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi kallas 18, Haapsalu)
27.03.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi kallas 18, Haapsalu) PLAAN
27.03.2009
Mälestustahvli paigaldamine
27.03.2009
Mälestustahvli paigaldamine LISA
27.03.2009
„Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel saadava toetuse sildfinantseerimiseks kasutatavate rahaliste vahendite laenamine
27.02.2009
Haapsalu Linnavolikogu 30.01.2009 otsuse nr 250 „Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2009. a töötasu määramine“ muutmine
27.02.2009
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2009. aastal
27.02.2009
Loa andmine kinnisasja osa tasuta omandamiseks ja võõrandamiseks (Laskuri tänav, Lihula maantee ja Jaama tn 32, Haapsalu)
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kalmistu tn
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kopli tn
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Käbi tn
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Niine tn maatükk 1, 2, 3, 4
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Pihlaka tn
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Saare tn maatükk 1, 2, 3
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine P.Tsaikovski puiestee
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vahtra tn maatükk 1, 2, 3
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vahtra põik
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Õpetaja tn maatükk 1
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Õpetaja tn maatükk 2
27.02.2009
Loa andmine isikliku kasutusõiguse ja kasutusvalduse lepingu sõlmimiseks SA-ga Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus LISA
27.02.2009
Loa andmine isikliku kasutusõiguse ja kasutusvalduse lepingu sõlmimiseks SA-ga Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kuuse tn
27.02.2009
Mälestustahvli paigaldamine
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale F.R. Kreutzwaldi tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Jüriöö tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Posti tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Elion Ettevõtted kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Sauna põik kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Surnuaia tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tšaikovski puiestee pikendus) plaan
30.01.2009
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja 2009. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
30.01.2009
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja 2009. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine lisa
30.01.2009
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2009. aasta töötasu määramine
30.01.2009
Läänemaa Jäätmejaama varade tasuta üleandmine Ridala vallale
30.01.2009
Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi läbiviimiseks volituste andmine
30.01.2009
Haapsalu linna vapimärgi andmine
30.01.2009
Volituste andmine Haapsalu Linnavalitsusele
30.01.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tsaikovski puiestee pikendus)
30.01.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tsaikovski puiestee pikendus) PÕHIJOONIS
30.01.2009
Loode-Eesti Jäätmekäitluskeskuse AS-i aktsiate võõrandamine
19.12.2008
Haapsalu promenaadi kaldarajatiste rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
19.12.2008
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
28.11.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Raudtee tn 2 ja 16 Haapsalu
28.11.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Raudtee tn 2 ja 16 Haapsalu PLAAN
28.11.2008
Üldplaneeringu tingmärgi täpsustamine.
28.11.2008
Loa andmine minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamiseks
28.11.2008
Loa andmine minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamiseks PLAAN
28.11.2008
Haapsalu Kultuurikeskuse varade sihtotstarbe tagamine
28.11.2008
Detailplaneeringu kehtestamine Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16; Ehte tn 9; Wiedemanni tn 10, 12, Haapsalu PLAAN
31.10.2008
Detailplaneeringu kehtestamine Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16; Ehte tn 9; Wiedemanni tn 10, 12, Haapsalu
31.10.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tšaikovski puiestee pikendus, Haapsalu)
31.10.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tšaikovski puiestee pikendus, Haapsalu) PLAAN
31.10.2008
Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 otsuse nr 214 „Arendusprojekti „Haapsalu Kultuurikeskuse rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine ja rekonstrueerimistööde hanke korraldamine“ muutmine
31.10.2008
Haapsalu Kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
31.10.2008
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni liikme kinnitamine
26.09.2008
Projekti „Tehniline abi Haapsalu väikesadamatesse sissesõidutee süvendamiseks“ kaasfinantseerimise garanteerimine
26.09.2008
Projektide „Spordihoone rekonstrueerimine“ ja „Vasikaholmi ranna heakorrastamine“ kaasfinantseerimise garanteerimine
26.09.2008
Arvelduskrediidi limiidi kehtestamine
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c, Haapsalu)
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c, Haapsalu) põhijoonis
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu) põhijoonis
26.09.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
26.09.2008
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
10.07.2008
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine.
27.06.2008
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimine.
27.06.2008
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni liikmete kinnitamine
27.06.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Kalda tn 40, Haapsalu)
27.06.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Kalda tn 40, Haapsalu) PLAAN
27.06.2008
Teemaplaneering "Haapsalu linna liikluskorraldus ja kergliiklusteed"
27.06.2008
Volituste andmine maa tasuta omandamiseks ja maade tasuta võõrandamiseks (Lihula mnt 1, Lihula mnt 3, Lihula maantee parkla 1, Haapsalu)
27.06.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2007 otsuse 134 „Vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (kinnistu Jaani tn 2 12/15 osa kaasomandist) muutmine
27.06.2008
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
30.05.2008
Arendusprojekti „Haapsalu kultuurikeskuse rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine, rekonstrueerimistööde hanke korraldamine“
30.05.2008
Kinnisasja omandamine (Raudtee tn 16, Haapsalu)
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Uus-Sadama tn 25, Haapsalu)
30.05.2008
Detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee, Ungru tee ja maaüksuse „Paralepa rand ja puhkeala“ vaheline ala)
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 30, Haapsalu)
30.05.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu)
25.04.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu)
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 otsuse nr 189 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 otsuse nr 189 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
25.04.2008
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavate aastaringne hooldus perioodil 2008 – 2011” korraldamiseks
25.04.2008
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a-35, Haapsalu)
25.04.2008
Haapsalu linna esindajate vahetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogus
25.04.2008
Haapsalu linna esindajate vahetamine Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogus
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimehe valimine
11.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine
11.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
11.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu kultuuri- ja rahanduskomisjonide koosseisude kinnitamine
11.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
28.03.2008
Akvatooriumi piiride kooskõlastamine
28.03.2008
Akvatooriumi piiride kooskõlastamine ASENDIPLAAN
28.03.2008
Arendusprojekti „Lihula mnt 12, Haapsalu hoone väljaarendamine regionaalseks haridus- ja loomekeskuseks“ omafinantseerimise tagamine
28.03.2008
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.03.2008
Haapsalu Linnavolikogu 17.06.2005 otsuse nr 199 „Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine” muutmine“
28.03.2008
Haapsalu Linnavolikogu esimehe valimine
28.03.2008
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni liikme kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu Lastekeskuse ümbernimetamine
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 1 Kastani tn 10, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 2 Sambla tn 1, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 3 Vaba tn 9, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 4 Lihula mnt 29a, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 5 Aida tn 1, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 6 Lao tn 5, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 7 Kiltsi tee 14b, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine LISA 8 Paralepa tee 1, Haapsalu
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kiltsi tee 14a, Haapsalu)
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa Kiltsi tee 14a, Haapsalu
29.02.2008
Kinnistu jagamine ja vara võõrandamine otsustuskorras (Lõokese tn 1a, Haapsalu)
29.02.2008
Servituudi seadmine (F.J. Wiedemanni tn 15, Haapsalu)
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu)
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu) LISA 1
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu) LISA 2
29.02.2008
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a-37, Haapsalu)
29.02.2008
Küsimuste lahendamise delegeerimine Haapsalu Linnavalitsusele
29.02.2008
Huvikooli seadusega kooli pidajale pandud ülesannete delegeerimine
29.02.2008
Haapsalu linna 2007. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu linna 2007. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine LISA 1
29.02.2008
Servituudi seadmine (F.J.Wiedemanni tn 15, Haapsalu) LISA
29.02.2008
Haapsalu linna vapimärgi andmine
25.01.2008
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledzhiga
25.01.2008
Arendusprojekti „Haapsalu promenaadi kaldarajatiste rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kastani tn 28a, Haapsalu
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kuuse tn 46, Haapsalu
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tamme tn 23a, Haapsalu
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Männiku tee 44, Haapsalu
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Männiku tee 19a, Haapsalu
25.01.2008
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav ja Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri 6, Haapsalu)
25.01.2008
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav ja Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri 6, Haapsalu) PLAAN
25.01.2008
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledzhiga LISA I korruse plaan
25.01.2008
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledzhiga LISA II korruse plaan
25.01.2008
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledzhiga LISA III korruse plaan
25.01.2008
Halduslepingu sõlmimine Muinsuskaitseametiga
25.01.2008
Koolilõuna maksumus üldhariduskoolides
21.12.2007
Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine LISA
21.12.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18a, 18b ja 20, Haapsalu)
21.12.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18a, 18b ja 20, Haapsalu) LISA
21.12.2007
Servituudi seadmine (Lossiplats, Haapsalu)
21.12.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10-5, Haapsalu)
21.12.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2007 otsuse nr 153 „Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamine“ muutmine
21.12.2007
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
21.12.2007
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2008. a töötasu määramine
21.12.2007
Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
21.12.2007
Lääne Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine
30.11.2007
Loa andmine lepingu sõlmimiseks ning rahaliste kohustuste võtmiseks tulevasteks perioodideks (Läänemaa Jäätmejaama haldamine)
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 1
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 2
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 3
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 4
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 5
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 6
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 7
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 8
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 9
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 10
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Posti tn 45, Haapsalu)
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Posti tn 45, Haapsalu) lisa
30.11.2007
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Kuuse tn 32a, 32b, 32c Haapsalu)
30.11.2007
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c)
30.11.2007
Loa andmine kokkuleppe sõlmimiseks Haapsalu Väikelastekodu varade üleandmiseks linnale ning edasiste tegevuste kindlaksmääramiseks
30.11.2007
Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsuse nr 86 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)“ muutmine
30.11.2007
Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine
26.10.2007
Loa andmine hanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks
26.10.2007
Katastriüksuse ostmine (Aida tänav, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Aida tn I, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Aida tn II, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a-29, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 14, Haapsalu)
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2007 otsuse nr 135 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 1-4, Haapsalu)“ muutmine
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsuse nr 86 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)“ muutmine
26.10.2007
Preemia määramine Märt Maistele
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 27.10.2006 otsuse nr 82 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)” muutmine
26.10.2007
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamine
26.10.2007
Reformierakonna fraktsiooni umbusalduse avaldamine aselinnapea Märt Maistele
28.09.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldamine perioodil 2008 – 2011” korraldamiseks
28.09.2007
Mitteeluruumi võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi tn 26-3, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 17, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 33, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 17, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 21, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur- Lossi tn 26, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Vaikne kallas 4, Haapsalu)
28.09.2007
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus põhikirja muutmine
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 17, Haapsalu)
28.09.2007
Loa andmine Sihtasutuse Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamise ettevalmistamiseks
29.06.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna haljastuse hooldamine perioodil 2008 – 2012” korraldamiseks
29.06.2007
Haapsalu turismiarengukava kinnitamine
29.06.2007
Haapsalu turismiarengukava kinnitamine Lisa
29.06.2007
Umani linna ja Haapsalu linna vahelise koostöömemorandumi kinnitamine
29.06.2007
Vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (kinnistu Jaani tn 2 12/15 osa kaasomandist)
29.06.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 1-4, Haapsalu)
29.06.2007
Mitteeluruumi mõttelise osa võõrandamine (Karja tn 10, Haapsalu)
29.06.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Pargi tn 8, Haapsalu)
29.06.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Pargi tn 8, Haapsalu) Lisa
29.06.2007
Westmeri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
29.06.2007
Westmeri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine Lisa
29.06.2007
Haapsalu linna ametiasutuste vanem- ja nooremametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosseisu muutmine
29.06.2007
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
29.06.2007
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
25.05.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldamine perioodil 2008 – 2012” korraldamiseks
25.05.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 38, Haapsalu)
25.05.2007
6. Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 38, Haapsalu) LISA
25.05.2007
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimehe valimine
25.05.2007
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni aseesimehe valimine
25.05.2007
Haapsalu Linnavolikogu alatiste komisjonide liikmete muutmine
25.05.2007
F.J. Wiedemanni skulptuuri ja pargi ideekavandi kooskõlastamine (Õhtu kallas 2, Haapsalu)
27.04.2007
F.J. Wiedemanni skulptuuri ja pargi ideekavandi kooskõlastamine (Õhtu kallas 2, Haapsalu) LISA
27.04.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Niine tn 17, Haapsalu)
27.04.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Niine tn 17, Haapsalu) LISA
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats)
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) Lisa 1
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 2
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 3
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 4
27.04.2007
Esindajate muutmine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogus
27.04.2007
Kinnistu jagamine ja katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Tuksi spordibaas)
30.03.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a, Haapsalu)
30.03.2007
Mitteeluruumi otsustuskorras võõrandamine (Karja tn 10-1, Haapsalu)
30.03.2007
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Võnnu tn 42-9, Haapsalu)
30.03.2007
Kinnistu jagamine ja katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Tuksi spordibaas) LISA
30.03.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 102 „Haapsalu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine” muutmine
30.03.2007
Haapsalu Linnavalitsuse liikme kinnitamine
30.03.2007
Haapsalu Linnavolikogu kommunaalkomisjoni liikme kinnitamine
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad
30.03.2007
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni liikme kinnitamine
23.02.2007
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Kalda tn 40, Haapsalu
23.02.2007
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Kalda tn 40, Haapsalu LISA
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
23.02.2007
Koolilõuna maksumus üldhariduskoolides
23.02.2007
Väikebussi rentimine Haapsalu Sotsiaalmajale
23.02.2007
2006. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
23.02.2007
2006. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine LISA
23.02.2007
Haapsalu linna esindaja vahetamine Eesti Linnade Liidu esinduskogus
23.02.2007
Haapsalu linna esindaja vahetamine Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogus
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 1
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 2
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 3
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 4
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lisa 5
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 6
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 7
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 8
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 9
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 10
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 11
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 12
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 13
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 14
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 15
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 16
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 17
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 18
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 19
23.02.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine lisa 20
23.02.2007
Rahvakohtunikukandidaatide valimine
23.02.2007
Rahvakohtunikukandidaatide valimine LISA
23.02.2007
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Rüütli tn 8a-3, Haapsalu)
26.01.2007
Haapsalu linna vapimärgi andmine
26.01.2007
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
26.01.2007
Haapsalu linnapeale ja linnavalitsuse palgalistele liikmetele töötasu määramine
26.01.2007
Jaoskonnakomisjonide moodustamine 04.03.2007 Riigikogu valimisteks
26.01.2007
Preemia määramine Teet Kallasveele
26.01.2007
Haapsalu linnapea valimine
26.01.2007
Haapsalu linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
26.01.2007
Haapsalu linnavalitsuse liikmete kinnitamine
26.01.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.05.2006 otsuse nr 59 „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine - Sadama tn 30 krundi detailplaneering Haapsalus” muutmine
26.01.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10, Haapsalu)
22.12.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 27, Haapsalu)
22.12.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 25-1, Haapsalu)
22.12.2006
Lääne Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine
30.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISA
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, lisad
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISAD
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISAD
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISAD
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISAD
24.11.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamine, LISAD
24.11.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)
24.11.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)
24.11.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Rüütli tn 8, Haapsalu)
24.11.2006
Vara võõrandamine otsustuskorras (Põllu tn 4a, Haapsalu)
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudteetamm ja Lihula mnt 3a, Haapsalu)
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudteetamm ja Lihula mnt 3a, Haapsalu) LISA
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudteetamm ja Lihula mnt 3a, Haapsalu) LISA
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Paralepa tee II, Tulbi tn II ja Sadama tn 24b, Haapsalu)
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Paralepa tee II, Tulbi tn II ja Sadama tn 24b, Haapsalu) LISA
24.11.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Paralepa tee II, Tulbi tn II ja Sadama tn 24b, Haapsalu) LISA
24.11.2006
Volituste andmine ning kokkuleppe sõlmimine Sotsiaalministeeriumiga ja Lääne Maavalitsusega
24.11.2006
AS Haapsalu Veevärk aktsiate ostmine
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Jaani tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kõlakoja tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Koidu tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Ehte tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Aida tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Sauna põik
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Mulla tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Raudtee tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Tihase tn Pääsukese tn Ööbiku tn
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Õhtu kallas
27.10.2006
Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu) ja Haapsalu Linnavolikogu 28.05.2004 otsuse nr 124 „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)”kehtetuks tunnistamine
27.10.2006
Haapsalu Linnavolikogu 28.05.2004 otsuse nr 119 "Korteriomandite ostmise lubamine (KREDEX-i projekt)" muutmine
27.10.2006
Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu) ja Haapsalu Linnavolikogu 28.05.2004 otsuse nr 124 „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)” kehtetuks tunnistamine LISA
27.10.2006
Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolide hoolekogudesse volikogu esindajate nimetamine
27.10.2006
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Jaanu tänav maatükk 2
27.10.2006
Detailplaneeringu algatamine (Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16, Ehte tn 9, Wiedemanni tn 10, 12, Haapsalu)
29.09.2006
Detailplaneeringu algatamine (Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16, Ehte tn 9, Wiedemanni tn 10, 12, Haapsalu) LISA
29.09.2006
Detailplaneeringu kehtestamine (Suur-Mere tn 18, Haapsalu)
29.09.2006
Detailplaneeringu kehtestamine (Suur-Mere tn 18, Haapsalu) LISA
29.09.2006
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Suur-Liiva tn 15, Haapsalu)
29.09.2006
Haapsalu linna 2006-2008. aasta majandusaasta audiitori määramine
29.09.2006
Haapsalu Linnavolikogu 31.03.2006 otsuse nr 41 „Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine” kehtetuks tunnistamine
29.09.2006
Haapsalu Linnavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
08.09.2006
Haapsalu kaldaala arengustrateegia kinnitamine
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 2
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 3
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 4
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine Lisa 5
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 6
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 7
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 8
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 9
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 10
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 11
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 12
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 13
30.06.2006
Haapsalu linna üldplaneeringu vastuvõtmine LISA 14
30.06.2006
Kehtestatud planeeringute ülevaatamise tulemuse kinnitamine
30.06.2006
Detailplaneeringu kehtestamine (Ranna tee 2, Haapsalu)
30.06.2006
Detailplaneeringu kehtestamine (Ranna tee 2, Haapsalu) LISA
30.06.2006
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kuuse tn 13, Haapsalu)
30.06.2006
Pääsupesa lasteaia rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
30.06.2006
Riigihanke korraldamine audiitori leidmiseks
30.06.2006
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 15, 15a, 17, Sauna põik 1 ja 2, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kalmistu tn 1 ja 1a, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee 1a, 3 ja lähiala, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Niine tn 17, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 30, Haapsalu)
26.05.2006
Detailplaneeringu kehtestamine lisa (Jaama tn 15, 15a, 17, Sauna põik 1 ja 2, Haapsalu)
26.05.2006
Detailplaneeringu kehtestamine lisa (Jaama tn 15, 15a, 17, Sauna põik 1 ja 2, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Lisa (Kalmistu tn 1 ja 1a, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee 1a, 3 ja lähiala, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Niine tn 17, Haapsalu)
26.05.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 30, Haapsalu)
26.05.2006
Karja ja Kalda tänavate rekonstrueerimistööde finantseerimiseks vahendite laenamine
28.04.2006
Läbirääkimiste alustamine Haapsalu Väikelastekodu linnale üleandmiseks
28.04.2006
Vara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Pruuli maaüksus, Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond)
28.04.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala)
28.04.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala) lisa
28.04.2006
Projekti „Haapsalu linna lasteaia Pääsupesa renoveerimine” omaosaluse tagamine
28.04.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Lisa (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala)
28.04.2006
Haapsalu Üldgümnaasiumi ümberkujundamine põhikooliks
31.03.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Pargi tn 8, Haapsalu)
31.03.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Pargi tn 8, Haapsalu) lisa
31.03.2006
Kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine
31.03.2006
Ametiautode rentimine Haapsalu Linnavalitsusele
31.03.2006
Haapsalu Linnavolikogu 23.09.2005 otsuse nr 222 „Haapsalu Linnavolikogu 17.06.2005 otsuse nr 196 “Vara võõrandamine (Saanika küla, Ridala vald, Läänemaa)” muutmine” muutmine
31.03.2006
Haapsalu linna vapimärgi andmine
17.02.2006
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
17.02.2006
Laenulepingu tähtaja pikendamine
17.02.2006
Munitsipaaleluruumi sotsiaalkorterite nimekirja kandmine
27.01.2006
Korraldatud olmejäätmeveo avatud pakkumismenetluse tulemuste kinnitamine
27.01.2006
2005. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
27.01.2006
Haapsalu piiskopilinnuse arendusprojekti omaosaluse tagamine
27.01.2006
Vallasvara omandamine (Raudtee tn 10, Jalaka tn 78a, Haava tn 16)
27.01.2006
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
27.01.2006
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2005 otsuse nr 11 “Haapsalu linnapeale ja linnavalitsuse palgalistele liikmetele töötasu määramine” muutmine
27.01.2006
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (F.R.Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu)
27.01.2006
Katastriüksuste sihtotstarbe määramine (Kaluri tn 24 ja Suur-Mere tn 1, Haapsalu)
27.01.2006
Haapsalu Linnavolikogu 26.06.1998 otsusega nr 99 kinnitatud Haapsalu Kultuurikeskuse põhimääruse muutmine
27.01.2006
Haapsalu Linnuse katastriüksuse rendile andmine Haapsalu Piiskopilinnuse Sihtasutusele
16.12.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi kallas 18a,18b ja 20, Haapsalu)
16.12.2005
Haapsalu linna ametiasutuste vanem- ja nooremametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustamine, selle esimehe ja liikmete määramine
16.12.2005
Eesti Linnade Liidu volikogusse esindajate nimetamine ja esindajatele asendajate määramine
16.12.2005
Haapsalu linnapeale ja linnavalitsuse palgalistele liikmetele töötasu määramine
25.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu 18.11.2005 otsuse nr 07 „Haapsalu Linnavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine” punktide 2.1 ja 3.2 muutmine
25.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni esimehe valimine
25.11.2005
Haapsalu linna 2005. a majandusaasta audiitori määramine
25.11.2005
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Turu 15 ja Turu tänav)
25.11.2005
Kinnistu “Väike-Mere 4, Haapsalu” avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
25.11.2005
Eesti Linnade Liidu esinduskogusse esindajate nimetamine
25.11.2005
Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse esindajate nimetamine
25.11.2005
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine
25.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine
18.11.2005
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine
18.11.2005
Haapsalu Linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine
18.11.2005
Haapsalu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
18.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine ja komisjoni liikmete valimine
04.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine
04.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete arvu kinnitamine
04.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide esimeeste valimine
04.11.2005
Haapsalu Linnavolikogu komisjonide aseesimeeste valimine
04.11.2005
Haapsalu linnapea valimine
04.11.2005
Haapsalu linna üldplaneeringu läbivaatamine
30.09.2005
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus asutamine
30.09.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Suur-Holmi tn 1, Haapsalu)
23.09.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18, Haapsalu)
23.09.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Uus-Sadama tn 25, Haapsalu)
23.09.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Vee tn 1 ja 3, Haapsalu)
23.09.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Jaama tn 15, 15a, 17, Sauna põik 1, 2, Haapsalu)
23.09.2005
Vara võõrandamine (Luha tn 5a, Haapsalu)
23.09.2005
Vara võõrandamine (Väike-Mere tn 4, Haapsalu)
23.09.2005
Haapsalu Linnavolikogu 16. oktoobri 2005. a valimise jaoskonnakomisjonide moodustamine
23.09.2005
Haapsalu Linnavolikogu 17.06.2005 otsuse nr 196 “Vara võõrandamine (Saanika küla, Ridala vald, Läänemaa)” muutmine
23.09.2005
Hüvituse maksmine volikogu ülesannete täitmise eest
23.09.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Posti tn 41, 41a ja Tallinna mnt 1/ Posti tn 43 kruntide ning lähiala detailplaneering
26.08.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 38, Haapsalu)
26.08.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi tänav ja Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri tn 6)
26.08.2005
Maa taotlemine munitsipaalomandisse (Õhtu kalda ja raudteetammi vaheline maa)"
26.08.2005
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Endla tn 19, Haapsalu)
26.08.2005
Vara võõrandamine otsustuskorras (Peetri, Liivaküla küla, Ridala vald)"
26.08.2005
Vara võõrandamine otsustuskorras (Peetri, Liivaküla küla, Ridala vald)"
26.08.2005
Kinnistu “Saanika küla Ridala vald, Läänemaa” avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
26.08.2005
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 3, Haapsalu)
26.08.2005
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kalda tn 24, Haapsalu)
26.08.2005
Vara võõrandamine otsustuskorras (Tallinna mnt 4, Haapsalu)
26.08.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Põllu tn 6, Haapsalu)
17.06.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Suur-Mere tn 18, Haapsalu)
17.06.2005
Vara võõrandamine (Saanika küla, Ridala vald, Lääne maakond)
17.06.2005
Korteriomandi Sadama tn 4-5, Haapsalu, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
17.06.2005
Mälestustahvli paigaldamine
17.06.2005
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine
17.06.2005
Haapsalu linnavolikogu viienda koosseisu liikmete arvu määramine
17.06.2005
Haapsalu Linnavolikogu valimiseks Haapsalu linnas valimisringkonna moodustamine, selle piiride, numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaksmääramine
17.06.2005
Haapsalu Linnavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest ning ametist vabastamine
17.06.2005
HLV 17.06.2005.a otsus nr 199 "Haapsalu linna valimiskomisjjoni moodustamine"
17.06.2005
HLV 17.06.2005.a otsus nr 199 "Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine"
17.06.2005
HLV 17.06.2005.a otsus nr 200 "Haapsalu linnavolikogu viienda koosseisu liikmete arvu määramine"
17.06.2005
Vabariigi Valitsuse määruse “Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” eelnõu kooskõlastamine
27.05.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Õhtu kalda ja raudteetammi vaheline ala)
27.05.2005
Vara võõrandamine (Kuuse tn 13, Haapsalu)
27.05.2005
Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
27.05.2005
Mälestustahvli paigaldamine
27.05.2005
Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 otsuste nr 171-178 muutmine
27.05.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Õhtu kalda ja raudteetammi vaheline ala) lisa
27.05.2005
Katastriüksuste sihtotstarbe määramine
29.04.2005
Volituste andmine nimeseaduses sätestatud eestkosteasutuse otsuste tegemiseks
29.04.2005
Vara võõrandamine (Raudtee tn 18, Haapsalu)
29.04.2005
Vara võõrandamine (Kalda tn 3-2, Haapsalu)
29.04.2005
Vara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Sadama tn 4-5, Haapsalu)
29.04.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Posti tn 34, Haapsalu)
29.04.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 13, Haapsalu)
29.04.2005
Haapsalu Linnavolikogu 17.12.2004 otsuse nr 156 muutmine
29.04.2005
Taksoveo teenuste loetelu kinnitamine
01.04.2005
Vara võõrandamine (Ehte tn 6/Mängu tn 3, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Kooli tn 3, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Promenaadi tn 6, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Rüütli tn 1, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Rüütli tn 4, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Rüütli tn 8a, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Uus tn 21, Haapsalu)
01.04.2005
Vara võõrandamine (Väike-Mere tn 7, Haapsalu)
01.04.2005
Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2005 otsuse nr 161 “Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine” muutmine
01.04.2005
AS Haapsalu Kuurort aktsiate eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine
04.03.2005
Sõpruslepingu sõlmimine Eskilstuna linnaga Rootsis
04.03.2005
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
28.01.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Posti 41, 41a ja Posti 43/Tallinna mnt 1 kruntide ning lähiala)
28.01.2005
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Posti 41, 41a ja Posti 43/Tallinna mnt 1 kruntide ning lähiala)
28.01.2005
Katastriüksuste sihtotstarbe määramine
28.01.2005
Haapsalu Linnavolikogu 17.06.2004 otsuse nr 127 “Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi kallas 18 detailplaneering)” lisa muutmine
28.01.2005
Kontoritehnika liising Haapsalu Linnavalitsusele ja Haapsalu linna allasutustele
28.01.2005
Haapsalu linna osalemine Jalgrattatee Haldamise Sihtasutuses
28.01.2005
Haapsalu linna vapimärgi andmine
28.01.2005
Detailplaneeringu kehtestamine (Posti tn 44, Haapsalu)
17.12.2004
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vahtra ja Kuuse tänava nurgal)
17.12.2004
Servituudi seadmine (Suur-Liiva tn 15, Haapsalu)
17.12.2004
Vara võõrandamine (Suur-Mere tn 1, Haapsalu)
17.12.2004
Vara võõrandamine (Promenaadi tn 18, Haapsalu)
17.12.2004
Mälestustahvli paigaldamine
17.12.2004
Mälestustahvli paigaldamine lisa
17.12.2004
17.12.2004
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vahtra ja Kuuse tänava nurgal) lisa
17.12.2004
Haapsalu Linnavolikogu 11.11.2002 otsuse nr 5 “Haapsalu Linnavolikogu komisjonide liikmete arvu ja koosseisude kinnitamine” p 3.3 muutmine
26.11.2004
Osaluse lõpetamine aktsiaseltsis Haapsalu Kuurort
26.11.2004
Hoonestamata kinnistu ost (Holmi tn 4a, Haapsalu)
26.11.2004
Sotsiaalkorteriteks kinnitamine
26.11.2004
Haapsalu Linnavolikogu 30.10.2003 otsuse nr 66 “Eluruumi kandmine sotsiaalkorterite nimekirja” kehtetuks tunnistamine
26.11.2004
Haapsalu linna ühinemine Läänemereäärsete linnuste ja muuseumide assotsiatsiooniga
26.11.2004
Kultuurikeskusele helitehnika soetamine liisingu tingimustel
26.11.2004
Loa andmine Raudteejaama hoone turvaseadmete liisimiseks
29.10.2004
Vara võõrandamine (Ranna tee 2a, Haapsalu)
29.10.2004
Detailplaneeringu kehtestamine (Kastani tn 9 ja Kastani, Kuuse, Vahtra tänavate vaheline ala)
29.10.2004
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee 2 krunt ja Lao tänava äärne ala, Haapsalu)
29.10.2004
Kinnistutele aadresside määramine
29.10.2004
Ettepaneku tegemine Ridala Vallavolikogule ühiste töörühmade moodustamiseks
29.10.2004
Toitlustustasu koolieelsetes lasteasutustes ja koolides otsuse nr 138 muutmine
24.09.2004
Koolide, lasteaedade ja huvikoolide arengukava ning põhimääruse kinnitamise korra kinnitamine
27.02.2004
Osaühingu Haapsalu Linna Spordibaasid asutamisotsus
22.06.2001
Haapsalu Kunstikooli põhimäärus
27.04.2001
Haapsalu Lastekeskuse põhimäärus
27.04.2001
Läänemaa Spordikooli põhimäärus
27.04.2001
Haapsalu Muusikakooli põhimäärus
30.03.2001
Haapsalu linna munitsipaalkoolide ja -lasteaedade põhimääruste kinnitamine
28.04.2000
Muinsuskaitseala
27.10.1995
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks PLAAN (Holmi tänav, Haapsalu)