Vali kategooria

»»» Kõik
»»» volikogu määrus
»»» volikogu otsus
»»» õigusaktide eelnõu
»»» linnavalitsuse määrus
»»» linnavalitsuse korraldus
»»» volikogu istungi protokoll
»»» Volikogu juhatuse protokoll
»»» Õiguskomisjoni protokoll
»»» Kultuurikomisjoni protokoll
»»» Rahanduskomisjoni protokoll
»»» Kommunaalkomisjoni protokoll

»»» Otsing lehel klahvikombinatsiooniga Ctrl+F

õigusaktide eelnõu
Revisjonikomisjonile ülesande andmine ja komisjoni liikme kinnitamine.
22.05.2014
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2013
19.05.2014
Mälestusmärgi rajamine PLAAN
19.05.2014
Volikogu esimehe Jaanus Karilaiu arupärimine Haapsalu linna ja Ridala valla koostöö kohta
16.05.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu)
16.05.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu) PLAAN
16.05.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine (Vaba tn 9 krunt ja lähiala, Haapsalu)
16.05.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine (Vaba tn 9 krunt ja lähiala, Haapsalu) PLAAN
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Remmelga tn 6, Holmi kallas 20a, Haapsalu)
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Remmelga tn 6, Holmi kallas 20a, Haapsalu) PLAAN
16.05.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine (Vaba tn 9 krunt ja lähiala, Haapsalu) TÄPSUSTAV PLAAN
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tee lõik 2, Vahtra põik 7, Turu tn 15, Haapsalu)
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tee lõik 2, Vahtra põik 7, Turu tn 15, Haapsalu) PLAAN
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kastani tn 30a, Kase tänava lõik 2, Haapsalu)
16.05.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kastani tn 30a, Kase tänava lõik 2, Haapsalu) LISA
16.05.2014
Mälestusmärgi rajamine.
16.05.2014
Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 otsuse nr 170 „Taksoveo teenuste loetelu kinnitamine“ muutmine
16.05.2014
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 otsuse nr 225 „Teemaplaneeringu Haapsalu linna liikluskorraldus ja kergliiklusteed algatamine“ kehtetuks tunnistamine
16.05.2014
Eelnõude suunamine juhtivkomisjoni menetlusse 16.mai 2014
16.05.2014
Haapsalu LV majandusaasta aruanne 2013 ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne
14.05.2014
Volikogu 25.04.2014 istungi päevakorra projekt
21.04.2014
Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
14.04.2014
Volikogu liikme Merle Mäesalu arupärimine nr 1 Haapsalu linna kodulehe kohta
11.04.2014
Volikogu liikme Merle Mäesalu arupärimine nr 2 Tööstuse tänava detailplaneeringu algatamise kohta
11.04.2014
Volikogu liikme Merle Mäesalu arupärimine nr 3 juhtimise muutmisest aselinnapea vastutusalas
11.04.2014
Volikogu liikme Merle Mäesalu arupärimine nr 4 Vikerkaare lasteaia remondi ja linna tänavavalgustuse renoveerimise kohta
11.04.2014
Loa andmine vara võõrandamiseks (Posti tn 39-2 ja 39-2a, Haapsalu)
11.04.2014
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 38-8, Haapsalu)
11.04.2014
Volikogu 28. märtsi istungi päevakorra projekt
21.03.2014
Loa taotlemine vara võõrandamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning Haapsalu Linnavolikogu 31.01.2014 otsuse nr 34 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 34, Haapsalu)“ muutmine
21.03.2014
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
21.03.2014
Haapsalu linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastu võtmine ja eelarve muutmine, esimene lugemine LISA 1
17.03.2014
Haapsalu linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastu võtmine ja eelarve muutmine, esimene lugemine LISA 2
17.03.2014
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
17.03.2014
Haapsalu linna üldplaneeringu ülevaatamine
17.03.2014
Haapsalu linna üldplaneeringu ülevaatamine LISA 1
17.03.2014
Haapsalu linna üldplaneeringu ülevaatamine LISA 2
17.03.2014
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras
17.03.2014
Loa andmine vara võõrandamiseks (Posti tn 39-2 ja 39-2a, Haapsalu)
17.03.2014
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 18-20, Haapsalu)
17.03.2014
Detailplaneeringute plaan INFOKS
17.03.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest (Vaba tn 9, Haapsalu)
17.03.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest (Vaba tn 9, Haapsalu) SELETUSKIRI
17.03.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest (Vaba tn 9, Haapsalu) SELETUSKIRJA LISA
17.03.2014
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
17.03.2014
Haapsalu linna 2014. aasta esimese lisaeelarve vastu võtmine ja eelarve muutmine
17.03.2014
Arupärimine A. Laikmaa pargipaviljoni ehitustööde kohta
13.03.2014
Muudatusettepanekute loetelu Haapsalu linna põhimääruse eelnõu teisele lugemisele
27.02.2014
Haapsalu linna põhimäärus
26.02.2014
Volikogu 28. veebruari istungi päevakord
20.02.2014
Volikogu Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanek Haapsalu linna 2014. a eelarve muutmiseks
14.02.2014
Halduslepingu sõlmimine Muinsuskaitseametiga
14.02.2014
Planeeritud tänavatele kohanime määramine (Remmelga tänav ja Viirpuu tänav, Haapsalu)
14.02.2014
Planeeritud tänavatele kohanime määramine (Remmelga tänav ja Viirpuu tänav, Haapsalu) LISA
14.02.2014
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Võnnu tn 42-6, Haapsalu)
14.02.2014
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
14.02.2014
Volikogule laekunud eelnõu loetelu ja juhtivkomisjoni menetlusse suunamine
14.02.2014
Haapsalu linna 2014. a eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekuteb LOETELU
30.01.2014
HLV-le laekunud ettepanekud Haapsalu vapimärgi kandidaadi kohta
30.01.2014
Haapsalu vapimärgi andmine
30.01.2014
Haapsalu rongiliikluse taastamise töögrupi moodustamine
24.01.2014
Volikogu 31.01.2014 istungi päevakorra projekt
23.01.2014
Omaosaluse garanteerimine
20.01.2014
Laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
20.01.2014
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
17.01.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (F.R. Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu)
17.01.2014
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (F.R. Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu) LISA
17.01.2014
Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2013 määruse nr 72 „Haapsalu Linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine
17.01.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Potissepa põik 1, 3, 7, Haapsalu)
17.01.2014
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Potissepa põik 1, 3, 7, Haapsalu) LISA
17.01.2014
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2007 otsuse nr 166 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ LISA
17.01.2014
Haapsalu linna põhimäärus
17.01.2014
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
17.01.2014
Haapsalu Linnavolikogu 29.05.2009 määruse nr 85 kehtetuks tunnistamine
17.01.2014
Vara vahetamine otsustuskorras (Raudtee tn 4-4 ja Raudtee tn 4-5, Haapsalu)
17.01.2014
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2007 otsuse nr 166 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
17.01.2014
Volikogu liikme Andrei Tšerepanovi arupärimine Posti tänava kõnniteede hoolduse kohta
16.01.2014
Volikogu 20.12.2013 istungi päevakord
16.12.2013
Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogusse esindajate nimetamine
13.12.2013
Eesti Linnade Liidu juhtorganitesse esindajate nimetamine
13.12.2013
Haapsalu linna 2014. aasta eelarve
10.12.2013
Haapsalu linna 2014. aasta eelarve SELETUSKIRI
10.12.2013
Haapsalu linna 2014. aasta eelarve Lisa 1
10.12.2013
Haapsalu linna 2014. aasta eelarve Lisa 2
10.12.2013
Haapsalu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
06.12.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks Väike-Mere tn 7-4, Haapsalu
06.12.2013
Loa andmine vara tasuta võõrandamiseks SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus LISA
06.12.2013
Haapsalu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
06.12.2013
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord
06.12.2013
Eelnõu suunamine komisjonide menetlusse
06.12.2013
Loa andmine vara tasuta võõrandamiseks SA-le Haapsalu Hoolekandekeskus
06.12.2013
Lapsevanema osalustasu määra kehtestamine Haapsalu linna munitsipaallasteaedades
06.12.2013
Haapsalu Linnavolikogu 23.12.2011 määruse nr 50 „Haapsalu linnas toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad“ muutmine
06.12.2013
Planeeritud tänavale kohanime määramine (Loojangu tänav)
15.11.2013
Planeeritud tänavale kohanime määramine (Loojangu tänav) ASENDIPLAAN
15.11.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Õhtu kallas 17-2, Haapsalu)
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Sadama tn 32a, Haapsalu ASENDIPLAAN Lisa 1
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Holmi kallas 1, Haapsalu ASENDIPLAAN Lisa 2
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Uus-Sadama tn 22, Haapsalu ASENDIPLAAN Lisa 3
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Suur-Liiva tn 27a, Haapsalu ASENDIPLAAN Lisa 4
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Õhtu kallas 6, Haapsalu ASENDIPLAAN Lisa 5
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Sadama tn 32a, Holmi kallas 1, Uus-Sadama tn 22, Suur-Liiva tn 27a, Õhtu kallas 6, Haapsalu)
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 7, Haapsalu)
15.11.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 7, Haapsalu) ASENDIPLAAN
15.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus)
15.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus) SKEEM Lisa
15.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsImatra Elekter kasuks (Lihula maantee lõik 1, Lihula maantee lõik 2, Kastani tn 10 // Kastani park ja Tamme tänava lõik 2, Haapsalu)
15.11.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Imatra Elekter kasuks (Lihula maantee lõik 1, Lihula maantee lõik 2, Kastani tn 10 // Kastani park ja Tamme tänava lõik 2) LISA
15.11.2013
Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2014−2017
15.11.2013
Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 Lisa
15.11.2013
Haapsalu linna 2013. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
15.11.2013
Haapsalu linna 2013. aasta kolmanda lisaeelarve Lisa 1
15.11.2013
Haapsalu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
15.11.2013
Eelnõu suunamine juhtivkomisjoni menetlusse 15.11.2013
15.11.2013
Linnapeale ja valitsuse liikmetele lisatasu maksmine
25.09.2013
Volikogu 27.09.2013 istungi päevakord
20.09.2013
Laekunud eelnõude suunamine juhtivkomisjoni menetlusse
16.09.2013
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
13.09.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Suur-Lossi tn 9-5, Tamme tn 17A-42, Haapsalu)
13.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Imatra Elekter kasuks LISA
13.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjadele reaalservituudi seadmine kinnistu Sadama tn 3 kasuks
13.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjadele reaalservituudi seadmine kinnistu Sadama tn 3 kasuks LISA
13.09.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 1, Haapsalu)
13.09.2013
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava põik 1, Haapsalu) LISA
13.09.2013
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Niine tn 49, Haapsalu)
13.09.2013
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Niine tn 49, Haapsalu) LISA
13.09.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tulbi põik 3, 5, 16 krundid ja lähiala, Haapsalu)
13.09.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tulbi põik 3, 5, 16 krundid ja lähiala, Haapsalu) LISA
13.09.2013
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
13.09.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 3, Haapsalu)
13.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kuuse tn 6-40, Haapsalu)
13.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 18-9, Haapsalu)
13.09.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Tallinna mnt 6-6, Haapsalu)
13.09.2013
Mälestuskivi paigaldamine
13.09.2013
Mälestuskivi paigaldamine LISA
13.09.2013
Rahaliste vahendite eraldamine
13.09.2013
Haapsalu linna 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
13.09.2013
Haapsalu linna 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine LISAD
13.09.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Imatra Elekter kasuks
13.09.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine otsuse eelnõu ja seletuskiri
21.06.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine Seletuskirja Lisad
21.06.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine otsuse eelnõu Lisa Paviljon
21.06.2013
Ants Laikmaa mälestuse jäädvustamine otsuse eelnõu Lisa Tigutee
21.06.2013
Volikogu 21.06.2013 istungi päevakord
13.06.2013
Haapsalu Linnavolikogu seitsmenda koosseisu liikmete arvu määramine
11.06.2013
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine
07.06.2013
Puude raie kord Haapsalu linnas
07.06.2013
Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Väike-Viigi tn 12 kasuks LISA
07.06.2013
• Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tallinna mnt, Männiku tee, Kiltsi tee, Ungru tee, Lao tn, Aiavilja tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn ja Kalevi tn, Haapsalu).
07.06.2013
• Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tallinna mnt, Männiku tee, Kiltsi tee, Ungru tee, Lao tn, Aiavilja tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn ja Kalevi tn, Haapsalu) LISA
07.06.2013
Raudteemuuseumi tegevuse lõpetamine.
07.06.2013
Sihtasutuse Haapsalu Piiskopilinnus tegevuse lõpetamine.
07.06.2013
Kalmistute andmekogu põhimäärus.
07.06.2013
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine
07.06.2013
Haapsalu Linnavolikogu 2013 aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine selle piiride numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaksmääramine.
07.06.2013
• Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Väike-Viigi tn 12 kasuks.
07.06.2013
Revisjonikomisjoni 2013. a protokoll nr 07
30.05.2013
Linnavolikogu maikuu istungi teade
28.05.2013
Juhatuse 2013. a protokoll nr 39
23.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus)
22.05.2013
Karja tn 13 kelder 1
21.05.2013
Karja tn 13 kelder 2
21.05.2013
Karja tn 13 kelder 3
21.05.2013
Karja tn 13 kelder 4
21.05.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu)
20.05.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu) LISA
20.05.2013
Laekunud eelnõu loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
20.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu registriosa nr 2275232 kasuks (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus)
20.05.2013
Volikogu liikme Raimond Lunevi arupärimine Lossiplats 6 ja Jaama tn 7 hoonete korratu fassaadi kohta
17.05.2013
Loa andmine vara võõrandamiseks (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu)
17.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks (Karja tn ja Ehte tn, Haapsalu)
17.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Haapsalu Veevärk kasuks (Tööstuse tn, Haapsalu)
17.05.2013
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
17.05.2013
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine LISA
17.05.2013
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
17.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Eraküte kasuks (Ehte tn ja Karja tn, Haapsalu)
17.05.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS HaapsaluVeevärk kasuks (Tööstuse tn, Haapsalu)
17.05.2013
ARUPÄRIMINE Lossiplats 6 ja Jaama tn 6 hoonete korratu fassaadi kohta
15.05.2013
Muudatusettepanek eelnõule Munitsipaalüldhariduskoolides toitlustamise riigihanke korraldamine
26.04.2013
Munitsipaalüldhariduskoolides toitlustamise riigihanke korraldamine
22.04.2013
Eelnõu suunamine juhtivkomisjoni menetlusse
16.04.2013
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
12.04.2013
Vara tasuta võõrandamine (Haava tn 32c ja Haava tn 34, Haapsalu)
12.04.2013
Haapsalu linna 2013. aasta esimene lisaeelarve LISAD
12.04.2013
Haapsalu linna 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
12.04.2013
Haapsalu Linnavolikogu 26.03.2010 määruse nr 10 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine
12.04.2013
Haapsalu Linnavolikogu 26.03.2010 määruse nr 10 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine
20.03.2013
Muudatusettepanek eelnõule "Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Läänemaa Haigla
20.03.2013
Haapsalu Linnavolikogu 22. märts 2013 istungi päevakord
14.03.2013
Haapsalu Linnavolikogu 26.03.2010 määruse nr 10 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine"
14.03.2013
Haapsalu Linnavolikogu 30.03.2012 määruse nr 55 ”Haapsalu linnavara valitsemise kord” muutmine
08.03.2013
Volituste andmine Haapsalu Linnavalitsusele
08.03.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks
08.03.2013
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks PLAAN
08.03.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Läänemaa Haigla
08.03.2013
Kinnisasja omandamine (Kastani tn 9, Haapsalu)
08.03.2013
Laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
08.03.2013
Sünnitoetuse määra kehtestamine 2013. eelarveaastaks
28.02.2013
"Koolivõrgu ümberkorralduse kava Haapsalu linnas perioodil 2011-2013" p 2 muutmine
22.02.2013
Haapsalu Linnavolikogu 30.11.2012 otsuse „Loa andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks“ muumine
21.02.2013
Volikogu 22.02.2013 istungi päevakord
15.02.2013
Haapsalu linna ametiasutusate struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
15.02.2013
Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid asutamisel osalemine
08.02.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tulbi põik 3, 5, 16 ja lähiala, Haapsalu)
08.02.2013
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tulbi põik 3, 5, 16 ja lähiala, Haapsalu) LISA
08.02.2013
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
08.02.2013
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele töötasu määramine
08.02.2013
Haapsalu Linnavalitsuse palgajuhend
08.02.2013
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
08.02.2013
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide ümberkorraldamine
08.02.2013
Laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjoni menetlusse suunamine
08.02.2013
Seletuskiri eelnõule "Haapsalu vapimärgi andmine"
14.01.2013
Seletuskiri eelnõule "Haapsalu aukodaniku nimetamine"
14.01.2013
Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri
11.01.2013
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
11.01.2013
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Niine tn 32-16, Haapsalu)
11.01.2013
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 34A-40, Haapsalu)
11.01.2013
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
11.01.2013
Haapsalu vapimärgi andmine
11.01.2013
Eelnõude suunamine juhtivkomisjonide mentlusse
11.01.2013
Volikogu liikme Raimond Lunevi arupärimine Karja tn 20 laguneva tuletõrje torni korrastamise võimaluste kohta
08.01.2013
Haapsalu linna 2013. a eelarve SELETUSKIRI
11.12.2012
Koostöölepingu sõlmimine
07.12.2012
Linnavara tasuta võõrandamine
07.12.2012
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
07.12.2012
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisa 1
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisa 2
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisa 3
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisa 5
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisa 4
07.12.2012
Haapsalu linna 2013. aasta eelarve Lisad 1-5
07.12.2012
Eelnõu juhtivkomisjoni menetlusse suunamine
07.12.2012
Haapsalu linna arengukava 2012-2020. Tegevuskava 2012-2016
30.11.2012
Muudatusettepanek nr 1 eelnõule Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020
29.11.2012
Muudatusettepanek nr 2 eelnõule Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020
29.11.2012
Novembrikuu istungi päevakord
26.11.2012
Muudatusettepanek linna arengukavale 1
19.11.2012
Haapsalu linna osalemine korraldatud jäätmeveo ühishankes koos Ridala vallaga
19.11.2012
Eelnõu suunamine juhtivkomisjonide menetlusse
19.11.2012
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020 kinnitamine
19.11.2012
Muudatusettepanek linna arengukavale 2
19.11.2012
Loa andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
16.11.2012
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Rüütli tn 8a korter 3, Haapsalu)
16.11.2012
Haapsalu linna ja Ridala valla piiride muutmise menetluse algatamine PLAAN
16.11.2012
Haapsalu linna 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine
16.11.2012
Haapsalu linna 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine SELETUSKIRI
16.11.2012
Haapsalu linna 2012. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine LISAD 1-5
16.11.2012
Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine SELETUSKIRJA LISA
16.11.2012
Haapsalu linna ja Ridala valla piiride muutmise menetluse algatamine
16.11.2012
Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine
16.11.2012
ARUPÄRIMINE Haapsalu lasteaiaõpetajate atesteerimisest ja lasteaed Päikesejänku tööõhkkonna kohta
15.11.2012
Haapsalu linna arengukava tegevusplaani täitmise aruanne
25.10.2012
Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016
23.10.2012
Päevakord 26. oktoober 2012
23.10.2012
Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2012 istungi päevakord
18.10.2012
Seletuskiri eelnõule Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020
16.10.2012
Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 kinnitamine
15.10.2012
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020 kinnitamine
15.10.2012
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2020
15.10.2012
Eelnõude suunamine juhtivkomisjonide menetlusse
15.10.2012
Maamaksumäära kehtestamine
12.10.2012
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
12.10.2012
Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimise garanteerimiseks
12.10.2012
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
12.10.2012
Haapsalu linna 2012-2014 majandusaastate audiitori määramine
12.10.2012
Linnavolikogu 28. septembri istungi päevakorra projekt
20.09.2012
Linnavolikogu kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
20.09.2012
Riigihanke korraldamine
20.09.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kase tänav, Haapsalu)
20.09.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kaluri tn 34a, Haapsalu)
20.09.2012
Hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32, Haapsalu)
20.09.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine_Kaluri tn 34a_Haapsalu_Lisa
14.09.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras_Kase tänav_Haapsalu_Lisa
14.09.2012
Hoonestusõiguse seadmine_Kuuse tn 32_Haapsalu_Lisa
14.09.2012
Haapsalu linna osalusest korraldatud jäätmeveo ühishankes
20.06.2012
Juunikuu volikogu istungi päevakorra projekt
15.06.2012
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni AKT Haapsalu Linnavalitsuse 2011. aasta eelarve täitmise kohta
14.06.2012
Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides
08.06.2012
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
08.06.2012
Hanke korraldamine audiitorteenuse osutaja leidmiseks Haapsalu linna 2012-2014 majandusaastate auditeerimiseks
08.06.2012
Volikogule laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
08.06.2012
Volituste andmine
08.06.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras
08.06.2012
Haapsalu linna majandusaasta aruanne 2011
01.06.2012
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
17.05.2012
Haapsalu Linnavolikogu 25. mai 2012 istungi päevakord
17.05.2012
Haapsalu linna 2012 aasta esimese lisaeelarve lisad 1-5
14.05.2012
Haapsalu linna 2012 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine
14.05.2012
Hoonestusõiguse seadmine (Kastani tn 9a, Kuuse 32a, 32b, 32c, Vahtra tn 12, 14, Haapsalu)
11.05.2012
Vara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Õhtu kallas 25 korter 2, Haapsalu)
11.05.2012
Nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Kuuse tn 32a, 32b, 32c, Vahtra tn 12, 14, Haapsalu)
11.05.2012
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks (Laskuri tänav, Haapsalu)
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 3, 9, Haapsalu)
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Holmi kallas 5, Holmi kalda lõik 2, Haapsalu)
11.05.2012
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks Laskuri tänav LISA
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Holmi kalda lõik 2 LISA
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Holmi kallas 3 LISA
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Holmi kallas 5 LISA
11.05.2012
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Holmi kallas 9 LISA
11.05.2012
Haapsalu Kunstikooli põhimäärus
11.05.2012
Haapsalu Muusikakooli põhimäärus
11.05.2012
Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimäärus
11.05.2012
Läänemaa Spordikooli põhimäärus
11.05.2012
Seletuskiri huvikoolide põhimääruste kinnitamiseks
11.05.2012
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
11.05.2012
Loa andmine laenukohustuste võtmiseks
11.05.2012
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
25.04.2012
Linnavolikogu istungi teade
24.04.2012
Linnavolikogu kommunaalkomisjoni liikme kinnitamine
19.04.2012
Mälestustahvli paigaldamine
16.04.2012
Töögrupi moodustamine
13.04.2012
Mälestustahvli paigaldamine Lisa
13.04.2012
Haapsalu linna finantsjuhtimise kord
13.04.2012
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
13.04.2012
Muudatusettepanekud eelnõule Haapsalu linnavara valitsemise kord
29.03.2012
Õiguskomisjoni 2012. a protokoll nr 25
26.03.2012
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2011 otsuse nr 132 "Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumuse korras" muutmine
21.03.2012
Volituste andmine
16.03.2012
Eluruumide kustutamine sotsiaaleluruumide nimekirjast (Niine tn 18-9 ja Raudtee tn 4-3, Haapsalu)
16.03.2012
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Niine tn 16-31, Haapsalu)
16.03.2012
Vara võõrandamine otsustuskorras (Mulla tn 1-1, Haapsalu
16.03.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Õhtu kallas 21-4, Haapsalu)
16.03.2012
Haapsalu linnavara valitsemise kord
16.03.2012
Volikogu esimehe Jaanus Karilaiu arupärimine Haapsalu linna koolivõrgu ümberkorraldamise kohta
29.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve lisad 1-5
17.02.2012
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
17.02.2012
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2012_aasta töötasu määramine
17.02.2012
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri_ametikohtade põhigruppide_teenistujate koosseisunimestike_palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2012. aastal
17.02.2012
Sihtasutus Haapsalu Hoolekandekeskus asutamine
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve kinnitamine
17.02.2012
Nõusoleku andmine haldusreformi algatamiseks (LOVLi ettepanek)
17.02.2012
Veebruarikuu volikogu istungi päevakorra projekt
17.02.2012
Muudatusettepanek eelnõule Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
17.02.2012
Haapsalu linna 2012. aasta eelarve kinnitamine
27.01.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)
27.01.2012
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Vaba tn 9, Haapsalu)
27.01.2012
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Vaba tn 9, Haapsalu) PLAAN
27.01.2012
Jaanuar 2012 istungile esitatud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
27.01.2012
Haapsalu vapimärgi andmine
27.01.2012
Haapsalu linna 2012.a eelarve kinnitamine SELETUSKIRI
27.01.2012
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmine
27.01.2012
Haapsalu Linnavolikogu 17.12.2004 otsuse nr 160 „Mälestustahvli paigaldamine“ p 1 muutmine
27.01.2012
Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamata jätmine
27.01.2012
Muudatusettepanekud Haapsalu linna arengukavale 2012-2017 IRL fraktsioonilt
23.12.2011
Kultuuritoetuste eraldamise kord
23.12.2011
Haapsalu linna avalike teede nimekirja kinnitamine
23.12.2011
Haapsalu linna avalike teede nimekiri
23.12.2011
Haapsalu linnas toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad
23.12.2011
Teele kohanime määramine (Hiie tänav)
23.12.2011
Teele kohanime määramine (Hiie tänav) Plaan
23.12.2011
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
23.12.2011
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava aastataeks 2012-2017
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2012-2017
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava 2010-1015 täitmise aruanne seisuga 2011 detsember
23.12.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017 kinnitamine
23.12.2011
OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid osakapitali muutmine ja põhikirja kinnitamine
23.12.2011
Muudatusettepanekute loetelu eelnõule Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017
23.12.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tondi tn 34, Tallinn)
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras LISA 1
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras LISA 2
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras LISA 3
25.11.2011
„Haapsalu Linnavolikogu 25.03.2011 otsuse nr 108 „Loa andmine tervikvara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3, Lihula mnt 3a, Haapsalu)“ muutmine
25.11.2011
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2007 määruse nr 49 „Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord“ muutmine
25.11.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017 MUUDATUSTEGA TEKSTI PROJEKT
25.11.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2012-2017 LISA 1 MUUDATUSTEGA tegevuskava aastateks 2012-2015 PROJRKT
25.11.2011
Haapsalu Linnavolikogu 25.02.2011 otsuse nr 101 „Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)“ muutmine
25.11.2011
Haapsalu Noortevolikogu põhimäärus
25.11.2011
Haapsalu linna arengukava tegevusplaani täitmise aruanne seisuga 2011 september
25.11.2011
Loa andmine kasvava metsa raieõiguse müügiks avaliku enampakkumise korras
25.11.2011
Kultuurikomisjoni 2011. a protokoll nr 18
21.11.2011
Loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks
28.10.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve muutmine lisa
28.10.2011
Loa andmine laenukohustuste refinantseerimiseks
28.10.2011
Haapsalu linna 2011 aasta eelarve muutmine
28.10.2011
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek Ridala vallale
28.10.2011
Volikogu 28.10.2011 istungi päevakorra projekt
28.10.2011
Eelnõude suunamine juhtivkomisjonide menetlusse
30.09.2011
Maamaksust vabastamine 2012. aastal
30.09.2011
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Majaka tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Okka tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa põik)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Rannametsa tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Skaudi tee)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Ungru põik)
30.09.2011
Teele kohanime määramine (Valgevälja-Espre tee)
30.09.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee tn 16a, Haapsalu)
30.09.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 3, Haapsalu)
30.09.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi tn 9-3, Haapsalu)
30.09.2011
LISA Asendiplaanid teedele kohanime määramiseks
30.09.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Rüütli tn 8a korter 3, Haapsalu)
30.09.2011
Linnavolikogu 30.09.2011 istungi PÄEVAKORRA projekt
30.09.2011
Haapsalu linna 2011. a teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
09.09.2011
Haapsalu linna 2011 a teise lisaeelarve tulud ja kulud LISA 1 ja 2
09.09.2011
Haapsalu Linnavolikogu 09.09.2011 istungi päevakord
09.09.2011
Haapsalu linna 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISA 1, 2 ja 3
17.06.2011
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord
17.06.2011
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
17.06.2011
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruanne
17.06.2011
Kinnisasja võõrandamine otsustuskorras (F.J. Wiedemanni tn 15, Haapsalu)
17.06.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 2, Haapsalu)
17.06.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 2, Haapsalu) PLAAN
17.06.2011
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10-5, Haapsalu)
17.06.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu)
17.06.2011
Haapsalu linna 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
17.06.2011
Revisjonikomisjoni 08.06.2011 protokoll
17.06.2011
Revisjonikomisjoni AKT koos protokolliga juuni 2011
17.06.2011
SELETUSKIRI eelnõule Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
06.06.2011
Mälestuskivi ümberpaigaldamine
27.05.2011
Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirja kohaldamine Haapsalu linnas
27.05.2011
Haapsalu Linna Algkooli põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Nikolai Kooli põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus
27.05.2011
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
27.05.2011
Koolide, lasteaedade ja huvikoolide põhimääruse ning arengukava kinnitamise kord
27.05.2011
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidajale pandud ülesannete delegeerimine
27.05.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee 16c, Haapsalu)
27.05.2011
Osaluse lõpetamine Haapsalu Linnamajanduse AS-is
27.05.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2)
27.05.2011
Haapsalu Linnavalitsuselt laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
27.05.2011
Haapsalu Linnavolikogu maikuu istungi päevakord
27.05.2011
Haapsalu Linnavalitsuse arvamuse andmine eelnõule Mälestuskivi ümberpaigutamine
27.05.2011
OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid põhikirja muutmine
29.04.2011
Haapsalu Linnamajandus AS põhikirja muutmine
29.04.2011
Mälestuskivi ümberpaigutamine
29.04.2011
Mälestuskivi ümberpaigutamine Lisa Asukoha skeem
29.04.2011
Mälestuskivi ümberpaigutamine Lisa Asukoha vaade
29.04.2011
Loa andmine riigihanke korraldamiseks
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Hommiku kallas, Haapsalu)
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Hommiku kallas, Haapsalu) Lisa Asendiplaan
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Potissepa põik, Haapsalu)
29.04.2011
Tänavale kohanime määramine (Potissepa põik, Haapsalu) Lisa Asendiplaan
29.04.2011
Volikogu menetlusse laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
29.04.2011
Eelnõu tagasivõtmine
29.04.2011
Haapsalu Linnavolikogu 29.04.2011 istungi TEADE
29.04.2011
Muudatusettepanek eelnõule Mälestuskivi ümberpaigutamine
29.04.2011
Muudatusettepanek eelnõule "Mälestuskivi ümberpaigutamine" koos juhtivkomisjoni ettepanekuga
29.04.2011
Haapsalu Linnavolikogu 26.05.2006 otsuse nr 57 kehtetuks tunnistamine
15.04.2011
Loa andmine riigihanke korraldamiseks
25.03.2011
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18, Haapsalu)
25.03.2011
Sihtasutus Haapsalu Linnuse Fond tegevuse lõpetamine
25.03.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Raudtee tn 16, 16a ja 16c, Haapsalu)
25.03.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Õhtu kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu)
25.03.2011
Loa andmine tervikvara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3, Lihula mnt 3a)
25.03.2011
Loa andmine tervikvara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3, Lihula mnt 3a) PLAAN
25.03.2011
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18, Haapsalu) PLAAN
25.03.2011
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
25.03.2011
Koolivõrgu ümberkorralduse kava Haapsalu linnas perioodil 2011 - 2013
25.03.2011
Õiguskomisjoni muudatusettepanek eelnõule
25.03.2011
Volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimised nr 1, 2 ja 3
25.02.2011
Loa andmine riigihanke korraldamiseks
25.02.2011
Loa andmine riigihangete korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimise garanteerimiseks
25.02.2011
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-18, Haapsalu)
25.02.2011
Nõusolek MTÜ Läänemaa Metsaühistu liikmeks astumiseks
25.02.2011
Volikogu 25.02.2011 istungi päevakorda võtmiseks laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
25.02.2011
Korterihoonestusõiguse omandamine (Lihula mnt 10, Haapsalu9
25.02.2011
Korterihoonestusõiguse omandamine (Lihula mnt 10, Haapsalu) LISA Asendiplaan
25.02.2011
Lisa Haapsalu linna 2010 aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2011 eelarveaastasse üle kantavate assigneeringute kinnitamine
28.01.2011
Haapsalu linna 2010 aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2011 eelarveaastasse üle kantavate assigneeringute kinnitamine
28.01.2011
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015 muutmine
28.01.2011
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
28.01.2011
Haapsalu linna vapimärgi andmine
28.01.2011
Haapsalu linna osalemine Läänemaa korraldatud jäätmeveo ühishankes
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004.a määruse nr 50 Haapsalu linna teede nimekirja muutmine.doc
28.01.2011
Lisa Teedenimekirja uuendused 2011
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2009 otsuse nr 32 Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks osaliselt kehtetuks tunnistamine
28.01.2011
Haapsalu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega.doc
28.01.2011
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine J.Poska käik
28.01.2011
Asendiplaan Maa munitsipaalomandisse taotlemine J.Poska käik.pdf
28.01.2011
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Roo tn 3
28.01.2011
Asendiplaan Maa munitsipaalomandisse taotlemine Roo tn 3
28.01.2011
Munitsipaaleluruumide nimetamine sotsiaaleluruumideks (Suur-Lossi 26-1 ja Niine 12-27, Haapsalu)
28.01.2011
Informatsioon 2010. aasta reservfondi kasutamisest
28.01.2011
Tagalahe väikesadamate laevatee puhastamise projekti omafinantseeringu garanteerimine
28.01.2011
2011. aasta Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine
28.01.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve eelnõu muudatusettepanek
28.01.2011
Haapsalu linna 2011. aasta eelarve eelnõu muudatusettepaneku seletuskiri
28.01.2011
Tänavale kohanime määramine
17.12.2010
Tänavale kohanime määramine LISA asendiplaan
17.12.2010
Loa andmine kaasomandi ostmiseks_Jaani tn 2_Haapsalu
17.12.2010
Kinnistu omandamine Jaani tn 4a_Haapsalu
17.12.2010
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2011. a töötasu määramine
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potissepa, Aiavilja, Haava tänavate ja Tagalahe vaheline ala, Haapsalu
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potissepa, Aiavilja, Haava tänavate ja Tagalahe vaheline ala PÕHIJOONIS 1
17.12.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Potissepa, Aiavilja, Haava tänavate ja Tagalahe vaheline ala, PÕHIJOONIS 2
17.12.2010
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine
17.12.2010
Haapsalu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
17.12.2010
Haapsalu linna 2011.aasta eelarve kinnitamine
17.12.2010
Linnavolikogu menetlusse laekunud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
17.12.2010
Haapsalu linna 2011. aasta koondeelarve tulud
17.12.2010
Haapsalu linna 2011. aasta koondeelarve kulud
17.12.2010
Haapsalu linna 2011. aasta finantseerimistehingud
17.12.2010
Haapsalu linna 2011. aasta koondeelarve investeeringud
17.12.2010
Haapsalu linna 2011.a eelarve projekti seletuskiri
17.12.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
26.11.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Vaikne kallas 4-3, Haapsalu)
26.11.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-14, Haapsalu)
26.11.2010
Volikogu menetlusse esitatud eelnõud ja juhtivkomisjonide määramine
26.11.2010
Oja tn asendiplaan
26.11.2010
Pargi tn asendiplaan
26.11.2010
Väike-Mere lõik 1 asendiplaan
26.11.2010
Väike-Mere lõik 2 asendiplaan
26.11.2010
Nõusolek riigigümnaasiumi asutamiseks MUUDATUSETTEPANEK
26.11.2010
Haapsalu Linnavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
26.11.2010
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010 - 2015
29.10.2010
Haapsalu linna arengukava tegevusplaan 2010 - 2015 Lisa 1
29.10.2010
Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2010-2015 Lisa 2
29.10.2010
Haapsalu arengukava 2009-2013 täitmise aruanne 2010.a seisuga
29.10.2010
Haapsalu linna arengukava aastateks 2010-2015 kinnitamine
29.10.2010
Volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimine Haapsalu linna sümboolika kasutamise kohta
29.10.2010
Haapsalu linna geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord
29.10.2010
Kaugküttepiirkonna määramine
29.10.2010
Haapsalu linna haridusvõrgu ümberkorraldamine
29.10.2010
Varaliste kohustuste võtmine
29.10.2010
Hoonestusõiguse seadmine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
29.10.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 otsuse nr 34 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine
29.10.2010
Haapsalu Linnavolikogu 27.02.2009 otsuse nr 261 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pjotr Tšaikovski puiestee"" muutmine
29.10.2010
Informatsioon Haapsalu Linnavolikogule Haapsalu Linnavalitsuse reservfondi kasutamise kohta 2010.aastal
29.10.2010
Volikogu menetluses oktoober 2010
29.10.2010
Volikogu 29.10.2010 istungi teade
29.10.2010
Muudatusettepanekute loetelu Haapsalu linna arengukavale aastateks 2010-1015 eelnõule
29.10.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 otsuse nr 34 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine Lisa
29.10.2010
A.Ammase Muudatusettepanekud Haapsalu linna haridusvõrgu ümberkorraldamine eelnõule
29.10.2010
A.Ammase Muudatusettepanekute täiendamine Haapsalu linna haridusvõrgu ümberkorraldamine
29.10.2010
Vastus volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimisele
29.10.2010
Haapsalu rongiliikluse taastamise töögrupi moodustamine
15.10.2010
Volikogu 24.septembri istungi PÄEVAKORD
17.09.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 määruse nr 4 „Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus“ muutmine
10.09.2010
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Lihula mnt 21-19, Haapsalu)
10.09.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-14, Haapsalu)
10.09.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu)
10.09.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu) Informeeriv seletuskiri
10.09.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu) LISA põhijoonis
10.09.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu)
10.09.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu) Informeeriv seletuskiri
10.09.2010
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14, Haapsalu) LISA Põhijoonis
10.09.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava tn 32c, Haapsalu)
10.09.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Haava tn 32c, Haapsalu) LISA Asendiplaan
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine LISA 1 Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine LISA 2 Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine LISA 3 Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine LISA 4 Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus
10.09.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine LISA 5 Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus
10.09.2010
Sadama nime määramine
10.09.2010
Sadama nime määramine LISA Asendiplaan
10.09.2010
Maamaksust vabastamine 2011. aastal
10.09.2010
Haapsalu linna 2010. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISA 1, 2 ja 3
10.09.2010
Haapsalu linna 2010. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
10.09.2010
Volikogu 24.09.2010 istungile esitatud eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
10.09.2010
Haapsalu Linnavolikogu 18.12.2009 otsuse nr 25 muutmine
14.06.2010
Sõpruslepingu sõlmimine Petlemma linnaga
14.06.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Tüve tn 42, Haapsalu - juurdepääsutee)
11.06.2010
Haapsalu Linnavolikogu 18. juuni 2010 istungi päevakorra projekt
11.06.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Endla tn 2a-16, Haapsalu)
07.06.2010
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks Holmi tn
07.06.2010
Haapsalu Piiskopilinnuse ja Haapsalu Raudteemuuseumi projektide omafinantseeringu garanteerimine
07.06.2010
Eelnõude suunamine juhtivkomisjonide menetlusse
07.06.2010
Loa andmine kinnisasja osade omandamiseks (Holmi tänav, Haapsalu) PLAAN
07.06.2010
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2007 otsuse nr 175 „Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine“ kehtetuks tunnistamine
04.06.2010
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
04.06.2010
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaasta aruanne
04.06.2010
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2009. aasta majandusaasta audiitori järeldusotsus
04.06.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine tn 27-29, Haapsalu)
04.06.2010
Kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Haapsalus, Endla 19)
28.05.2010
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Vaikne-Kallas 4-3, Haapsalu)
28.05.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Liiva 12, Haapsalu)
28.05.2010
Kinnisasja avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Raudtee 16b, Haapsalu)
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamise ettevalmistamiseks
28.05.2010
Skulptuuri paigaldamine
28.05.2010
Skulptuuri paigaldamine LISA
28.05.2010
Volituste andmine
28.05.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Lihula mnt 21-19, Haapsalu)
28.05.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Mulla 2-79, Haapsalu)
28.05.2010
Ülesannete delegeerimine
28.05.2010
Maikuu istungi Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
28.05.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Võllamägi, Holmi kallas 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Kaluri tn 29, 31, 33, 35, 34 Haapsalu)
29.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine PLAAN (Holmi kallas 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Kaluri tn 29, 31, 33, 35, 34, Haapsalu)
29.04.2010
Juhtivkomisjonide määramine
19.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Bürgermeistri holm PLAAN
19.04.2010
Haapsalu linna 2010. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISA 1 ja 2
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Räägu tn 15, Haapsalu)
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lossiplats 3a ja Raudteetammi tee lõik 2, Haapsalu)
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lossiplats 3a PLAAN
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Räägu tn 15 PLAAN
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Võllamägi PLAAN
16.04.2010
Haapsalu linna 2010. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
16.04.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Raudteetammi tee lõik 2 PLAAN
16.04.2010
Volikogu liikme Jaanus Karilaiu arupärimised nr 1 ja 2
15.04.2010
Volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimised nr 1-4 ja linnapea vastused
25.03.2010
Volikogu 26. märtsi istungi päevakord
19.03.2010
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
15.03.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Endla tn 19, Haapsalu)
12.03.2010
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Kuuse 26-35 Haapsalu)
12.03.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Raudtee tn 18a, Haapsalu)
12.03.2010
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine
12.03.2010
Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava korrektuur aastateks 2009 kuni 2020
12.03.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras (Endla tn 19, Haapsalu) PLAAN
12.03.2010
LISA Haapsalu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava aastateks 2009 kuni 2020
12.03.2010
Haapsalu Linnavolikogu 01.04.2005 määruse nr 65 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ kehtetuks tunnistamine
12.03.2010
Haapsalu promenaadi ja kuursaali rekonstrueerimistööde teostamiseks kohustuste võtmine
12.03.2010
Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Raudtee tn 16, 16a, 16b ja 16c, Haapsalu)
12.03.2010
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
12.03.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu)
12.03.2010
Lisa ÜVK Haapsalu kanalisatsiooni PLAAN
12.03.2010
Lisa ÜVK Haapsalu sademevete PLAAN
12.03.2010
Lisa ÜVK Haapsalu veevarustuse PLAAN
12.03.2010
Lisa ÜVK Haapsalu veevarustuse PLAAN koos hüdrantidega
12.03.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Raudtee tn 18a, Haapsalu) selgitav SKEEM
12.03.2010
Lisa Loa andmine vara võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise korras ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Raudtee tn 16, 16a, 16b ja 16c, Haapsalu)
12.03.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Kuuse tn 24-43, Haapsalu)
12.03.2010
Volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimised nr 1, 2, 3 ja 4
11.03.2010
eelnõu Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord TAGASIVÕTMINE
25.02.2010
Muudatusettepanek eelnõule „Haapsalu Linnavolikogu 28.08.2009 määruse nr 91 ,,Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ muutmine“
25.02.2010
Muudatusettepanekute loetelu 1-6 eelnõule Haapsalu linna kaevetööde eeskiri
25.02.2010
Mälestustahvli paigaldamine lisa 1
18.02.2010
Mälestustahvli paigaldamine lisa 2
18.02.2010
Mälestustahvli paigaldamine
16.02.2010
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
16.02.2010
Haapsalu linna veemajanduse infrastruktuuri arendamise projekti omafinantseeringu garanteerimine
15.02.2010
Haapsalu linna kaevetööde eeskiri
12.02.2010
Teede ja tänavate sulgemise maks
12.02.2010
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
12.02.2010
Haapsalu Linnavolikogu 28.08.2009 määruse nr 91 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides“ muutmine
12.02.2010
Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 määruse nr 62 „Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord“ muutmine
12.02.2010
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kinnitamine muudatusettepanekuga
28.01.2010
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve lisad 1, 2, 3 ja 4 muudatusettepanekutega
28.01.2010
Eelnõu tagasivõtmine
28.01.2010
Haapsalu linna 2010.a eelarve eelnõule muudatusettepanekute SELETUSKIRI
27.01.2010
Haapsalu linna 2010.a eelarvele muudatusettepanek nr 1
27.01.2010
Holmi 14 detailplaneeringu eskiislahenduse variant (koostatud peale 20.11.2009 avalikku arutelu)
27.01.2010
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
26.01.2010
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
25.01.2010
Läänemaa Omavalitsuste Liidu eestseisusesse esindaja nimetamine
21.01.2010
Haapsalu Linnavolikogu 29.01.2010 istungi PÄEVAKORD
21.01.2010
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2010. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
15.01.2010
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kasutamata assigneeringute sulgemine ja 2010. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine LISA
15.01.2010
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
15.01.2010
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2010. a töötasu määramine
15.01.2010
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate
15.01.2010
Haapsalu linna vapimärgi andmine
15.01.2010
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
15.01.2010
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks
15.01.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu)
15.01.2010
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Oja tn 6, 6a, Aida tn 9 kruntide ja lähiala, Haapsalu) PLAAN
15.01.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi 26-4, Haapsalu)
15.01.2010
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi 26-4, Haapsalu) INFOKS
15.01.2010
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
15.01.2010
Juhtivkomisjonide määramine 15.01.2010
15.01.2010
Haapsalu linna 2010.a eelarve eelnõu seletuskirja LISA
14.01.2010
Volikogu 18.12.2009 istungi päevakorra täiendatud projekt
17.12.2009
Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2009 otsuse nr 293 „Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest“ muutmine
17.12.2009
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine
17.12.2009
Vara võõrandamine otsustuskorras (Niine 36-36, Haapsalu)
04.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine 2
04.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine plaan 1
04.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine plaan 2
04.12.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine 1
04.12.2009
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus põhikirja muutmine
04.12.2009
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine
04.12.2009
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine Lisad 1,2,3 ja 4
04.12.2009
Haapsalu linna üldharidus- ja huvikoolide hoolekogudesse volikogu esindajate nimetamine
04.12.2009
Eelnõu loetelu ja juhtivkomisjonide määramine
04.12.2009
Haapsalu linna 2010. aasta eelarve kinnitamine, esimene lugemine SELETUSKIRI
04.12.2009
Hoonestusõiguse seadmine (Mulla tn 1, Haapsalu)
27.11.2009
Hoonestusõiguse seadmine (Mulla tn 1, Haapsalu) selgitav asendiplaan
24.11.2009
Haapsalu linna teede nimekirja täiendamine, selgitav plaan
24.11.2009
Volikogu 27. novembri 2009 istungi päevakord
20.11.2009
Haapsalu linna 2009.a teise lisaeelarve lisad 1, 2, 3
16.11.2009
Haapsalu linna 2009.a teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine koos seletuskirjaga
16.11.2009
Hoonestusõiguse seadmine (Mulla tn 1, Haapsalu)
13.11.2009
Haapsalu Linnavolikogu 26.11.2004 määruse nr 50 “Haapsalu linna teede nimekirja kinnitamine” muutmine
13.11.2009
Arendusprojekti „Läänemaa Spordikooli Universaalhalli rajamine“ omafinantseerimise tagamine
13.11.2009
Haapsalu linna 2009-2011 majandusaastate audiitori määramine
13.11.2009
Hüvituse maksmine volikogu ülesannete täitmise eest
25.09.2009
Volikogu liikme Jaanus Karilaidi arupärimine viimase nelja aasta ehitustööde kohta Haapsalu linnas, kus tööde tellijaks on olnud Haapsalu linn.
25.09.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimised nr 1-3 Kultuurikeskuse ja Promenaadi rekonstrueerimise ja uue spordihoone ehituse kohta
25.09.2009
Volikogu liikme Teet Kallasvee arupärimised 1-3 Haapsalu linna tänavate taastamistööde kohta
25.09.2009
Volikogu liikme Heino Tamme arupärimised 1-2 teetööde kvaliteedi ja garantiide kohta ning Haapsalu Kuursaali seisukorra kohta
25.09.2009
Haapsalu linna jäätmehoolduseeskiri
25.09.2009
Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskiri
25.09.2009
Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärus
25.09.2009
Maamaksust vabastamine 2010. aastal
25.09.2009
Haapsalu linna arengukava aastateks 2009-2013 muutmine
25.09.2009
Loa andmine osalemiseks Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuse väljaarendamisel ja omafinantseeringu tagamiseks
25.09.2009
Volituste andmine maa tasuta võõrandamiseks ja maa tasuta omandamiseks (F.J. Wiedemanni tn 12 ja Endla tn 9)
25.09.2009
Endla tn 5 ja 9 piiride skeem
25.09.2009
Endla-Wiedemanni maadevahetuse selgitav skeem
25.09.2009
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
25.09.2009
Volikogu 25.09.09 istungi PÄEVAKORD
25.09.2009
Tasu maksmine volikogu ülesannete täitmise eest
25.09.2009
Volikogu liikme Arder Väli arupärimine 2005-2009 loodud nõukogude tegevuse ja liikmete hüvitiste kohta
28.08.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kiltsi tee 1, Haapsalu) SELETUSKIRI
28.08.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kiltsi tee 1, Haapsalu) PLAAN
28.08.2009
Haapsalu linna jäätmekava aastateks 2009-2013
28.08.2009
Haapsalu linna jäätmekava aastateks 2009-2013 kinnitamine
28.08.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kiltsi tee 1, Haapsalu)
28.08.2009
Loa andmine Loomekeskuse rahastamistaotluse koostamiseks ja kinnistu Jaani 2 kaasomandi ostmiseks
28.08.2009
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides
28.08.2009
MUUDATUSETTEPANEK eelnõule Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Haapsalu linna üldhariduskoolides
28.08.2009
Linnavalitsuse vastus volikogu liikme Arder Väli arupärimisele
28.08.2009
Arupärimine volikogu liikmelt Jaanus Karilaidilt
28.08.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimine nr 1 Haapsalu Veevärk AS vee ja kanalisatsiooni hinnatõusu põhjenduste kohta
19.06.2009
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. aasta majandusaasta aruanne
19.06.2009
Hanke korraldamine audiitorteenuse osutaja leidmiseks Haapsalu linna 2009-2011. a majandusaastate auditeerimiseks
19.06.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
19.06.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Lihula mnt 10, Haapsalu) PLAAN
19.06.2009
Loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja maa hoonestusõigusega koormamiseks (Lihula mnt 10, Haapsalu)
19.06.2009
Loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ja maa võõrandamiseks (Raudtee tn 2, Haapsalu)
19.06.2009
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
19.06.2009
Haapsalu Linnavolikogu kuuenda koosseisu liikmete arvu määramine
19.06.2009
Haapsalu Linnavolikogu 2009. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine, selle piiride, numeratsiooni ning mandaatide arvu kindlaksmääramine
19.06.2009
Volikogu 19. juuni istungi PÄEVAKORD
19.06.2009
Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine
19.06.2009
Revisjonikomisjoni akt Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. majandusaasta kohta
19.06.2009
Revisjonikomisjoni akt Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2008. majandusaasta kohta
19.06.2009
Haapsalu linna jäätmekava 2009-2013 eelnõu
02.06.2009
Keskkonnaameti arvamus Haapsalu linna jäätmekava kohta
02.06.2009
Volikogu liikme Jaanus Karilaidi arupärimine nr 1 Keskvalitsuse otsuste mõju Haapsalu linna eelarvele
29.05.2009
Volikogu liikme Jaanus Karilaidi arupärimine nr 2 Haapsalu Linnamajanduse AS-i arengu kohta
29.05.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimine nr 1 Riigihangete korraldajate kohta
29.05.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimine nr 2 Kultuurikeskuse põhiprojekti läbivaatuse kohta ja OÜ Covenant kohta
29.05.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimine nr 3 OÜ-le Covenant makstud tasu kohta
29.05.2009
Haapsalu linna huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja atesteerimise alused
29.05.2009
Haapsalu linna üldhariduskoolide teeninduspiirkond
29.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.02.2009 määruse nr 79 „Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus“ muutmine
29.05.2009
Varaliste kohustuste võtmine
29.05.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 2 ja 16, Haapsalu) PLAAN
29.05.2009
Volituste andmine linna omandis olevate kinnisasjade koormamiseks reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega
29.05.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.05.2009
Laekunud eelnõu loetelu ja juhtivkomisjoni menetlusse suunamine
29.05.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine Raudtee tn 2 ja 16 Haapsalu SELETUSKIRI informatsiooniks
29.05.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 2 ja 16, Haapsalu)
29.05.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 määrusega nr 65 kehtestatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
29.05.2009
Haapsalu linna ehitusmääruse muutmine
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu 21.12.2001 määruse nr 25 „Linnamaale hoonestusõiguse seadmise kord Haapsalu linnas kinnitamine“ muutmine
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2006 otsuse nr 33 kehtetuks tunnistamine
24.04.2009
Linnamaale hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32a, Kuuse tn 32b, Kuuse tn 32c,Vahtra tn 2, Vahtra tn 14, Haapsalu) PLAAN
24.04.2009
Linnamaale hoonestusõiguse seadmine (Kuuse tn 32a, Kuuse tn 32b, Kuuse tn 32c,Vahtra tn 2, Vahtra tn 14, Haapsalu)
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu määruste 30.06.2006 nr 14, 25.04.2008 nr 60 ja 04.03.2005 nr 62 kehtetuks tunnistamine
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2005 otsuse nr 21 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine“ muutmine
24.04.2009
Haapsalu Linnavolikogu 25.11.2005 otsuse nr 21 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine" muutmine
24.04.2009
Istungi päevakorra projekt 24.04.2009
24.04.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Lihula mnt 10, Haapsalu)
24.04.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Lihula mnt 10, Haapsalu) PLAAN
24.04.2009
Jaoskonnakomisjonide moodustamine
24.04.2009
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimised 1-6
24.04.2009
Mälestustahvli paigaldamine
27.03.2009
Vara võõrandamine otsustuskorras Jalaka 78a Haapsalu
27.03.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Holmi kallas 18 Haapsalu
27.03.2009
Lisa Holmi kallas 18 detailplaneeringu lähteülesandele
27.03.2009
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamiseks
27.03.2009
Haapsalu linna 2009 a esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
27.03.2009
Haapsalu linna 2009 a esimese lisaeelarve Lisa 1 ja Lisa 2
27.03.2009
Haapsalu linna omandis olevale F.R. Kreutzwaldi tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale F.R. Kreutzwaldi tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks LISA
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Jüriöö tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Jüriöö tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine LISA
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale Posti tänav isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Elion Ettevõtted kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale Posti tänav isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaseltsi Elion Ettevõtted kasuks LISA
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Sauna põik kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Sauna põik kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks LISA
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Surnuaia tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks
27.02.2009
Haapsalu linna omandis olevale Surnuaia tänava kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted AS kasuks LISA
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
27.02.2009
Loa andmine kinnisasja osa tasuta omandamiseks ja võõrandamiseks (Laskuri tänav, Lihula maantee ja Jaama tn 32, Haapsalu)
27.02.2009
Loa andmine kinnisasja osa tasuta omandamiseks ja võõrandamiseks (Laskuri tänav, Lihula maantee ja Jaama tn 32, Haapsalu) LISA
27.02.2009
Mälestustahvli paigaldamine
27.02.2009
Mälestustahvli paigaldamine LISA
27.02.2009
Loa andmine isikliku kasutusõiguse ja kasutusvalduse lepingu sõlmimiseks SA-ga Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
27.02.2009
Loa andmine isikliku kasutusõiguse ja kasutusvalduse lepingu sõlmimiseks SA-ga Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus LISA
27.02.2009
Perioodi 2007 – 2013 struktuuritoetuse seaduse alusel saadava toetuse sildfinantseerimiseks kasutatavate rahaliste vahendite laenamine
27.02.2009
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Pjotr Tšaikovski puiestee)
27.02.2009
Haapsalu munitsipaalharidusasutuste personali palgakorraldus
27.02.2009
Haapsalu Linnavolikogu 30.01.2009 otsuse nr 250 „Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2009. a töötasu määramine“ muutmine
27.02.2009
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste kinnitamine 2009. a
27.02.2009
Esimese lugemise Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kinnitamine SELETUSKIRI
30.01.2009
Esimese lugemise Lisa 1 Tulud Haapsalu linna 2009 eelarve kinnitamine
30.01.2009
Esimese lugemise Lisa 2 Kulud Haapsalu linna 2009 eelarve kinnitamine
30.01.2009
Esimese lugemise Lisa 3 Finantseerimistehingud Haapsalu linna 2009 eelarve kinnitamine
30.01.2009
Esimese lugemise Lisa 4 Haapsalu Linna laenukohustused ja planeeritavad maksed
30.01.2009
Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2002 määruse nr 1, 28.11.2003 määruse nr 24 osaline ja 29.04.2005 määruse nr 68 kehtetuks tunnistamine
30.01.2009
Volituste andmine Haapsalu Linnavalitsusele
30.01.2009
Haapsalu linna vapimärgi andmine
30.01.2009
Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi läbiviimiseks volituste andmine
30.01.2009
Läänemaa Jäätmejaama varade tasuta üleandmine Ridala vallale
30.01.2009
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2009. aasta töötasu määramine
30.01.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tšaikovski puiestee pikendus)
30.01.2009
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Tšaikovski puiestee pikendus) plaan
30.01.2009
Tänavatele nime määramine
30.01.2009
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja 2009. eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
30.01.2009
Haapsalu linna 2008 aasta kasutamata assigneeringute kandmine 2009 aasta eelöarvesse
30.01.2009
Eelnõude suunamine juhtivkomisjonide menetlusse
30.01.2009
Toidukulu maksumuse kehtestamine Haapsalu linna üldhariduskoolides
30.01.2009
Teine lugemine Haapsalu linna 2009 aasta eelarve muutmise ettepanek
30.01.2009
Teine lugemine Haapsalu linna 2009 aasta eelarve projekt muudetud kujul
30.01.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 otsuse nr 223 ja 26.09.2008 otsuse nr 229 muutmine
30.01.2009
Haapsalu Linnavolikogu 27.06.2008 määrusega nr 65 kehtestatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” muutmine
30.01.2009
Haapsalu linna 2009. aasta eelarve kinnitamine
30.01.2009
Teisele lugemisele Haapsalu linna 2009 a eelarve projektile UUS seletuskiri
30.01.2009
Läänemaa Spordikooli põhimääruse muutmine
19.12.2008
Loode-Eesti Jäätmekäitluskeskuse AS-i aktsiate võõrandamine
19.12.2008
Haapsalu promenaadi kaldarajatiste rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
19.12.2008
Noorsoo ja noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
19.12.2008
Eelnõude loetelu ja juhtivkomisjonide menetlusse suunamine
19.12.2008
Haapsalu Kultuurikeskuse varade sihtotstarbe tagamine
28.11.2008
Loa andmine minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamiseks
28.11.2008
Loa andmine riigihangete korraldamiseks
28.11.2008
Üldplaneeringu tingmärgi täpsustamine
28.11.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Raudtee 2 ja 16
28.11.2008
Lisa üldplaneeringut muutva detaiplaneeringu algatamise lähteülesandele Raudtee 2 ja 26
28.11.2008
Lisa loa andmisele katastriüksuse moodustamiseks Tallinna mnt maatükk 1
28.11.2008
Volikogu liikme Urmas Suklese arupärimised nr 1-8
28.11.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tšaikovski puiestee pikendamine Haapsalus)
31.10.2008
Haapsalu Kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. aasta neljanda lisaeelarve FINANTSEERIMISTEHINGUD
31.10.2008
Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2008 otsuse nr 214 „Arendusprojekti Haapsalu kultuurikeskuse rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine ja rekonstrueerimistööde hanke korraldamine muutmine
31.10.2008
Detailplaneeringu kehtestamine Suur-Lossi 12/12a, 14, 16, Ehte 9, Wiedemanni 10, 12, Haapsalu
31.10.2008
Detailplaneeringu kehtestamine Suur-Lossi 12/12a, 14, 16, Ehte 9, Wiedemanni 10, 12, Haapsalu PLAAN
31.10.2008
Haapsalu linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava tegevusplaan 2009-2013
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava investeeringute kava 2009-2013
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava eelarve strateegia 2009-2013
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. aasta neljanda lisaeelarve TULUD
31.10.2008
Haapsalu linna 2008. aasta neljanda lisaeelarve KULUD
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava täitmise aruanne 2008
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava 2008. a täitmine SELETUSKIRI
31.10.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tsaikovski puiestee pikendus) PLAAN
31.10.2008
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 muutmine
31.10.2008
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni liikme kinnitamine
26.09.2008
Maamaksust vabastamine 2009. aastal
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c, Haapsalu)
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c, Haapsalu) seletuskiri
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c, Haapsalu) joonis
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu) seletus
26.09.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu) joonis
26.09.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
26.09.2008
Projekti „Innovation and Design in Tourism“ kaasfinantseerimise garanteerimine
26.09.2008
Projekti "Tehniline abi Haapsalu väikesadamatesse sissesõidutee süvendamiseks“ kaasfinantseerimise garanteerimine
26.09.2008
Arvelduskrediidi limiidi kehtestamine
26.09.2008
Projektide „Spordihoone rekonstrueerimine“ ja „Vasikaholmi ranna heakorrastamine“ kaasfinantseerimise garanteerimine
26.09.2008
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide põhimääruste kinnitamine
26.09.2008
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ
26.09.2008
Haapsalu Linnamajanduse AS
26.09.2008
AS Haapsalu Veevärk
26.09.2008
SA Haapsalu Piiskopilinnus
26.09.2008
SA Läänemaa Haigla
26.09.2008
Haapsalu Linna Algkooli põhikiri
26.09.2008
Haapsalu Gümnaasiumi põhikiri
26.09.2008
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi põhikiri
26.09.2008
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhikiri
26.09.2008
Haapsalu linna 2008. a reservfondi kasutamise kohta seisuga 22.09.08
26.09.2008
Volikogu 10. juuli 2007 istungi päevakord
10.07.2008
Haapsalu linna 2008. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
10.07.2008
Haapsalu linna 2008. a kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISA
10.07.2008
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
10.07.2008
Haapsalu Linnavalitsuse taotlus
10.07.2008
Arupärimine Haapsalu Metsakalmistul teostatud metsaraide kohta
27.06.2008
Arupärimised Haapsalu jahisadamate kohta
27.06.2008
Arupärimised Haapsalu jahisadamate kohta LISA
27.06.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
27.06.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruanne
27.06.2008
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande audiitori järeldusotsus
27.06.2008
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
27.06.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Kalda tn 40, Haapsalu)
27.06.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Kalda tn 40, Haapsalu) PLAAN
27.06.2008
Teemaplaneering "Haapsalu linna liikluskorraldus ja kergliiklusteed"
27.06.2008
Volituste andmine maa tasuta omandamiseks ja maade tasuta võõrandamiseks (Lihula mnt 1, Lihula mnt 3, Lihula maantee parkla 1, Haapsalu)
27.06.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2007 otsuse 134 „Vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (kinnistu Jaani tn 2 12/15 osa kaasomandist) muutmine
27.06.2008
Revisjonikomisjoni akt Haapsalu Linnavalitsuse 2007. aasta majandusaasta kohta
27.06.2008
Volikogu 27. juuni 2008 päevakord
27.06.2008
Haapsalu linna 2008. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
30.05.2008
Haapsalu linna 2008. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISA
30.05.2008
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade põhimääruste kinnitamine
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Tõruke põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Vikerkaar põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Pääsupesa põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Päikesejänku põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu lasteaed Tareke põhimäärus
30.05.2008
Haapsalu linna munitsipaallasteaedades õppetasu ja toidukulu maksmise kord
30.05.2008
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
30.05.2008
Arendusprojekti „Haapsalu kultuurikeskuse rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine, rekonstrueerimistööde hanke korraldamine“
30.05.2008
Kinnisasja omandamine (Raudtee tn 16, Haapsalu)
30.05.2008
Kinnisasja omandamine (Raudtee tn 16, Haapsalu) LISA
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Jaama tn LISA 1
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Põllu tn LISA 2
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kalevi tn LISA 3
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Jüriöö tn LISA 4
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Uus-Sadama tn 25, Haapsalu)
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Uus-Sadama tn 25, Haapsalu) LISA
30.05.2008
Detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee, Ungru tee ja maaüksuse „Paralepa rand ja puhkeala“ vaheline ala) LISA
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 30, Haapsalu)
30.05.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Sadama tn 30, Haapsalu) LISA
30.05.2008
Munitsipaaleluruumide võõrandamine
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsa tänav, Haapsalu) LISA 6
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tamme tänav, Haapsalu) LISA 7
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Jalaka tänav, Haapsalu) LISA 8
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Laskuri tänav, Haapsalu) LISA 9
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Raudtee tn 10, Haapsalu) LISA 10
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lihula mnt, Haapsalu) LISA 5/2
30.05.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lihula mnt, Haapsalu) LISA 5/1
30.05.2008
Detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee, Ungru tee ja maaüksuse „Paralepa rand ja puhkeala“ vaheline ala)
30.05.2008
Volikogu 30.05.08 istungi päevakord
30.05.2008
Muudatusettepanek eelnõule Munitsipaaleluruumide võõrandamine
30.05.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 määruse nr 52 “Haridusasutuste personali töötasustamise alused 2008 aastal” muutmine
25.04.2008
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavate aastaringne hooldus perioodil 2008 – 2011” korraldamiseks
25.04.2008
Reformierakonna fraktsiooni arupärimised 1-3 Metsakalmistu kohta
25.04.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14)
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 30.06.2006 määruse nr 14 „Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu kompenseerimise kord” muutmine
25.04.2008
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 50 ja Lihula mnt 14) SKEEM
25.04.2008
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka 1a-35, Haapsalu)
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 otsuse nr 189 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
25.04.2008
Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008 otsuse nr 189 "Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine PLAAN
25.04.2008
Haapsalu linna esindajate vahetamine Läänemaa Omavalitsuste Päeva esinduskogus
25.04.2008
Volikogu 25. aprilli istungi päevakord
25.04.2008
Haapsalu linna esindajate vahetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogus
25.04.2008
Õiguskomisjoni 2008. a protokoll nr 28
25.04.2008
Akvatooriumi piiride kooskõlastamine ASENDIPLAAN
28.03.2008
Haapsalu Linnavolikogu 17.06.2005 otsuse nr 199 "Haapsalu linna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine
28.03.2008
Haapsalu linna eelarvest kultuuritoetuste eraldamise kord
28.03.2008
Akvatooriumi piiride kooskõlastamine
28.03.2008
Lisa eelnõule Sadama nime määramine
28.03.2008
Sadama nime määramine
28.03.2008
Munitsipaaleluruumide võõrandamine
28.03.2008
Arendusprojekti „Lihula mnt 12, Haapsalu hoone väljaarendamine regionaalseks haridus- ja loomekeskuseks“ omafinantseerimise tagamine
28.03.2008
Informatsioon Haapsalu Linnavalitsuse 2007.a reservfondi kasutamise kohta
28.03.2008
Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
28.03.2008
Haapsalu Linnavolikogu kultuurikomisjoni liikme kinnitamine
28.03.2008
Volikogu 28. märtsi istungi päevakord
28.03.2008
ARUPÄRIMISED volikogu liikmelt Urmas Sukles
29.02.2008
ARUPÄRIMISED volikogu liikmelt Heino Tamm
29.02.2008
Haapsalu Lastekeskuse ümbernimetamine
29.02.2008
Haapsalu linna huvikoolide põhimääruste kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu Muusikakooli põhimäärus
29.02.2008
Haapsalu Kunstikooli põhimäärus
29.02.2008
Läänemaa Spordikooli põhimäärus
29.02.2008
Haapsalu Noorte Huvikeskuse põhimäärus
29.02.2008
Haapsalu Üldgümnaasiumi ümbernimetamine ja põhimääruse kinnitamine
29.02.2008
Huvikooli seadusega kooli pidajale pandud ülesannete delegeerimine
29.02.2008
Haapsalu linna huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
29.02.2008
Haridusasutuste personali töötasustamise alused 2008. aastal
29.02.2008
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a-37, Haapsalu)
29.02.2008
Kinnistu jagamine ja vara võõrandamine otsustuskorras (Lõokese tn 1a, Haapsalu)
29.02.2008
Küsimuste lahendamise delegeerimine Haapsalu Linnavalitsusele
29.02.2008
2007. aasta eelarve kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine ja järgmisesse eelarveaastasse üle minevate assigneeringute kinnitamine
29.02.2008
Haapsalu linna 2007. aasta kasutamata assigneeringute kandmine 2008. aasta eelarvesse LISA 1
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kiltsi tee 14a, Haapsalu)
29.02.2008
Servituudi seadmine (F.J.Wiedemanni tn 15, Haapsalu)
29.02.2008
Servituudi seadmine asendiplaan (F.J.Wiedemanni tn 15, Haapsalu)
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu)
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu) LISA 1
29.02.2008
Detailplaneeringu kehtestamine (Jaama tn 32, Lihula mnt 2a, Laskuri tn 1 ja lähiala, Haapsalu) LISA 2
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. aasta esimese lisaeelarve SELETUSKIRI
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Sambla tn 1
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lao tn 5
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kiltsi tee 14b
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Paralepa tee 1
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kiltsi tee 14a plaan
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lihula mnt 29
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Aida tn 1
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Kastani tn 10
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine selgitav ÜLDPLAAN
29.02.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Vaba tn 9
29.02.2008
Linnavolikogu 29. veebruari istungi PÄEVAKORD
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. a esimese lisaeelarve lisad nr 1, 2 ja 3
29.02.2008
Haapsalu linna 2008. a esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
29.02.2008
Haapsalu Linnavolikogu õiguskomisjoni liikme kinnitamine
29.02.2008
Spordiklubidele toetuse andmise kord
25.01.2008
Haapsalu linna vapimärgi andmine
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine KASTANI 28A
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine KUUSE 46
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine TAMME 23A
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine MÄNNIKU TEE 44
25.01.2008
Maa munitsipaalomandisse taotlemine MÄNNIKU TEE 19A
25.01.2008
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav ja Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri 6, Haapsalu)
25.01.2008
Halduslepingu sõlmimine Muinsuskaitseametiga
25.01.2008
Muinsuskaitse halduslepingu projekt
25.01.2008
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav ja Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri tn 6, Haapsalu) Lisa
25.01.2008
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga
25.01.2008
Volikogu 25.01.08 istungi päevakord
25.01.2008
Arendusprojekti „Haapsalu promenaadi kaldarajatiste rekonstrueerimine“ omafinantseerimise tagamine
25.01.2008
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve lisad 1-4
21.12.2007
Haapsalu linna 2007. aasta eelarve kinnitamine Lisa SELETUSKIRI
21.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 muutmine
21.12.2007
Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord
21.12.2007
Koolilõuna maksumus üldhariduskoolides
21.12.2007
Haapsalu linna ametiasutuste struktuuri, ametikohtade põhigruppide, teenistujate koosseisunimestike, palgaastmete ja palgamäärade ning üldiste palgatingimuste
21.12.2007
Haapsalu linnapeale ja valitsuse palgalistele liikmetele 2008. aastal töötasu määramine
21.12.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18a, 18b ja 20, Haapsalu)
21.12.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Holmi kallas 18a, 18b ja 20, Haapsalu) LISA
21.12.2007
Servituudi seadmine (Lossiplats, Haapsalu)
21.12.2007
Servituudi seadmine (Lossiplats, Haapsalu) LISA
21.12.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2007 otsuse nr 153 „Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamine“ muutmine
21.12.2007
Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine LISA
21.12.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10-5, Haapsalu)
21.12.2007
Istungi päevakord ja ettekandjad
21.12.2007
Suur-Holmi sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
21.12.2007
Rahanduskomisjoni 2007. a protokoll nr 20
10.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muutmine
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2004-2007 täitmise aruanne
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 tegevusplaan
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 investeeringud
07.12.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011 valdkondade strateegilistele eesmärkidele seatud mõõdikud ja kriteeriumid
07.12.2007
Haapsalu linna 2008. aasta eelarve esimene lugemine
30.11.2007
Loa andmine lepingu sõlmimiseks ning rahaliste kohustuste võtmiseks tulevasteks perioodideks (Läänemaa Jäätmejaama haldamine)
30.11.2007
Loa andmine kokkuleppe sõlmimiseks Haapsalu Väikelastekodu varade üleandmiseks linnale ning edasiste tegevuste kindlaksmääramiseks
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Posti tn 45)
30.11.2007
Taotlus riigivara tasuta omandamiseks (Kuuse tn 32a, 32b, 32c Haapsalu)
30.11.2007
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kuuse tn 32, 32a, 32b, 32c)
30.11.2007
Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsuse nr 86 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)“ muutmine
30.11.2007
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Kuuse tn 32,32a,32b,32c) lisa
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Karja tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Lihula mnt parkla
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Mängu tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Neidude tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Nurme tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Posti tn 45
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Saue tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Staadioni tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Surnuaia tn
30.11.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine Väike-Viigi tn
30.11.2007
Lääne Maakonna Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine
30.11.2007
Lääne Maakonna Keskraamatukogu kasutamise eeskirja ja teavikute tasuta võõrandamise ja müümise korra kinnitamine
30.11.2007
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muutmine
30.11.2007
Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muutmine muudatusettepanekute loetelu
30.11.2007
Arengukava 2004 - 2007 täitmise aruanne
27.11.2007
Haapsalu linna arengukava 2007-2011
26.10.2007
Lisa 1 Haapsalu linna arengukavale 2007-2011 Haapsalu linna arengukava tegevusplaan
26.10.2007
lisa 2 Haapsalu linna arengukavale 2007-2011 Haapsalu linna investeeringute kava
26.10.2007
Lisa 3 Haapsalu linna arengukavale 2007-2011 Valdkondade strateegilistele eesmärkidele seatud mõõdikud ja kriteeriumid
26.10.2007
Haapsalu linna 2007. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
26.10.2007
Haapsalu linna 2007. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine LISAD 1-3
26.10.2007
Maamaksumäära kehtestamine
26.10.2007
Maamaksust vabastamine 2008. aastal
26.10.2007
Lapsehoiuteenuse osutamise ja rahastamise kord
26.10.2007
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamine
26.10.2007
Loa andmine hanke korraldamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks
26.10.2007
Katastriüksuse ostmine (Aida tänav, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Aida tn I, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Aida tn II, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a-29, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Karja tn 10-5, Haapsalu)
26.10.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 14, Haapsalu)
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2007 määruse nr 26 „Haapsalu linna topo-geodeetiliste
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2007 otsuse nr 135 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 1-4, Haapsalu)“ muutmine
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006.a otsuse nr 86 „Vara võõrandamine otsustuskorras (Surnuaia tn 1, Haapsalu)“ muutmine
26.10.2007
Volikogu menetlusse 12.10.07 esitatud eelnõud ja juhtivkomisjonide määramine
26.10.2007
Preemia määramine Märt Maistele
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu 27.10.2006 otsuse nr 82 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)” muutmine
26.10.2007
Linnavalitsuse liikme ametisse kinnitamine
26.10.2007
Haapsalu Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni arupärimised 1-6
28.09.2007
Haapsalu Linnavalitsuse informatsioon reservfondi kasutamise kohta 2007. aastal
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 33, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 17, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Õhtu kallas 21, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi tn 26, Haapsalu)
28.09.2007
Pikapäevarühma toitlustamise maksumus Haapsalu linna üldhariduskoolides
28.09.2007
Haapsalu Linnavolikogu 27.10.2006 otsuse nr 82 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)” muutmine
28.09.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldamine perioodil 2008 – 2011” korraldamiseks
28.09.2007
Sihtasutus Haapsalu Piiskopilinnus põhikirja muutmine
28.09.2007
Mitteeluruumi võõrandamine otsustuskorras (Suur-Lossi tn 26-3, Haapsalu)
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Vaikne kallas 4, Haapsalu)
28.09.2007
Volikogu 28.09.2007 istungi päevakord
28.09.2007
Detailplaneeringu algatamine Sadama tn 26 ja 28 muutmise seletav pilt
28.09.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Posti tn 17, Haapsalu)
28.09.2007
Haapsalu linna 2007. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine
29.06.2007
Haapsalu linna 2007. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine Lisad
29.06.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
29.06.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Lisa
29.06.2007
Haapsalu linna 2006. aasta majandusaasta aruande kinnitamine auditi otsus
29.06.2007
Haapsalu Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
29.06.2007
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimääruse muutmine
29.06.2007
Haapsalu linna aukodaniku nimetamine
29.06.2007
Loa andmine Sihtasutuse Haapsalu Piiskopilinnuse Fond asutamise ettevalmistamiseks
29.06.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna haljastuse hooldamine perioodil 2008 – 2012” korraldamiseks
29.06.2007
Haapsalu turismiarengukava kinnitamine
29.06.2007
Haapsalu turismiarengukava kinnitamine Lisa
29.06.2007
Umani linna ja Haapsalu linna vahelise koostöömemorandumi kinnitamine
29.06.2007
Vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (kinnistu Jaani tn 2 12/15 osa kaasomandist)
29.06.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Lihula mnt 1-4, Haapsalu)
29.06.2007
Mitteeluruumi mõttelise osa võõrandamine (Karja tn 10, Haapsalu)
29.06.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Pargi tn 8, Haapsalu)
29.06.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Pargi tn 8, Haapsalu) Lisa
29.06.2007
Westmeri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine
29.06.2007
Westmeri sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine Lisa
29.06.2007
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav, Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri tn 6 detailplaneeringu osaline kehtestamine Holmi tänav, Holmi tn 3, 5 kruntide osas)
29.06.2007
Detailplaneeringu osaline kehtestamine (Holmi tänav, Holmi tn 3, 5, 7, Westmeri tn 6 detailplaneeringu osaline kehtestamine Holmi tänav, Holmi tn 3, 5 kruntide osas) Lisa
29.06.2007
Haapsalu linna ametiasutuste vanem- ja nooremametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni koosseisu muutmine
29.06.2007
Haapsalu Linnavolikogu revisjonikomisjoni akt linnavalitsuse 2006. aasta eelarve täitmise kohta
29.06.2007
Haapsalu Linnavolikogu 29. juuni 2007 istungi päevakord
29.06.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 38, Haapsalu)
25.05.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Raudtee tn 38, Haapsalu) LISA
25.05.2007
Loa andmine riigihanke „Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldamine perioodil 2008 – 2012” korraldamiseks
25.05.2007
Haapsalu Linnavolikogu 27.10.2006 otsuse nr 82 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 26 ja 28, Haapsalu)” muutmine
25.05.2007
Arupärimised nr 1-3 (rajatava spordihalli kohta)
25.05.2007
Rekonstrueerimistööde teostamiseks vahendite laenamine
25.05.2007
Haapsalu Linnavolikogu 25. mai 2007 istungi kutse
25.05.2007
F.J.Wiedemanni skulptuuri ja pargi ideekavandi kooskõlastamine (Õhtu kallas 2, Haapsalu) LISA Seletus
27.04.2007
F.J.Wiedemanni skulptuuri ja pargi ideekavandi kooskõlastamine (Õhtu kallas 2, Haapsalu) LISA 1
27.04.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Niine tn 17, Haapsalu)
27.04.2007
Detailplaneeringu kehtestamine (Niine tn 17, Haapsalu) LISA
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats)
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 1
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 2
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 3
27.04.2007
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Karja-Mihkli park, Väikese-Viigi haljasala, Kiltsi tee haljasala II ja Lossiplats) LISA 4
27.04.2007
Arupärimised nr 1-5 (Karja tn kohta)
27.04.2007
Esindajate muutmine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekul ja volikogus
27.04.2007
Volikogu 27.04.07 istungi päevakord
27.04.2007
Eelnõule „F.J.Wiedemanni skulptuuri ja pargi ideekavandi kooskõlastamine (Õhtu kallas 2, Haapsalu)”
27.04.2007
Mitteeluruumi otsustuskorras võõrandamine (Karja tn 10-1, Haapsalu)
30.03.2007
Haapsalu linnavolikogu 27.06.2003 määruse nr 18 „Tagastatud eluruumide üürnikele munitsipaaleluruumi andmise ja kolimistoetuse maksmise kord” kehtetuks tunnistamine
30.03.2007
Munitsipaaleluruumi nimetamine sotsiaaleluruumiks (Võnnu tn 42-9, Haapsalu)
30.03.2007
Kinnistu jagamine ja katastriüksusele hoonestusõiguse seadmine (Tuksi spordibaas)
30.03.2007
Reformierakonna fraktsiooni arupärimised nr 1, 2 ja 3
30.03.2007
Westmeri sadama akvatooriumi Piiride kooskõlastamine
30.03.2007
Westmeri sadama akvatooriumi Piiride kooskõlastamine ASENDIPLAAN
30.03.2007
Vara võõrandamine otsustuskorras (Jalaka tn 1a, Haapsalu)
30.03.2007
Haapsalu Linnavalitsuse liikme kinnitamine
30.03.2007
Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2007 otsuse nr 102 „Haapsalu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine” muutmine
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad LISA 1
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad SELETUSKIRja lisa 1
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad SELETUSKIRja lisa 2
30.03.2007
Haapsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad SELETUSKIRI
30.03.2007
Volikogu 30. märtsi istungi päevakord
30.03.2007