Vali kategooria

»»» Kõik
»»» volikogu määrus
»»» volikogu otsus
»»» õigusaktide eelnõu
»»» linnavalitsuse määrus
»»» linnavalitsuse korraldus
»»» volikogu istungi protokoll
»»» Volikogu juhatuse protokoll
»»» Õiguskomisjoni protokoll
»»» Kultuurikomisjoni protokoll
»»» Rahanduskomisjoni protokoll
»»» Kommunaalkomisjoni protokoll

»»» Otsing lehel klahvikombinatsiooniga Ctrl+F

linnavalitsuse korraldus
Matusetoetuse väljamaksmine
28.05.2014
Sünnitoetuse väljamaksmine.
28.05.2014
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
28.05.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
28.05.2014
Suur-Lossi tänava äärse kõnnitee ja parkla rajamise pakkumuste tulemuste kinnitamine.
28.05.2014
Loa andmine välireklaami paigaldamiseks (Nikulin Circus OÜ).
28.05.2014
Raha eraldamine (Joogafestival MTÜ).
28.05.2014
Raha eraldamine ( MTÜ Maguskunst).
28.05.2014
Loa andmine vara kasutamiseks ja vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine (Posti tänav, Haapsalu).
28.05.2014
Lisa. Loa andmine vara kasutamiseks ja vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine (Posti tänav, Haapsalu).
28.05.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haava tn 4).
28.05.2014
Haapsalu Linnavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.
28.05.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 30).
28.05.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Haava tn 4, Haapsalu).
28.05.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tamme tn 17, Haapsalu).
28.05.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
21.05.2014
Lihtmenetlusega hanke „Haapsalu Sotsiaalmaja remonttööde omanikujärelevalve teenus“ hanketulemuste kinnitamine.
21.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Läänemaa tantsupidu).
21.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks (Sõdurirännak).
21.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Piknik, Disainilaat: Kevadpäev).
21.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kevadpäev, Lastekaitsepäev).
21.05.2014
Kasutusloa väljaandmine (Tallinna mnt 46 üksikelamu) kasutamiseks.
21.05.2014
Kasutusloa väljaandmine (Sadama tn 1 kaksikelamu) kasutamiseks.
21.05.2014
Loa andmine teisaldatava hoone paigaldamiseks (Nikolai Budraitis).
21.05.2014
Loa andmine teisaldatava hoone paigaldamiseks (Tõnu Hiie).
21.05.2014
Loa andmine teisaldatava hoone paigaldamiseks (Vladimir Kütt).
21.05.2014
Loa andmine teisaldatava ujuvsilla paigaldamiseks (Paralepa Sadam OÜ).
21.05.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Noorte Huvikeskuse mainädal).
21.05.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Noorte Huvikeskus).
21.05.2014
Raha eraldamine (MTÜ Haapsalu Tenniseklubi)
21.05.2014
Raha eraldamine ( MTÜ Loomekeskus)
21.05.2014
Raha eraldamine MTÜ SEE Teater (I)
21.05.2014
Raha eraldamine ( MTÜ SEE Teater (II).
21.05.2014
Raha eraldamine reservfondist OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid.
21.05.2014
Paralepa rannahoone kohviku üürikonkurss 2014.
16.05.2014
Riigihanke „Ajaloolise aurulaeva soetamine“ hanketulemuste kinnitamine.
16.05.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
14.05.2014
Tegevustoetuse eraldamine (MTÜ Läänemaa Invaühing).
14.05.2014
Tegevustoetuse eraldamine ( MTÜ Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing).
14.05.2014
ransportkulude kompenseerimine (Läänemaa Vähiühing).
14.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Hirmo Faktor kontser).
14.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Lillepäev).
14.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Rahvatantsufestival).
14.05.2014
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Ehe ja Ehtne OÜ).
14.05.2014
Ehitusloa väljaandmine Haapsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
14.05.2014
Ehitusloa väljaandmine Väike-Liiva 2 üksikelamu ehitamiseks
14.05.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Männiku tee lõik 2 Haapsalu).
14.05.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Turu tn 15 Haapsalu).
14.05.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Vahtra põik 7; Haapsalu).
14.05.2014
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Kase tänava lõik 1 Haapsalu).
14.05.2014
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine ( Männiku tee, Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Holmi kallas 20a, Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Holmi kallas 20a, Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kase tänava lõik 2 Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Kastani tn 30a, Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Kastani tn 30a Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Remmelga tn 6, Haapsalu).
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Remmelga tn 6, Haapsalu).
14.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu Maraton) .
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kase tänava lõik 2, Haapsalu)
14.05.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Kase tänava lõik 2, Haapsalu)
14.05.2014
Haapsalu Linnavalitsuse konsolideerimisgrupi 2013. aasta majandusaasta aruande heaks kiitmine.
09.05.2014
2013.a majandusaasta aruande kinnitamine (Haapsalu Linnamajandus AS).
09.05.2014
Raha eraldamine SA Lootsi Koda.
09.05.2014
Haapsalu Linnavalitsuse 30.04.2014.a korralduse nr 311 kehtetuks tunnistamine.
09.05.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Lauatenniseklubi).
09.05.2014
Raha eraldamine (MTÜ Noorte Vaba Aeg).
09.05.2014
Raha eraldamine (Vehklemisklubi En Garde) ).
09.05.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ).
09.05.2014
Raha eraldamine ( MTÜ Urban Style).
09.05.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
09.05.2014
Lihthanke Väike Mere tänava lõik 2 rekonstrueerimise pakkumuste tulemuste kinnitamine.
09.05.2014
Loa andmine teisaldatava kioski paigaldamiseks (Unibaltic OÜ).
09.05.2014
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Vaba tn 7 pargipaviljoni ehitamiseks.
09.05.2014
Lihtmenetlusega riigihanke „Haapsalu Sotsiaalmaja saali ning turvakodu remonttööd“ (viitenumber 151491) hanketulemuste kinnitamine.
09.05.2014
Riigihanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2014“ hanketulemuste kinnitamine.
09.05.2014
Detailplaneeringu kehtestamine (Haava tn 7, Haapsalu).
09.05.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Petanq).
09.05.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
30.04.2014
Raha eraldamine MTÜ Urban Stylele.
30.04.2014
Haapsalu linnavara kindlustuslepingu pikendamine
30.04.2014
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Posti tn 39-2, Haapsalu).
30.04.2014
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Posti tn 39-2a, Haapsalu).
30.04.2014
Lihtmenetlusega hanke „Haapsalu linnavara hooldus“ hanketulemuste kinnitamine
30.04.2014
Lihtmenetlusega hanke „Haapsalu linnavara hooldus“ hanketulemuste kinnitamine. Lisa
30.04.2014
Konkursi “Värviline Haapsalu 2014” juhendi kinnitamine
30.04.2014
Riigihanke tulemuste kinnitamine ja laenulepingu sõlmimine.
30.04.2014
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
30.04.2014
Sünnitoetuse väljamaksmine.
23.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (HÕFF rongkäik).
23.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Ole terve kodumeri).
23.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Pärgade ja lillede asetamine).
23.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Volbriöö rongkäik).
23.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Volbriöö teatejooks).
23.04.2014
Registreeringu kustutamine majandustegevuse registrist (Haapsalu Briis OÜ).
23.04.2014
Registreeringu kustutamine majandustegevuse registrist ( Kätlin Selge).
23.04.2014
Registreeringu kustutamine majandustegevuse registrist (Novatella OÜ).
23.04.2014
Ajaloolise aurulaeva soetamine riigihanke välja kuulutamine
23.04.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
23.04.2014
Väike Mere tänava lõik 2 rekonstrueerimise lihthanke välja kuulutamine
23.04.2014
Hans Alveri nimelise preemia väljaandmine.
23.04.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Lauluklubi).
23.04.2014
Raha eraldamine ( MTÜ Liigub ja Loob).
23.04.2014
Sotsiaalkomisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitamine.
17.04.2014
Matusetoetuse väljamaksmine
17.04.2014
Lihtmenetlusega riigihanke “Haapsalu Sotsiaalmaja saali ning turvakodu remonttööd“ korraldamine.
17.04.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
17.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Terviserongkäik).
17.04.2014
Lootusetu nõude kustutamine.
17.04.2014
Põhivara mahakandmine
17.04.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Neidude tn 1, Haapsalu).
17.04.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Neidude tn 1, Haapsalu). Lisa
17.04.2014
Riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööd“ läbiviimine.
17.04.2014
Tunnustamine sportlike saavutuste eest ja reservfondist vahendite eraldamine
17.04.2014
Tunnustamine sportlike saavutuste eest ja reservfondist vahendite eraldamine
14.04.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
11.04.2014
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
11.04.2014
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Acrofit OÜ).
11.04.2014
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Kohvikann OÜ).
11.04.2014
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Maden Varahaldus OÜ).
11.04.2014
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Pizza Grande OÜ).
11.04.2014
Haapsalu linnavara kindlustamine 2014 teenuse riigihanke läbiviimine.
11.04.2014
Raha eraldamine Lembitu Tverdjanskile.
11.04.2014
Raha eraldamine (Spordiklubi Haapsalu MTÜ).
11.04.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Bowlinguklubi MTÜ).
11.04.2014
Raha eraldamine (MTÜ Eesti Lume- ja Veelaua Klubi SWB).
11.04.2014
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse nr 222 „Raha eraldamine Läänemaa Ühisgümnaasiumile“ tühistamine.
11.04.2014
Nõusolek maaüksuse Tallinna mnt 40, Haapsalu ostueesõigusega erastamisega.
11.04.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
02.04.2014
Raha eraldamine SA Haapsalu Hoolekandekeskus.
02.04.2014
Investeeringutoetuse eraldamine ja lepingu sõlmimine Haapsalu Linnamajandus AS-ga.
02.04.2014
Riigihange investeerimislaenu lepingu sõlmimiseks.
02.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Supreme Session).
02.04.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Doonoritelk).
02.04.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
02.04.2014
Riigihanke „Jaama tn ja Tallinna mnt põhiprojekti koostamine“ hanketulemuste kinnitamine.
02.04.2014
Otsustuskorras vara tasuta kasutusse andmine (Piiskopilinnus).
02.04.2014
Otsustuskorras vara tasuta kasutusse andmine (Piiskopilinnus). Lisa
02.04.2014
Reklaamstendi paigaldamise lepingu pikendamine (Piret Nilp FIE).
02.04.2014
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Holmi kallas).
02.04.2014
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Haapsalu metskond 17).
02.04.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli tn 6a, Haapsalu).
02.04.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli tn 6a, Haapsalu). Lisa
02.04.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
25.03.2014
Sünnitoetuse väljamaksmine.
25.03.2014
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
25.03.2014
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Turism.
25.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Jalgrattaklubi Paralepa).
25.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Läänemaa Kabeklubi).
25.03.2014
Raha eraldamine (Maadlusklubi Dünamo).
25.03.2014
Raha eraldamine (Spordiklubi Haapsalu).
25.03.2014
Raha eraldamine (Spordiklubi Haapsalu (Muda Cup).
25.03.2014
Raha eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele
21.03.2014
Riigihankemenetluse kehtetuks tunnistamine.
21.03.2014
Kaasfinantseerimise kinnitamine
21.03.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus).
19.03.2014
Raha eraldamine ( Läänemaa Ühisgümnaasium).
19.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Haapsalu Jahtklubi).
19.03.2014
Raha eraldamine (Spordiklubi Läänemaa Invasport).
19.03.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
19.03.2014
Töövõtulepingu „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas“ sõlmimine
19.03.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu Rahvasprint 2014).
19.03.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks ( RAT RACE 2014 ).
19.03.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kitepark Jam Session).
19.03.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Pürotehniliste vahendite kasutamise õppepäev).
19.03.2014
„Riigihanke läbi viimine“ muutmine.
19.03.2014
Raha eraldamine (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts).
19.03.2014
Raha eraldamine (SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid).
19.03.2014
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Kalevi tn 11 asuva väikeehitise laiendamiseks.
19.03.2014
Ehitusloa väljaandmine Kuuse tn 4 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks.
19.03.2014
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt. 7 korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks.
19.03.2014
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 19b maakaabelliini ehitamiseks.
19.03.2014
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt4, Tallinna mnt 6 kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks.
19.03.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 24, Haapsalu).
19.03.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 24, Haapsalu). lisa
19.03.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
12.03.2014
Rahaliste vahendite eraldamine (Läänemaa Puuetega Inimeste Koda).
12.03.2014
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
12.03.2014
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
12.03.2014
Lihthanke „Arvutikomplektide kasutusrent“ tulemuste kinnitamine.
12.03.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine (Potissepa põik 1, Haapsalu).
12.03.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse määramine (Potissepa põik 1, Haapsalu). lisa
12.03.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
12.03.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jaama tn ja Tallinna mnt, Haapsalu).
12.03.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jaama tn ja Tallinna mnt, Haapsalu).
12.03.2014
Riigihanke läbi viimine.
12.03.2014
Raha eraldamine Haapsalu Veteranide Komiteele.
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Evald Okase Muuseum)
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Haapsalu Käsitööselts)
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Lääne-Eesti Ingerisoomlaste Selts)
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Tervendajad).
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Jalgrattaklubi Paralepa (rattaralli)
12.03.2014
Raha eraldamine MTÜ Jalgrattaklubi Paralepa (rahvajooks)
12.03.2014
Raha eraldamine MTÜ Haapsalu Tenniseklubi
12.03.2014
Raha eraldamine (Spordiklubi Haapsalu MTÜ).
12.03.2014
Raha eraldamine Orienteerumisklubile Okas.
12.03.2014
Raha eraldamine Läänemaa Koolispordi Liidule.
12.03.2014
Raha eraldamine (MTÜ Spordiklubi Haapsalu)
12.03.2014
Raha eraldamine Maadlusklubi Dünamo
12.03.2014
Raha eraldamine Haapsalu Kergejõustikuklubi).
12.03.2014
Raha eraldamine Spordiklubi Haapsalu MTÜ-le.
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 22
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 27
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 29
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 31
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 33
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Lepa 35
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 1
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 2
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 3
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 4
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 5
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 7
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga 9
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Remmelga tn
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 1
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 2
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 3
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 4
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 5
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 6
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 7
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 8
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 9
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 10
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn 11
12.03.2014
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks Viirpuu tn
12.03.2014
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Sadama tn 28, Haapsalu).
12.03.2014
Toetuse eraldamine.
12.03.2014
MTÜ Läänemaa Turism liikmeõiguste teostaja nimetamine
11.03.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
05.03.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
05.03.2014
Ehitusloa väljaandmine Karja tn 13 ehitise laiendamiseks.
05.03.2014
Raha eraldamine (Ants Roos).
05.03.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Raamat OÜ).
05.03.2014
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Muusikakoolile
05.03.2014
Raha eraldamine Haapsalu Muusikakool
05.03.2014
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
28.02.2014
Matusetoetuse väljamaksmine
28.02.2014
Sünnitoetuse väljamaksmine.
28.02.2014
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
28.02.2014
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
28.02.2014
Lasteaedade töö kollektiivpuhkuse ajal.
28.02.2014
Nõusolek maaüksuse Tamme tn 1b, Haapsalu ostueesõigusega erastamisega.
28.02.2014
Ehitusloa väljaandmine Rüütli tn 1ehitise laiendamiseks.
28.02.2014
Detailplaneeringu algatamine (Rüütli tn 6//6a, Haapsalu).
28.02.2014
Detailplaneeringu algatamine (Rüütli tn 6//6a, Haapsalu). Lisa
28.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tööstuse tn 15a, Haapsalu).
28.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tööstuse tn 15a, Haapsalu). Lisa
28.02.2014
Raha eraldamine MTÜ-le Haapsalu Purjespordikool.
28.02.2014
Raha eraldus (MTÜ-le Läänemaa Kabeklubile).
28.02.2014
Raha eraldus ( Läänemaa Ühisgümnaasiumile).
28.02.2014
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Näitus Peterburis).
28.02.2014
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival).
28.02.2014
Raha eraldamine (Liisa Koemets).
28.02.2014
Raha eraldamine ( OÜ Acrofit).
28.02.2014
Raha eraldamine (Vanalinna Aptek OÜ).
28.02.2014
Raha eraldamine (Ehe Ja Ehtne OÜ).
28.02.2014
Raha eraldus TLÜ Haapsalu Kolledžile.
28.02.2014
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogu.
28.02.2014
Raha eraldamine MTÜ-le Haapsalu Tenniseklubi.
28.02.2014
Toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
28.02.2014
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
28.02.2014
Sõidukikaardi andmine autole 999BFF
28.02.2014
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolides avatavate esimeste klasside arvu kinnitamine 2014/15. õppeaastaks.
28.02.2014
Toetuse eraldamine Ülo Telgmaale.
28.02.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
19.02.2014
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi osutamise korraldamiseks lepingute sõlmimine.
19.02.2014
Rahaliste vahendite eraldamine eakate klubi tantsuõhtu läbiviimiseks.
19.02.2014
Lihthanke „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas“ nurjunuks tunnistamine.
19.02.2014
Lihthanke “Esmatasandi psühholoogilise ja juriidilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
19.02.2014
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jää- ja rooskulptuuride perepäev).
19.02.2014
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt 3, Tallinna mnt 5 kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks.
19.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 2//4, Haapsalu).
19.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 2//4, Haapsalu). lisa
19.02.2014
Detailplaneeringu algatamine (Tööstuse tn 21, 23, Haapsalu).
19.02.2014
Detailplaneeringu algatamine (Tööstuse tn 21, 23, Haapsalu). lisa
19.02.2014
Raha eraldus (Haapsalu Kultuurikeskus).
19.02.2014
Raha eraldus (T-Stuudio MTÜ).
19.02.2014
Raha eraldus (MTÜ Laulustuudio Do-Re-Mi).
19.02.2014
Korteriomandite sihtotstarbe muutmine (Posti 39, Haapsalu).
19.02.2014
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
14.02.2014
Tunnustamine haridus- ja kultuurielu edendamise eest
14.02.2014
Lihthanke “Laste, noorte ja lastega perede psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
12.02.2014
Hanke korraldamine.
12.02.2014
Taksoveoloa andmine
12.02.2014
Sõidukikaardi andmine autole 934AYC
12.02.2014
Kodanikukampaania tulemuste kinnitamine.
12.02.2014
Põhivara mahakandmine.
12.02.2014
Aurulaeva tarbeks paadisilla rajamise hanketulemuste kinnitamine.
12.02.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
12.02.2014
Ehitusloa väljaandmine Pargi põik 1 ehitise rekonstrueerimiseks.
12.02.2014
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt 3 kasutamise otstarbe muutmisel
12.02.2014
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Väike-Mere tn 7-4, Haapsalu).
12.02.2014
Raha eraldamine (Ehe ja Ehtne OÜ).
12.02.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus).
12.02.2014
Raha eraldamine ( Haapsalu Kultuurikeskus).
12.02.2014
Raha eraldamine (Hariin OÜ).
12.02.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks (Lahe tn 38, Haapsalu).
12.02.2014
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks (Lahe tn 38, Haapsalu).
12.02.2014
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Posti tn 32 ja Posti tn 34, Haapsalu).
12.02.2014
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Posti tn 32 ja Posti tn 34, Haapsalu). lisa
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 17a). lisa
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Supeluse tn 2).
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Supeluse tn 2).
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaba tn 7//Krahviaed, Haapsalu).
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaba tn 7//Krahviaed, Haapsalu).
12.02.2014
Raha eraldus MTÜ Läki Tantsule!
12.02.2014
2014. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine
12.02.2014
2014. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine.Lisa 1
12.02.2014
2014. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine. Lisa 2
12.02.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 17a, Haapsalu).
12.02.2014
Raha eraldamine (Ehe ja Ehtne OÜ)
07.02.2014
Raha eraldamine (Haapsalu Raamat OÜ)
07.02.2014
Raha eraldamine (Lääne Maakonna Keskraamatukogu)
07.02.2014
Raha eraldamine (OÜ Acrofit).
07.02.2014
Raha eraldamine (Vanalinna Aptek OÜ).
07.02.2014
Raha eraldamine (OÜ Kohvikann).
07.02.2014
Raha eraldamine (OÜ Maxime).
07.02.2014
Matusetoetuse väljamaksmine
05.02.2014
Keskkonnajaama hooldamise pakkumuste tulemuste kinnitamine.
05.02.2014
Lihtmenetlusega hanke „Niine tn 16-31sotsiaalkorteri akende vahetus“ hanketulemuste kinnitamine.
05.02.2014
Haapsalu linna noorsootöötegijate aunimetuse või preemia määramise komisjoni koosseisu muutmine.
05.02.2014
Haapsalu linna spordikomisjoni koosseisu kinnitamine.
05.02.2014
Raha eraldamine korteriühisusele Tamme 17.
05.02.2014
Sihtotstarbeline toetuslepingu sõlmimine Haapsalu koguduse Varahaldus OÜ-ga.
05.02.2014
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
05.02.2014
Ehitusloa väljaandmine Lahe tn 12 ehitise ümberehitamiseks.
05.02.2014
Tänavate valgustusklasside kinnitamine.
05.02.2014
Tänavate valgustusklasside kinnitamine. LISA
05.02.2014
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
29.01.2014
Matusetoetuse määra kehtestamine.
29.01.2014
Sünnitoetuse määra kehtestamine 2014. eelarveaastaks.
29.01.2014
Võlanõustamise teenuse osutamine Haapsalu linnas.
29.01.2014
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
29.01.2014
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
29.01.2014
Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakirja kinnitamine.
29.01.2014
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine
29.01.2014
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine
29.01.2014
Lihthanke „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2014“ korraldamine.
29.01.2014
Haapsalu Linnavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.
29.01.2014
Ehitusloa väljaandmine Aia tn2 ja Kaluri 32 ehitise rekonstrueerimiseks.
29.01.2014
Ehitusloa väljaandmine Aia tn2 ja Kaluri 32 ehitise rekonstrueerimiseks.
29.01.2014
Ehitusloa väljaandmine F.R.Kreutzwaldi tn 13 ehitise lammutamiseks.
29.01.2014
Loa andmine laagri läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil.
29.01.2014
Raha eraldamine SEE Teater MTÜ-le.
29.01.2014
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Kastani tn 28, 30, 36 kruntide vaheline ala, Haapsalu).
29.01.2014
Ehitusloa väljaandmine Kaluri 32 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
29.01.2014
Matusetoetuse väljamaksmine
22.01.2014
Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu kinnitamine.
22.01.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 13; Haapsalu).
22.01.2014
Lisa - Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 13, Haapsalu).
22.01.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 3, 5, Haapsalu).
22.01.2014
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu sõlmimine.
17.01.2014
Garaažidele teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarbe määramine (Potissepa põik 7, Haapsalu).
17.01.2014
Garaažidele teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja sihtotstarbe määramine (Potissepa põik 7, Haapsalu). LISA
17.01.2014
Maaüksustele sihtotstarbe määramine (Haava põik 1, 7, Potissepa põik 1, 3 Haapsalu).
17.01.2014
Kasutuslubade väljaandmine Tallinna mnt 64a ehitiste kasutamiseks
17.01.2014
Matusetoetuse väljamaksmine.
14.01.2014
Sünnitoetuse väljamaksmine.
14.01.2014
Haapsalu Linnamajanduse AS nõukogu liikmete tasu määramine.
14.01.2014
Aurulaeva tarbeks paadisilla rajamise lihthanke läbiviimine.
14.01.2014
Aurulaeva tarbeks paadisilla rajamise lihthanke läbiviimine. Lisa.
14.01.2014
Haapsalu linna noorsootöötegijate aunimetuse või preemia määramise komisjoni moodustamine.
14.01.2014
Haapsalu linna kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
14.01.2014
Haapsalu linna haridus- ja kultuuritegijate aunimetuse või haridus- ja kultuuripreemia määramise komisjoni moodustamine.
14.01.2014
Raha eraldus (Haapsalu Kultuurikeskus).
14.01.2014
Raha eraldus (Vanalinna Aiad- Hoovid MTÜ).
14.01.2014
Maakasutuste maksustamishindade määramine ja maa maksustamishinna aktide kinnitamine.
14.01.2014
Maakasutuste maksustamishindade määramine ja maa maksustamishinna aktide kinnitamine. LISA
14.01.2014
Detailplaneeringu algatamine (Haava tn 7, Haapsalu).
14.01.2014
Detailplaneeringu algatamine (Haava tn 7, Haapsalu). LISA
14.01.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (F.J.Wiedemanni tn 11, Haapsalu).
14.01.2014
Raha eraldamine Läänemaa Turism MTÜ-le.
14.01.2014
Konkursi “Aasta parim ehitis 2013” tulemuste kinnitamine
14.01.2014
Esmatasandi juriidilise ja psühholoogilise nõustamise teenuse lepingu pikendamine.
08.01.2014
Lastele ja noortele nõustamisteenuse osutamise lepingu pikendamine.
08.01.2014
Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamise lepingu pikendamine
08.01.2014
Matusetoetuse väljamaksmine
08.01.2014
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
08.01.2014
Kasutuslubade väljaandmine Uus-Sadama 8 ehitiste kasutamiseks.
08.01.2014
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
08.01.2014
Koostöölepingu sõlmimine AS-ga Haapsalu Linnamajandus.
08.01.2014
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Väike-Mere tn 7-4, Haapsalu).
08.01.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õpetaja tn 49, Haapsalu).
08.01.2014
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õpetaja tn 49, Haapsalu). lisa
08.01.2014
Lepingu pikendamine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
08.01.2014
Otsustuskorras vara tasuta kasutusse andmine (Raudteejaam, Piiskopilinnus).
08.01.2014
Otsustuskorras vara tasuta kasutusse andmine (Raudteejaam, Piiskopilinnus). lisa 1
08.01.2014
Otsustuskorras vara tasuta kasutusse andmine (Raudteejaam, Piiskopilinnus). lisa 2
08.01.2014
SA Haapsalu Hoolekandekeskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu liikmete määramine.
08.01.2014
Haapsalu Linnavalitsuse 13.03.2008 korralduse nr 216 kehtetuks tunnistamine
27.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Haava tn 19a, Haapsalu LISA
27.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Kiltsi tee 4c, Haapsalu LISA
27.12.2013
Kasutusloa väljaandmine Jüriöö tn 6 ehitise kasutamiseks
27.12.2013
Kasutusloa väljaandmine Karja tn 6 ehitise kasutamiseks
27.12.2013
Teekasutusloa väljaandmine
27.12.2013
Keskkonnajaama territooriumi ettevalmistamise pakkumuste tulemuste kinnitamine
27.12.2013
Haapsalu Linnavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
27.12.2013
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
27.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Haava tn 19a, Haapsalu
27.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine Kiltsi tee 4c, Haapsalu
27.12.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
18.12.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
18.12.2013
Raha eraldamine MTÜ Läänemaa Invaühingule.
18.12.2013
Rahaliste vahendite eraldamine (OÜ Rannavesi Ehitus).
18.12.2013
Tegevustoetuse eraldamine (EEVL Haapsalu Kogudus).
18.12.2013
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse 09. oktoober nr 610 „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar hoolekogu kinnitamine“ muutmine.
18.12.2013
Haapsalu Lasteaed Pääsupesa hoolekogu kinnitamine.
18.12.2013
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse 09. oktoober nr 609 „Haapsalu Lasteaed Tõruke hoolekogu kinnitamine“ muutmine.
18.12.2013
Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
18.12.2013
Haapsalu Nikolai Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
18.12.2013
Haapsalu Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
18.12.2013
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
18.12.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine AS-ga Haapsalu Linnamajandus.
18.12.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
18.12.2013
Lootusetute nõuete kustutamine.
18.12.2013
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Lasteaed Vikerkaar.
18.12.2013
Raha eraldamine SEE Teater MTÜ-le
18.12.2013
Otsustuskorras vara kasutusse andmine (Ranna tee 4, Haapsalu).
18.12.2013
Parklale teenindamiseks vajaliku maa suuruse, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Lihula mnt 10d, Haapsalu).
18.12.2013
Parklale teenindamiseks vajaliku maa suuruse, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Lihula mnt 10d, Haapsalu). Lisa
18.12.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine
18.12.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine
18.12.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine
18.12.2013
Haapsalu Linnavalitsuse esindaja nimetamine TLÜ Haapsalu Kolledži nõukogu liikmeks.
18.12.2013
Lasteaed „Vikerkaare“ töökorralduse ajakava.
18.12.2013
Lihtmenetlusega hanke “Pühapäevase kalmistuliini võimaldamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
18.12.2013
Haapsalu Linnavalitsuse esindaja nimetamine Rannarootsi Muuseumi nõukoja liikmeks.
18.12.2013
Riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööd“ läbiviimine
18.12.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Aastavahetuspidu).
18.12.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.
18.12.2013
Haapsalu Sotsiaalmaja direktori ametisse kinnitamine.
11.12.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
11.12.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
11.12.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Vene Laat).
11.12.2013
Riigihanke „Haapsalu linna haljastuse hooldus 2014“ hanketulemuste kinnitamine
11.12.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
11.12.2013
Otsustuskorras vara kasutusse andmine (Kastani 9 ja 9b, Haapsalu).
11.12.2013
Raha eraldamine (OÜ Ajateel).
11.12.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Toominga tn 6 ja Pihlaka tn 1, Haapsalu).
11.12.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Toominga tn 6 ja Pihlaka tn 1, Haapsalu). Lisa.
11.12.2013
Ehitusloa väljaandmine Jalaka tn 68 üksikelamu püstitamiseks.
11.12.2013
Ehitusloa väljaandmine Lahe tn 17 ehitise püstitamiseks.
11.12.2013
Ehituslubade nr 2747 ja 2749 kehtetuks tunnistamine.
11.12.2013
Kasutusloa väljaandmine Suur-Liiva tn 5 ehitise kasutamiseks ehitise rekonstrueerimisel.
11.12.2013
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
04.12.2013
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
04.12.2013
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (RAM).
04.12.2013
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele.
04.12.2013
Raha eraldamine Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale.
04.12.2013
Tööstuse tn 15 laoruumi rendile võtmine.
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 1, Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 1).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks ( Loojangu tn 2,Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 3, Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 4, Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 5, Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks (Loojangu tn 6, Haapsalu).
04.12.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks /Loojangu tn, Haapsalu/
04.12.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 12, Haapsalu).
04.12.2013
Kampaania korraldamine
04.12.2013
Haapsalu Kultuurikeskuse koosseisu kinnitamine.
04.12.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
27.11.2013
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise komisjoni moodustamine muutmine.
27.11.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Orkaan V).
27.11.2013
Eluasemekomisjoni moodustamine.
27.11.2013
Lootusetute nõuete kustutamine.
27.11.2013
Mitteeluruumi elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Jalaka tn 1a – mitteeluruum nr 3, Haapsalu).
27.11.2013
Detailplaneeringu algatamise korralduse kehtetuks tunnistamine (Paralepa rand ja puhkeala, Haapsalu).
27.11.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 68, Haapsalu).
27.11.2013
Konkursi “Värviline Haapsalu 2013” tulemuste kinnitamine
27.11.2013
Raudteemuuseumi likvideerimiskomisjoni moodustamine muutmine.
27.11.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
27.11.2013
Haapsalu Linnavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine.
20.11.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
20.11.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
20.11.2013
Ehitusloa väljaandmine Karja tn 2 ehitise rekonstrueerimiseks.
20.11.2013
Krundipiiride muutmine (Tominga tn 6 ja Pihlaka tn 1, Haapsalu).
20.11.2013
Krundipiiride muutmine (Tominga tn 6 ja Pihlaka tn 1, Haapsalu). Lisa.
20.11.2013
Haapsalu linna haljastuse hoolduse 2014 teenuse riigihanke läbiviimine.
20.11.2013
Haapsalu linna liikluskomisjoni moodustamine muutmine.
20.11.2013
Riigihanke „Elektrienergia ostmine 2014“ tulemuste kinnitamine.
20.11.2013
Riigihanke „Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldus 2014“ hanketulemuste kinnitamine.
20.11.2013
Loa andmine teisaldatava laenutuspaviljoni paigaldamiseks (Heiki Noot FIE).
20.11.2013
Loa andmine teisaldatava laenutuspaviljoni paigaldamiseks (FIE Maikl Nuum).
20.11.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalevi tn 2, Haapsalu).
20.11.2013
Avaliku ürituse loa mitteandmine.
20.11.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
13.11.2013
Riikliku matusetoetuse taotlemiseks volituste andmine.
13.11.2013
Haapsalu linna 2014. a koondeelarve koostamise algatamine.
13.11.2013
Ehitusloa väljaandmine Suur-Mere tn 18 ehitise täielikuks lammutamiseks.
13.11.2013
Ehitusloa väljaandmine Õhtu kallas 17 ehitise püstitamiseks.
13.11.2013
Ehituslubade nr 1643, 1809 ja 1810 kehtetuks tunnistamine.
13.11.2013
Riigihanke „Haapsalu kalmistute hooldus 2014“ hanketulemuste kinnitamine.
13.11.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Holmi kallas 1)
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Sadama tn 32a)
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Suur-Liiva tn 27a)
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Uus-Sadama tn 22)
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Õhtu kallas 6)
13.11.2013
Rahaliste vahendite eraldamine Haapsalu Tööotsijate Ühingule.
13.11.2013
Seisukoha andmine.
13.11.2013
Haapsalu Linnamajanduse AS nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme valimine.
13.11.2013
SA Läänemaa Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu liikmete määramine.
13.11.2013
OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.
13.11.2013
Läänemaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu liikmekandidaadi esitamine.
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Lisa 1
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine .Lisa 5
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine .Lisa 2
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine .Lisa 3
13.11.2013
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine .Lisa 4
13.11.2013
Haapsalu linna 2014. a koondeelarve koostamise algatamine. Lisa 1
13.11.2013
Haapsalu linna 2014. a koondeelarve koostamise algatamine. Lisa 2
13.11.2013
Haapsalu linna 2014. a koondeelarve koostamise algatamine. Lisa 3
13.11.2013
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
06.11.2013
Raha eraldamine Haapsalu Põhikoolile.
06.11.2013
Raha eraldamine reservfondist (MTÜ Bõliina).
06.11.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aia tn 2, Haapsalu).
06.11.2013
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse nr 624 "Korteriomandite elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu)“ muutmine
01.11.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
30.10.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine ja jäätmeveo peatamise lubamine.
30.10.2013
Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldus 2014 riigihanke välja kuulutamine.
30.10.2013
Elektrienergia ostmise 2014 riigihanke läbi viimine
30.10.2013
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt 64a ehitise püstitamiseks
30.10.2013
Kasutusloa väljaandmine Väike-Viik tänavamaa, Väike-Viik tn 10, Vaikne kallas 1/ Väike viik ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutamiseks.
30.10.2013
Maaüksusele sihtotstarbe määramine (Lahe tn 38, Haapsalu).
30.10.2013
Nõusolek maaüksuse Niine tn 7, Haapsalu ostueesõigusega erastamisega
30.10.2013
Nõusolek maaüksuse Niine tn 7, Haapsalu ostueesõigusega erastamisega. Lisa.
30.10.2013
Detailplaneeringu vastuvõtmine (F.R.Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu).
30.10.2013
Hanketulemuste kinnitamine Nurme tn- Potissepa põik sademevee rajamine osa I
25.10.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
23.10.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
23.10.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
23.10.2013
Taksoveoloa andmine (Väino Mik).
23.10.2013
Sõidukikaardi andmine autole 661AYY (Väino Mik).
23.10.2013
Taotlus kinnistule sajuveekanalisatsiooni rajamiseks ja maakasutuslepingu sõlmimiseks (Metsa tn 49, Haapsalu).
23.10.2013
Taotlus kinnistule sajuveekanalisatsiooni rajamiseks ja maakasutuslepingu sõlmimiseks (Metsa tn 49, Haapsalu). Lisa
23.10.2013
Ehitusloa väljaandmine Nurme tänav, Metsa tn 49, Metsa tänav, Potissepa põik, Potissepa lõik 2, Potissepa tn 3 ehitise püstitamiseks
23.10.2013
Ehitusloa väljaandmine Oja tn 10 ehitise rekonstrueerimiseks. Ettekandja
23.10.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 3, Väikese-Viigi haljasala, Vaikne kallas 1/ Väike viik ehitise püstitamiseks.
23.10.2013
Lihtmenetlusega hanke „Tamme tn 17A-42 korteri remont“ hanketulemuste kinnitamine.
23.10.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
23.10.2013
Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamise komisjoni tegevuse pikendamine
23.10.2013
Raha eraldamine (Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale (I).
23.10.2013
Raha eraldamine (Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale (II).
23.10.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Noorte Huvikeskusele).
23.10.2013
Äripindade käsunduslepingu pikendamine Haapsalu Linnamajanduse AS-ga
23.10.2013
Raha eraldamine (MTÜ-le Haapsalu Bowlinguklubi).
23.10.2013
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse 09. oktoober nr 607 „Haapsalu Lasteaed Päikesejänku hoolekogu kinnitamine“ muutmine.
16.10.2013
Haapsalu Linnavalitsuse korralduse 09. oktoober nr 608 „Haapsalu Lasteaed Pääsupesa hoolekogu kinnitamine“ muutmine.
16.10.2013
Haapsalu Lasteaed Tareke hoolekogu kinnitamine
16.10.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
16.10.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Reformierakonna Tervisetuur).
16.10.2013
Raha eraldamine Haapsalu Raudteemuuseumile.
16.10.2013
Raha eraldamine reservfondist (Tõrva Linnavalitsus).
16.10.2013
Kasutusloa väljaandmine ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutamiseks (Sadama tn 31).
16.10.2013
Kasutusloa väljaandmine ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise kasutamiseks (Õhtu kallas 21).
16.10.2013
Lihtmenetlusega hanke „Lasteaed Vikerkaar katusealuse ehitamine“ hanketulemuste kinnitamine.
16.10.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
16.10.2013
Raha eraldamine reservfondist (Arne Tennisberg).
16.10.2013
Raha eraldamine reservfondist (OÜ Pi-Pi).
16.10.2013
Mitteeluruumi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a – mitteeluruum nr 3, Haapsalu).
16.10.2013
Raudtee tn 6 keldriruumide üürile andmine Raudtee tn 8 korteriomanikele.
16.10.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 2, Haapsalu).
16.10.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
09.10.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
09.10.2013
Reservfondist rahaliste vahendite eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale
09.10.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
09.10.2013
Volituste andmine Haapsalu Noorte Huvikeskusele.
09.10.2013
Raha eraldamine Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale.
09.10.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (SDE telgituur).
09.10.2013
Haapsalu lasteaedade (Päikesejänku) hoolekogude kinnitamine.
09.10.2013
Haapsalu lasteaedade (Pääsupesa) hoolekogude kinnitamine.
09.10.2013
Haapsalu lasteaedade (Tõruke) hoolekogude kinnitamine.
09.10.2013
Haapsalu lasteaedade (Vikerkaar) hoolekogude kinnitamine.
09.10.2013
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumile.
09.10.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid.
09.10.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Läänemaa Haigla
09.10.2013
Kasutusloa väljaandmine Sadama tn 31 ehitise kasutamiseks.
09.10.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Linda tn 9 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
09.10.2013
Ehitusloa väljaandmine Ehte tänav, Ehte tn 4 ja Karja tänav ehitise püstitamiseks.
09.10.2013
Haapsalu kalmistute hooldus 2014.aastal teenuse hanke läbiviimine.
09.10.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
09.10.2013
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Lihula mnt 17-42, Haapsalu).
09.10.2013
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Mulla tn 14-83, Haapsalu).
09.10.2013
Korteriomandite elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
09.10.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 10,Haapsalu).
09.10.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli 1,Haapsalu).
09.10.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli 1,Haapsalu). Lisa
09.10.2013
Heino Noor stipendiumifondi rahaliste vahendite üle andmine Läänemaa Ühisgümnaasiumile.
02.10.2013
Raha eraldamine reservfondist (Läänemaa Jalgpalliklubi).
02.10.2013
Raha eraldamine MTÜ-le MK Lääne.
02.10.2013
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Lauatenniseklubile.
02.10.2013
Haapsalu Linnavalitsuse 11.09.2013 korralduse nr 552 „Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu)“ muutmine.
02.10.2013
Haapsalu Linnavalitsuse 24.04.13 korralduse nr 282 „Krundipiiride muutmine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu)“ kehtetuks tunnistamine.
02.10.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Karja tänav, Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Vaba tänava lõik 1, Haapsalu).
02.10.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Karja tänav, Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Vaba tänava lõik 1, Haapsalu). lisa 1
02.10.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Karja tänav, Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Vaba tänava lõik 1, Haapsalu). lisa 2
02.10.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Karja tänav, Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Vaba tänava lõik 1, Haapsalu). lisa 3
02.10.2013
Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamise komisjoni tegevuse pikendamine.
02.10.2013
Raudteemuuseumi likvideerimiskomisjoni moodustamine.
02.10.2013
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
25.09.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
25.09.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
25.09.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
25.09.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
25.09.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
25.09.2013
Samekton OÜ majandustegevuse registrist registreeringu KJK045260 kustutamine.
25.09.2013
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi personalikoosseisu kooskõlastamine.
25.09.2013
Ehitusloa väljaandmine Ehte tn 4 ehitise laiendamiseks.
25.09.2013
Ehitusloa väljaandmine Endla tn 17 ehitise laiendamiseks.
25.09.2013
Ehitusloa väljaandmine Karja tn 7 ehitise laiendamiseks.
25.09.2013
Kasutusloa väljaandmine Kalda tn 26 ehitise laienduse kasutamiseks
25.09.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
25.09.2013
Tee-ehitusloa väljaandmine Kiltsi tee lõigu rekonstrueerimiseks.
25.09.2013
Detailplaneeringu kehtestamine (Lepa tänava elamuala, Haapsalu).
25.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 17, Haapsalu).
25.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 17, Haapsalu). Lisa.
25.09.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
18.09.2013
Haapsalu Linnavalitsuse 06.09.2013.a korralduse nr 541 muutmine
18.09.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
18.09.2013
Raha eraldamine
18.09.2013
Raha eraldamine
18.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mihkli tn 5a, Haapsalu).
18.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mihkli tn 5a, Haapsalu). Lisa
18.09.2013
Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 32, Haapsalu).
18.09.2013
Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 32, Haapsalu). lisa
18.09.2013
Konkursi “Mis on siin pildil valesti?” tulemuste kinnitamine.
18.09.2013
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Muusikakoolile.
18.09.2013
Raha eraldamine reservfondist Spordiklubi Haapsalu MTÜ-le.
18.09.2013
Raha eraldamine reservfondist Tantsurühm Tõrvik MTÜ-le.
18.09.2013
Ehitusloa väljaandmine Kastani tn 7 ehitise rekonstrueerimiseks
13.09.2013
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
11.09.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
11.09.2013
Matusetoetuse väljamaksmine
11.09.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
11.09.2013
Toetuse eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele (Töömalev).
11.09.2013
Haapsalu Linnavalitsuse esindaja määramine Viigi Kooli hoolekogusse
11.09.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
11.09.2013
Riigihanke „Aurulaeva soetamine“ pakkujate mittekvalifitseerimine ja pakkumuse tagasilükkamine.
11.09.2013
Kasutusloa väljaandmine Vaba tn 6 ehitise laiendamisel.
11.09.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu).
11.09.2013
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu). Lisa
11.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tamme tn 19, Haapsalu).
11.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaikne kallas 8, Haapsalu).
11.09.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vaikne kallas 8, Haapsalu). Lisa
11.09.2013
Riigihanke „Kiltsi tee lõigu rekonstrueerimine“ hanketulemuste kinnitamine
06.09.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
04.09.2013
Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.
04.09.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
04.09.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (IX Nostalgia päevad).
04.09.2013
Ehitusloa väljaandmine (Jalaka tn 34) ehitise laiendamiseks.
04.09.2013
Ehitusloa väljaandmine (Õhtu kallas 21) ehitise laiendamiseks.
04.09.2013
Ehitusloa väljaandmine ( L.Koidula tn 11a) ehitise laiendamiseks.
04.09.2013
Ehitusloa väljaandmine Jalaka tn 34 ehitise rekonstrueerimiseks.
04.09.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
04.09.2013
Nõudeõiguste ja kohustuste ülevõtmine OÜ-lt Näksi. Ettekandja
04.09.2013
Raha eraldamine reservfondist (politseitöötajate premeerimine).
04.09.2013
Raha eraldamine Spordiklubile Haapsalu (Loviisa).
04.09.2013
Raha eraldamine Spordiklubile Haapsalu
04.09.2013
Raha eraldamine Vehklemisklubile En Garde
04.09.2013
Krundipiiride muutmine (Posti tn 32 ja Posti tn 34, Haapsalu).
04.09.2013
Krundipiiride muutmine (Posti tn 32 ja Posti tn 34, Haapsalu). LISA
04.09.2013
Kaubamärgi „White Lady“ kasutamise lubamine.
04.09.2013
Koolilõuna omaosaluse määra kehtestamine 2013/2014 õppeaastaks.
28.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Muinastulede öö).
28.08.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
28.08.2013
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
28.08.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine
28.08.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
28.08.2013
Raha eraldamine reservfondist (Läänemaa Jalgpalliklubi)
28.08.2013
Raha eraldamine reservfondist (SA Haapsalu Piiskopilinnus)
28.08.2013
Korralduse „ Raha eraldamine reservfondist (Aurulaeva soetamine)“ kehtetuks tunnistamine.
28.08.2013
Korralduse „Raha eraldamine reservfondist (EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus)“ muutmine.
28.08.2013
Eluruumi üürilepingu pikendamine
28.08.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Acrofit OÜ).
28.08.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Kohvikann OÜ ).
28.08.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Maden Varahaldus OÜ ).
28.08.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Pizza Grande OÜ ).
28.08.2013
Raha eraldamine MTÜ-le ACH Trainings
28.08.2013
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Ratsaspordi Klubi
28.08.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele.
28.08.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele (VD).
28.08.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele Valge Daami festivali korraldamiseks
28.08.2013
Detailplaneeringu algatamine (Uus-Sadama tn 6a, Haapsalu).
28.08.2013
Detailplaneeringu algatamine (Uus-Sadama tn 6a, Haapsalu). LISA
28.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Tsirkus
26.08.2013
Detailplaneeringu vastuvõtmine Lepa tänava elamuala, Haapsalu
19.08.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
19.08.2013
Korteriomandite elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Kalda tn 3-5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu
19.08.2013
Lihtmenetlusega riigihanke Haapsalu lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti ekpertiisi teostamine ja rekonstrueerimistööde aegne omanik viitenumber 144992 hanketulemuse kinnitamine
19.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Filmiõhtu
19.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Laat
19.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Orienteerumine
19.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Valge Daami aeg
19.08.2013
Loa andmine välireklaami paigaldamiseks Ajateel OÜ
19.08.2013
Raha eraldamine- Montenero OÜ-le
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Fitclub West
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Jalgrattaklubi Paralepa
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Läki Tantsule
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Läänemaa Kunstivara juubelid
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Läänemaa Kunstivara
19.08.2013
Raha eraldamine- MTÜ-le Noorte Vaba Aeg
19.08.2013
Raha eraldamine reservfondist EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus
19.08.2013
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Maarja Magdaleena Kogudus
19.08.2013
Raha eraldamine- SEE Teater MTÜ-le
19.08.2013
Raha eraldamine- Stritsel OÜ-le
19.08.2013
Raha eraldus- Haapsalu Kultuurikeskusele
19.08.2013
Raha eraldus- Haapsalu Muusikakoolile
19.08.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Kontserdid Aptek
12.08.2013
Kiltsi tee rekonstrueerimise riigihanke pakkumuste tagasilükkamine
12.08.2013
Kiltsi tee lõigu rekonstrueerimise riigihanke läbiviimine
12.08.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest Reservfondist vahendite eraldamine
12.08.2013
Raha eraldamine reservfondist SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
12.08.2013
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt 59 Lehise 3a ehitise rekonstrueerimiseks
23.07.2013
Kasutusloa väljaandmine Kuuse tn 1 ehitise kasutamiseks
23.07.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Posti tn 16 väikeehitise püstitamiseks
23.07.2013
Lihtmenetlusega riigihanke “Haapsalu lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti ekpertiisi teostamine ja rekonstrueerimistööde aegne omanikujärelevalve” korraldamine
23.07.2013
Raha eraldamine reservfondist (Aurulaeva soetamine)
23.07.2013
Riigihanke Aurulaeva soetamine hanketulemuste kinnitamine
23.07.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
17.07.2013
Linna valimiskomisjoni asukoha määramine.
17.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (kontsert „Ilmavalgus“)
17.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Rock Nektar 2013 raudteejaamas)
17.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Viikingiretk)
17.07.2013
Ehitusloa väljaandmine Karja tn 25 ehitise rekonstrueerimiseks.
17.07.2013
Ehitusloa väljaandmine Raudtee tn 16 üksikelamu püstitamiseks
17.07.2013
Ehitusloa väljaandmine Väike-Viik tänavamaa, Väike-Viik tn 12, Vaikne kallas 1/ Väike viik ehitise püstitamiseks.
17.07.2013
Haapsalu Linnavalitsuse 03.07.2013 korralduse nr 433 "Kasutusloa väljaandmine Posti tn 1 ehitise kasutamise otstarbe muutmisel" muutmine.
17.07.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Tallinna mnt 30 väikeehitise püstitamiseks.
17.07.2013
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Posti tn 1, Haapsalu).
17.07.2013
Krundipiiride muutmine (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Karja tänav ja Vaba tänav lõik 1, Haapsalu).
17.07.2013
Krundipiiride muutmine (Lossiplats 3 // Piiskopilinnus, Karja tänav ja Vaba tänav lõik 1, Haapsalu).
17.07.2013
Väike Mere tänavalõigu projekteerimise pakkumuste tulemuste kinnitamine.
17.07.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Acrofit OÜ).
17.07.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Acrofit OÜ) LISA
17.07.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme tn 12, Haapsalu).
17.07.2013
Käsunduslepingu muutmine.
17.07.2013
Ehitusloa väljaandmine Karja tn 5 ehitise rekontrueerimiseks
15.07.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
03.07.2013
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine.
03.07.2013
Reservfondist rahaliste vahendite eraldamine (Läänemaa Puuetega Inimeste Koda). Ettekandja
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Haapsalu VIII triatlon).
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (2QUICK START 20).
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Augusti tähed).
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Estraadietendus).
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Haapsalu Valge Daami I rahvajooks 2013, Swedbanki 11. lastejooks).
03.07.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu 13. rattaralli).
03.07.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 4 ehitise rekonstrueerimiseks.
03.07.2013
Kasutusloa väljaandmine Posti tn 1 ehitise kasutamise otstarbe muutmisel.
03.07.2013
Kiltsi tee lõigu rekonstrueerimise riigihanke läbiviimine
03.07.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Jalaka tn 106 väikeehitise püstitamiseks
03.07.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Jalaka tn 108 väikeehitise püstitamiseks
03.07.2013
Haapsalu Põhikooli personalikoosseisu kooskõlastamine.
03.07.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele.
03.07.2013
Matusetoetuse väljamaksmine.
19.06.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
19.06.2013
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingule.
19.06.2013
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Vaegkuuljate Ühingule.
19.06.2013
Transportkulude kompenseerimine (MTÜ Läänemaa Vähiühing).
19.06.2013
Hankelepingu sõlmimine (Metos AS).
19.06.2013
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Turism.
19.06.2013
Raha eraldamine reservfondist (MTÜ Haapsalu Purjespordikool).
19.06.2013
Raha eraldamine reservfondist (SA Haapsalu Piiskopilinnus ).
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (American Beauty Car Show 2013)
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks ( Võidupüha paraad)
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Joogafestival).
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jaanipäeva pidu Veskiviigi sadamas).
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Koertenäitus).
19.06.2013
Aurulaeva soetamise riigihanke läbiviimine.
19.06.2013
Teisaldatava hoone paigaldamine Karja 22 territooriumile.
19.06.2013
Ehitusloa väljaandmine (Endla tn 1 ehitise) rekonstrueerimiseks.
19.06.2013
Ehitusloa väljaandmine (Holmi kallas 6 üksikelamu) rekonstrueeri-miseks.
19.06.2013
Lihtmenetlusega riigihanke „Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse küttesüsteemi rekonstrueerimine“ (viitenumber 143717) hanketulemuste kinnitamine.
19.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Väike-Viigi tänavamaa, Väike-Viigi tn 10, Vaikne kallas 1 // Väike viik ehitise püstitamiseks.
19.06.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Neidude tn 2 väikeehitise püstitamiseks.
19.06.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Suur-Lossi 12/12a väikeehitise püstitamiseks.
19.06.2013
Kasutusloa väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 15 ehitise kasutamiseks.
19.06.2013
Haapsalu linna munitsipaallasteaia Pääsupesa sisehindamisaruande kooskõlastamine.
19.06.2013
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Jalaka tn 1a, Haapsalu).
19.06.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Pizza Grande OÜ
19.06.2013
Raha eraldamine (Ago Pärtelpoeg).
19.06.2013
Raha eraldamine (Liisa Koemets).
19.06.2013
Raha eraldamine (MTÜ JCI Estonia).
19.06.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
19.06.2013
Katastriüksustele Aida tänav, Paralepa tee, Potissepa tänav, Tulbi põik ja Tööstuse tänav, Haapsalu uute koha-aadresside määramine.
19.06.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 36, Haapsalu).
19.06.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Mere tänava lõik 2, Haapsalu).
19.06.2013
Lasteaedade töö kollektiivpuhkuse ajal.
19.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Veinipidu)
14.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Klubimuusika festival
07.06.2013
Raha eraldamine Haapsalu Tennisekoolile.
07.06.2013
Katastriüksusele Jalaka tänav, Suur-Lossi tänav, Aiavilja tänav ja Kalevi tänav, Haapsalu uute koha-aadresside määramine.
07.06.2013
Tänavate teenindamiseks vajalike maade suuruste ja liikluspindade koha-aadresside määramine (Tallinna mnt, Kiltsi tee, Männiku tee, Ungru tee, Lao tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn, Aiavilja tn ja Kalevi tn).
07.06.2013
LISA - Tänavate teenindamiseks vajalike maade suuruste ja liikluspindade koha-aadresside määramine (Tallinna mnt, Kiltsi tee, Männiku tee, Ungru tee, Lao tn, Suur-Lossi tn, Jalaka tn, Aiavilja tn ja Kalevi tn).
07.06.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
05.06.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
05.06.2013
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Gennadi Simulask).
05.06.2013
Sõidukikaardi andmine autole 714MGH (Gennadi Simulask
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Eestirootsi laulupidu)
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Ingerisoomlaste laulupidu)
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kirbuturg).
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Kontsert-1)
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Kontsert-2
05.06.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Ühe lossi hääled).
05.06.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
05.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Jalaka tn 5 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks.
05.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Mulla tn 6 ehitise rekonstrueerimiseks.
05.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 31 ehitise püstitamiseks
05.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 31 ehitise rekonstrueerimiseks.
05.06.2013
Kasutusloa väljaandmine Kalda tn 4 ehitise kasutamiseks.
05.06.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koidula tn 11a),
05.06.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Pargi põik 1),
05.06.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Posti tn 16)
05.06.2013
Korteriomandite elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
05.06.2013
Loa andmine teisaldatava terrassi paigaldamiseks (Maden Varahaldus OÜ).
05.06.2013
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine (Cargobus OÜ).
05.06.2013
Paralepa kinnistu rendilepingu pikendamine (Pizza Grande OÜ
05.06.2013
Rendilepingu lõpetamine (Rulapark).
05.06.2013
Lihtmenetlusega riigihanke “Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse küttesüsteemi rekonstrueerimine“ korraldamine
03.06.2013
Ehitusloa väljaandmine Õpetaja tn 28 ehitise rekonstrueerimiseks
22.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Läänemaa laste ja noorte tantsupidu).
22.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kirbuturg).
22.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Lillepäev).
22.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Petang).
22.05.2013
Raha eraldamine (Eesti Kardiliidu MTÜ-le).
22.05.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Kunstiklubi MTÜ-le).
22.05.2013
Raha eraldamine ( Loomekeskus MTÜ-le).
22.05.2013
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule
22.05.2013
Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid asutajaõiguste teostaja määramine, nõukogu liikmete esitamine ja sihtasutusele üleantava rahasumma määramine.
22.05.2013
Raha eraldamine reservfondist (Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu Kogudus).
22.05.2013
Matusetoetuse määra kehtestamine.
16.05.2013
Tegevustoetuse eraldamine MTÜ Läänemaa Invaühingule
16.05.2013
Reservfondist rahaliste vahendite eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
16.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Päästeõppus).
16.05.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Sinine nädal).
16.05.2013
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 5 ehitise rekonstrueerimiseks
16.05.2013
Ehitusloa väljaandmine Neidude tn 2a üksikelamu püstitamiseks.
16.05.2013
Ehitusloa väljaandmine Väikese-Viigi haljasala, Uus-Sadama tänavamaa, Vaikne kallas 1/ Väike viik ehitise püstitamiseks.
16.05.2013
Ehitusloa väljaandmine Õhtu kallas teemaa, Õhtu kallas 4 // Raudteetammi haljasala ehitise püstitamiseks.
16.05.2013
Lihthanke tulemuste kinnitamine (Kiltsi tee rekonstrueerimise ehitushanke tehnilise kirjelduse koostamine ja ehitamise aegne omanikujärelevalve).
16.05.2013
Vaba tn 9 kinnistu detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise mitte algatamine.
16.05.2013
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine
16.05.2013
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine. LISA
16.05.2013
Haapsalu Linnamajanduse AS 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine.
16.05.2013
Haapsalu Linnamajanduse AS 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine. LISA
16.05.2013
Luba vara võõrandamiseks (Haapsalu Kultuurikeskus).
16.05.2013
Raha eraldamine reservfondist (EAÕK Haapsalu Maria-Magdaleena Kogudus).
16.05.2013
Raha eraldamine reservfondist (MPEÕK Haapsalu Kogudus).
16.05.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid muutmine.
16.05.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu Piiskopilinnus (lava remont).
16.05.2013
Käsunduslepingu sõlmimine
10.05.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
08.05.2013
Loa andmine teisaldatava hoone paigaldamiseks (Kohvikann OÜ).
08.05.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Kergejõustikuklubile).
08.05.2013
Raha eraldamine (Lääne-Eesti Ingerisoomlaste kultuuriseltsile).
08.05.2013
Raha eraldamine ( MK Dünamole).
08.05.2013
Raha eraldamine (MTÜ-le Evald Okase Muuseum).
08.05.2013
Raha eraldamine (MTÜ-le Haapsalu Jahtklubi).
08.05.2013
Raha eraldamine (MTÜ-le Tuulberg.eu Liiga).
08.05.2013
Raha eraldamine ( Haapsalu Gümnaasiumile).
08.05.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskusele).
08.05.2013
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Tulbi põik 3, 5, 16 krundid ja lähiala, Haapsalu).
08.05.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Holmi kallas 6, Haapsalu).
08.05.2013
Lihthanke “Kiltsi tee rekonstrueerimise ehitushanke tehnilise kirjelduse koostamine ja ehitamise aegne omanikujärelevalve” korraldamine.
30.04.2013
Lihthanke “Kiltsi tee rekonstrueerimise ehitushanke tehnilise kirjelduse koostamine ja ehitamise aegne omanikujärelevalve” korraldamine. LISA
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 3 ehitise täielikuks lammutamiseks.
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 14 ehitise rekonstrueerimiseks.
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Kuuse tn 2 ehitise rekonstrueerimiseks.
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Vaba tn 6 ja ehitise laiendamiseks
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 14 ehitise püstitamiseks.
30.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Sadama tn 3 üksikelamu püstitamiseks.
30.04.2013
Kasutusloa väljaandmine (sadeveetrass) ehitise kasutamiseks.
30.04.2013
Kasutusloa väljaandmine (veevarustuse ja kanalisatsiooni torustik) ehitise kasutamiseks.
30.04.2013
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 13 krt 9 tehnosüsteemide muutmiseks.
30.04.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
24.04.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
24.04.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Doonoritelk).
24.04.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Maastikumäng).
24.04.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (HÕFF rongkäik).
24.04.2013
Riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine“ hanketulemuste kinnitamine.
24.04.2013
Riigihanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2013“ hanketulemuste kinnitamine.
24.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Niine tn 27 ehitise rekonstrueerimiseks.
24.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Sauna põik 4 ehitise püstitamiseks
24.04.2013
Haapsalu Põhikooli personalikoosseisu kooskõlastamine.
24.04.2013
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi personalikoosseisu kooskõlastamine.
24.04.2013
Haapsalu lasteaed Tõruke personalikoosseisu kooskõlastamine 2013/14. õppeaastaks.
24.04.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Käsitööselts).
24.04.2013
Raha eraldamine (Joogafestival MTÜ).
24.04.2013
Raha eraldamine (MTÜ Maguskunst).
24.04.2013
Raha eraldamine (MTÜ Miksteater).
24.04.2013
Raha eraldamine (MTÜ Segakoor Noorus).
24.04.2013
Raha eraldamine (Muusikaühing Studio Vocale MTÜ).
24.04.2013
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus).
24.04.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest ja reservfondist vahendite eraldamine.
24.04.2013
Krundipiiride muutmine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu).
24.04.2013
Krundipiiride muutmine (Jüriöö tn 7 ja Jüriöö tänav, Haapsalu). LISA
24.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 32).
24.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Westmeri tn 1).
24.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haapsalu tänavavalgustuse rekonstrueerimine).
24.04.2013
Halduslepingu sõlmimine.
24.04.2013
Haapsalu Linna Algkooli personalikoosseisu kooskõlastamine
24.04.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele (Haapsalu Kammerkoor).
17.04.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele (Tütarlastekoor Canzone).
17.04.2013
Raha eraldus Haapsalu Kultuurikeskusele.
17.04.2013
Raha eraldamine MTÜ-le Läki Tantsule.
17.04.2013
Raha eraldamine tantsurühmale Lustlik.
17.04.2013
Detailplaneeringu kehtestamine (Sauna põik tn 4, Haapsalu).
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Linda tn 9)
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Posti tn 15)
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sadama tn 31)
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 59 ja Lehise 3a)
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra põik 4)
17.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vahtra põik 5)
17.04.2013
Haapsalu linna munitsipaallasteaia Päikesejänku sisehindamisaruande kooskõlastamine.
17.04.2013
Riigihanke Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas ja Ridala vallas hanketulemuste kinnitamine
17.04.2013
Lihtmenetlusega hanke „Haapsalu Skatepargi ehitustööd“ hanketulemuste kinnitamine.
17.04.2013
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 27 lisa).
15.04.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
12.04.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
12.04.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Terviserongkäik).
12.04.2013
Haapsalu linna liikluskomisjoni moodustamine
12.04.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
12.04.2013
Paralepa supelranna ehitustööde hanketulemuste kinnitamine.
12.04.2013
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 19a).
12.04.2013
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 27).
12.04.2013
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 19a lisa).
12.04.2013
Katastriüksusele Kooli tn 7, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
12.04.2013
Maa maksumuse määramise akti kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
12.04.2013
Raha eraldus See Teater MTÜ-le.
08.04.2013
Hans Alveri nimelise preemia väljaandmine.
08.04.2013
AS Haapsalu Linnamajandus ainuaktsionäri otsus.
03.04.2013
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Turism.
03.04.2013
Sõidukikaardi andmine autole 498TJD (Egon Mik).
03.04.2013
Taksoveoloa andmine (Egon Mik).
03.04.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Orienteerumiskolmapäevak).
03.04.2013
Ehitusloa nr 2717 kehtetuks tunnistamine.
03.04.2013
Ehitusloa väljaandmine Suur-Lossi tn 3 ehitise rekonstrueerimiseks.
03.04.2013
Ehituslubade nr 3139 ja 3140 kehtetuks tunnistamine.
03.04.2013
Ehituslubade väljaandmine Tamme tn 12 ehitise laiendamiseks ja ehitise püstitamiseks.
03.04.2013
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolides avatavate esimeste klasside arvu kinnitamine 2013/14. õppeaastaks.
03.04.2013
Haapsalu Gümnaasiumi ja Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi tegevuse ümberkorraldamise komisjoni moodustamine.
03.04.2013
Kaasfinantseerimise kinnitamine.
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Raha eraldus
03.04.2013
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 19a, Haapsalu).
03.04.2013
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 19a, Haapsalu).
03.04.2013
Õigusvastaselt võõrandatud maa Tallinna mnt 28, Haapsalu tagastamine, nõusolek maa erastamiseks ja kompenseerimismenetluse alustamine.
03.04.2013
Õigusvastaselt võõrandatud maa Tallinna mnt 28, Haapsalu tagastamine, nõusolek maa erastamiseks ja kompenseerimismenetluse alustamine.
03.04.2013
Konkursi “Värviline Haapsalu 2013” juhendi kinnitamine.
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Endla tn 17, Haapsalu).
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Endla tn 17, Haapsalu).
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 34, Haapsalu).
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 34, Haapsalu).
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jüriöö tn 7, Haapsalu).
03.04.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jüriöö tn 7, Haapsalu).
03.04.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
26.03.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
26.03.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
26.03.2013
Toetuse eraldamine (Läänemaa Puuetega Inimeste Koda).
26.03.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Pärgade ja lillede asetamine).
26.03.2013
Lihtnetlusega hanke „Haapsalu Skatepargi ehitustööd“ korraldamine
26.03.2013
Kasutusloa väljaandmine Kastani tn 9 ehitise püstitamisel.
26.03.2013
Lihtmenetlusega hanke korraldamine (Paralepa supelrand).
26.03.2013
Haapsalu linnavara kindlustamine 2013 teenuse riigihanke läbiviimine.
26.03.2013
Haapsalu linnavara kindlustamine 2013 teenuse riigihanke läbiviimine. Lisa.
26.03.2013
Reklaamstendi paigaldamise lepingu pikendamine (Piret Nilp FIE
26.03.2013
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 27, Haapsalu
26.03.2013
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 27, Haapsalu. Lisa.
26.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Endla tn 1, Haapsalu).
26.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Liiva tn 3a, Haapsalu).
26.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väike-Liiva tn 3a, Haapsalu). Lisa.
26.03.2013
Detailplaneeringu kehtestamine (Väike-Liiva tn 2, Haapsalu).
26.03.2013
Detailplaneeringu algatamine (F.R.Kreutzwaldi tn 13, Haapsalu
26.03.2013
Kaasfinantseerimise kinnitamine.
26.03.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
20.03.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
20.03.2013
Sõidukikaardi andmine autole 749MBM (Sirje Ostra).
20.03.2013
Taksoveoloa andmine - Sirje Ostra.
20.03.2013
Ainuõiguse andmise lepingu pikendamine.
20.03.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
20.03.2013
Lihthanke tulemuste kinnitamine.
20.03.2013
LISA-Lihthanke tulemuste kinnitamine.
20.03.2013
LISA 2 - Lihthanke tulemuste kinnitamine.
20.03.2013
Toetuse eraldamine See Teater MTÜ-le.
20.03.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
20.03.2013
Toetuse eraldamine (Margit Paat).
20.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jaama tn 8a, Haapsalu).
20.03.2013
Riigihanke Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Haapsalu linnas ja Ridala vallas hanke dokumentide muutmine
14.03.2013
Sünnitoetuse määra kehtestamine
14.03.2013
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 19 ehitise püstitamiseks (Abimerk OÜ)
13.03.2013
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 19 ehitise püstitamiseks
13.03.2013
Ehituslubade väljaandmine Lihula mnt 19 ehitiste täielikuks lammutamiseks
13.03.2013
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 19b ehitise püstitamiseks
13.03.2013
Ehituslubade väljaandmine Lihula mnt 19b ehitiste täielikuks lammutamiseks
13.03.2013
Ehitusloa väljaandmine Oja tn 17 ehitise laiendamiseks
13.03.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks_Haapsalu Rahvasprint
13.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jüriöö 1 )
13.03.2013
Lisa projekteerimsitingimustele nr 11-13 (Jüriöö tn 1)
13.03.2013
Raha eraldus Haapsalu Muusikakoolile
13.03.2013
Raha eraldus Lääne Maakonna Keskraamatukogule Kirjandusüritus
13.03.2013
Raha eraldus Lääne Maakonna Keskraamatukogule
13.03.2013
Raha eraldus Spordiklubi Haapsalu MTÜ-le
13.03.2013
Rendilepingu pikendamine Kalmistu tänavamaa kasutamiseks (Karja Keraamika OÜ)
13.03.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine AS-ga Haapsalu Linnamajandus
07.03.2013
Lihthanke läbiviimine
07.03.2013
Korteriomandite elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Kalda tn 3-5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu
07.03.2013
Raha eraldus - EELK Püha Johannese Koguduse segakoorile
07.03.2013
Raha eraldus - EELK Püha Johannese Koguduse Toomkoorile
07.03.2013
Raha eraldus - Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale
07.03.2013
Raha eraldus - MTÜ-le Bõliina
07.03.2013
Raha eraldus - MTÜ-le Läki Tantsule! Rahvatantsurühm Kalurineiud
07.03.2013
Raha eraldus - Segarahvatantsurühmale WEST
07.03.2013
Raha eraldus - Tantsurühmale N.Õpsid
07.03.2013
Raha eraldus - Tantsurühmale Tõrvik
07.03.2013
Raha eraldus - Veteranide Komiteele
07.03.2013
Raha eraldus -Black Coffee
07.03.2013
Raha eraldus -MTÜ-le Naiskoor Kaasike
07.03.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine Haapsalu koguduse Varahaldus OÜ-ga
07.03.2013
Tunnustamine haridus- ja kultuurielu edendamise eest
07.03.2013
Kommunaalkulude võlgnevuse tasumine
07.03.2013
Riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine” hankedokumentide muutmine
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kiltsi tee lõik, Kiltsi tee sild, Haapsalu)
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kiltsi tee lõik, Kiltsi tee sild, Haapsalu)-Lisa
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 19)
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 19)-Lisa
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 19b)
07.03.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 19b)-Lisa
07.03.2013
Raha eraldus - Tõrvik Senior West Vilistlased – MTÜ Rahvatantsurühmale
07.03.2013
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Sauna põik tn 4, Haapsalu)
07.03.2013
Raha eraldus Haapsalu Noorte Huvikeskusele (õpilasfirmade osalemine Viinis).
01.03.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Raudtee).
01.03.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
27.02.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
27.02.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
27.02.2013
Lihthanke “Laste, noorte ja lastega perede psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine
27.02.2013
Kahju hüvitamine.
27.02.2013
Raha eraldus (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ).
27.02.2013
Raha eraldus ( MTÜ Laulustuudio Do-Re-Mi /ruumide rent/).
27.02.2013
Raha eraldus ( MTÜ Laulustuudio Do-Re-Mi).
27.02.2013
Raha eraldus (MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubi).
27.02.2013
Raha eraldus ( MTÜ Läänemaa Kabeklubi).
27.02.2013
Raha eraldus ( Nurme Bistroo Rändurite Klubi).
27.02.2013
Raha eraldus (Spordiklubile Haapsalu (Muda Cup).
27.02.2013
Raha eraldus (Spordiklubi Haapsalu).
27.02.2013
Raha eraldus (Spordiklubi Läänemaa Invasport).
27.02.2013
Raha eraldus ( Haapsalu Gümnaasium (õpilasfirmade osalemine Viinis).
27.02.2013
Raha eraldus ( Haapsalu Gümnaasium).
27.02.2013
Raha eraldus (Haapsalu Kultuurikeskus).
27.02.2013
Raha eraldus (Haapsalu Noorte Huvikeskus).
27.02.2013
Raha eraldus (Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium).
27.02.2013
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Raudtee tn 46, Haapsalu).
27.02.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ehte tn 4, Haapsalu).
27.02.2013
Kodanikukampaania võitjad.
27.02.2013
Riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine” hankedokumentide muutmine.
27.02.2013
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi osutamise
20.02.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
20.02.2013
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (EV 95.aastapäeva tähistamine).
20.02.2013
Ehitusloa väljaandmine Metsa tn 49, Potissepa tn 4, Potissepa tn 1 ja Potissepa tänav ehitise püstitamiseks.
20.02.2013
Ehitusloa väljaandmine Oja tn 1 ehitise laiendamiseks.
20.02.2013
Kasutusloa väljaandmine Ehte tn 7 krt nr 2 kasutamiseks.
20.02.2013
Korraldatud jäätmeveo ühishanke välja kuulutamine.
20.02.2013
Haapsalu Linnavalitsuse 13.02.2013.a korralduse nr 63 „Tunnustamine sportlike saavutuste eest“ muutmine.
20.02.2013
Raha eraldus Haapsalu Lauatenniseklubile.
20.02.2013
Raha eraldus Läänemaa Orienteerumisklubile Okas.
20.02.2013
Raha eraldus MTÜ Haapsalu Purjespordikoolile.
20.02.2013
Raha eraldus MTÜ-le Jalgrattaklubi Paralepa.
20.02.2013
Raha eraldus T-Stuudio MTÜ-le.
20.02.2013
Raha eraldus Vehklemisklubile En Garde.
20.02.2013
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Karja tn 10-3)
20.02.2013
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise tulemuste kinnitamine (Rüütli 8a-3)
20.02.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (F.J.Wiedemanni tn 13-9)
20.02.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 106, 108, Haapsalu)
20.02.2013
Raha eraldus MTÜ-le Haapsalu Tenniseklubi.
20.02.2013
2013. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine.
13.02.2013
2013. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine. Lisa 1
13.02.2013
2013. aasta koondeelarve alaeelarvete kinnitamine. Lisa 2
13.02.2013
Teenuse riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine“ läbiviimine
13.02.2013
Teenuse riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine“ läbiviimine. Lisa
13.02.2013
Teenuse riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine“ läbiviimine. Lisa 2
13.02.2013
Teenuse riigihanke „Haapsalu Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde põhiprojekti koostamine“ läbiviimine. Lisa 3
13.02.2013
Haapsalu linna noorsootöötegijate aunimetuse või preemia määramise komisjoni moodustamine.
13.02.2013
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
13.02.2013
Toetuse eraldamine (Läänemaa Koolispordi Liit)
13.02.2013
Toetuse eraldamine (Maadlusklubi Dünamo)
13.02.2013
Toetuse eraldamine (Kergejõustikuklubi)
13.02.2013
Toetuse eraldamine (Ujumisklubi)
13.02.2013
Toetuse eraldamine (SK Haapsalu)
13.02.2013
Toetuse eraldamine (SK Haapsalu - laskmine)
13.02.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 17, Haapsalu).
13.02.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 17, Haapsalu). Lisa
13.02.2013
Töövõtulepingu sõlmimine puude hoolduslõikuse teostamiseks
13.02.2013
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
06.02.2013
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine (lisa)
06.02.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
06.02.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
06.02.2013
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu Piiskopilinnus.
06.02.2013
Eluasemekomisjoni moodustamine.
06.02.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
30.01.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
30.01.2013
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
30.01.2013
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määra kehtestamine 2013. eelarveaastaks.
30.01.2013
Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2013. eelarveaastaks.
30.01.2013
Sünnitoetuse määra kehtestamine 2013. eelarveaastaks.
30.01.2013
Riigihanke “Esmatasandi psühholoogilise ja juriidilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas ” hanketulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
30.01.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
30.01.2013
Toetuse eraldamine MTÜ-le Igaühe Terviseklubi.
30.01.2013
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Karja 10-3).
30.01.2013
Korteriomandi elektroonilise enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Rüütli 8a-3).
30.01.2013
Välireklaami paigaldamise lepingu pikendamine (Maxima Eesti OÜ).
30.01.2013
Konkursi “Aasta parim ehitis 2012” tulemuste kinnitamine.
30.01.2013
Riigihanke “Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2013” hanketulemuste kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
23.01.2013
Sünnitoetuse väljamaksmine.
23.01.2013
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
23.01.2013
Võlanõustamise teenuse osutamine Haapsalu linnas.
23.01.2013
Kasutusloa väljaandmine Tallinna mnt 1 ehitise kasutamiseks.
23.01.2013
Maakasutuste maksustamishindade määramine ja maa maksustamishinna aktide kinnitamine.
23.01.2013
Maakasutuste maksustamishindade määramine ja maa maksustamishinna aktide kinnitamine. LISA
23.01.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tamme tn 12, Haapsalu).
23.01.2013
Esmatasandi juriidilise ja psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks töövõtulepingu muutmine.
16.01.2013
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
16.01.2013
Lihthanke teade
16.01.2013
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
16.01.2013
Töövõtulepingu lastele ja noortele nõustamisteenuse osutamiseks muutmine
16.01.2013
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
16.01.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
16.01.2013
Katastriüksusele Õhtu kallas 29, Haapsalu uue koha-aadressi määramine
16.01.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Neidude tn 2a, Haapsalu).
16.01.2013
Projekteerimistingimuste lisa (Neidude tn 2a, Haapsalu).
16.01.2013
SA Haapsalu Piiskopilinnus nõukogu liikmete määramine
11.01.2013
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
09.01.2013
Ehitusloa väljaandmine Raudtee tn 21 ehitise laiendamiseks.
09.01.2013
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke „Haapsalu Gümnaasiumi evakuatsioonitrepikoja ümberehitus“ (viitenumber 136730) hanketulemuste kinnitamine.
09.01.2013
Haapsalu linna kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
09.01.2013
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 5, Haapsalu).
09.01.2013
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt 12 ehitise kasutamiseks.
28.12.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Kalda tn 61 väikeehitise laiendamiseks.
28.12.2012
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Väike-Liiva tn 2, Haapsalu).
28.12.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (kaugküttetorustiku lõikude K2A-K1.6 ja K2A-K2.6 rekonstrueerimine, Haapsalu).
28.12.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (kaugküttetorustiku lõikude K2A-K1.6 ja K2A-K2.6 rekonstrueerimine, Haapsalu) lisa 1
28.12.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (kaugküttetorustiku lõikude K2A-K1.6 ja K2A-K2.6 rekonstrueerimine, Haapsalu) lisa 2
28.12.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Potissepa tänava kaugküttetorustiku rekonstrueerimine, Haapsalu).
28.12.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Potissepa tänava kaugküttetorustiku rekonstrueerimine, Haapsalu) lisa
28.12.2012
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Kase tn 2 ja Kase tn 4).
28.12.2012
Katastriüksuste piiride kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Kase tn 2 ja Kase tn 4) lisa
28.12.2012
Vara võõrandamine
28.12.2012
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks.
19.12.2012
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks, LISA
19.12.2012
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks, LISA 2
19.12.2012
Lihtmenetlusega hanke “Pühapäevase kalmistuliini võimaldamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
19.12.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
19.12.2012
Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks Haapsalu linnas töövõtulepingu muutmine.
19.12.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
19.12.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jõululaat).
19.12.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jäärada).
19.12.2012
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks.
19.12.2012
Registreeringu kustutamine majandustegevuse registrist – Finest Restoranid OÜ.
19.12.2012
Taksoveoloa andmine (Rein Lents)
19.12.2012
Taksoveoloa andmine (Vassili Pokusajev)
19.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole 924TJK (Rein Lents).
19.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole 977BDS (Vassili Pokusajev)
19.12.2012
Vara mahakandmine.
19.12.2012
Vara mahakandmine.
19.12.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Spordiklubi Haapsalu
19.12.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
19.12.2012
Korraldatud jäätmeveo ühishanke läbiviimiseks hankekomisjoni moodustamine ja liikmete määramine.
19.12.2012
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Niine tn 32-16, Haapsalu).
19.12.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Haapsalu turu jõululaat; Väike jõuluturg).
12.12.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Väike jõuluturg).
12.12.2012
Taksoveoloa andmine (Aivar Sarapuu).
12.12.2012
Taksoveoloa andmine ( Gennadi Simulask).
12.12.2012
Taksoveoloa andmine (Jaan Koppe).
12.12.2012
Taksoveoloa andmine (Rein Reins).
12.12.2012
Taksoveoloa andmine (Vladimir Margusonov).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole (409ANB ,Gennadi Simulask).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole (353MNA, Aivar Sarapuu).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole (561BGM, Vladimir Margusonov).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole ( 726TJV, Gennadi Simulask).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole (734MLS, Rein Reins).
12.12.2012
Sõidukikaardi andmine autole (892AYX Jaan Koppe).
12.12.2012
Laste arvu suurendamine Haapsalu lasteaed Pääsupesa nimekirjas
12.12.2012
Laste arvu suurendamine Haapsalu lasteaed Tareke nimekirjas
12.12.2012
Laste arvu suurendamine Haapsalu lasteaed Vikerkaar nimekirjas
12.12.2012
Põhivara mahakandmine.
12.12.2012
Lootusetute nõuete kustutamine.
12.12.2012
Kasutusloa väljaandmine Metsa tn 71 ehitise kasutamiseks.
12.12.2012
Katastriüksuse plaani kinnitamine ja sihtotstarbe määramine (Sauna põik 4, Haapsalu).
12.12.2012
LISA-Katastriüksuse plaani kinnitamine ja sihtotstarbe määramine (Sauna põik 4, Haapsalu).
12.12.2012
Lisa-Projekteerimistingimuste kinnitamine (Karja tn 7, Haapsalu)
12.12.2012
Konkursi “Värviline Haapsalu 2012” tulemuste kinnitamine.
12.12.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
12.12.2012
Kaasfinantseerimise tagamine
07.12.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Talvepäev Kaitseliiduga
05.12.2012
Riigihanke „Haapsalu kalmistute hooldus 2013“ hanketulemuste kinnitamine
05.12.2012
Riigihanke „Haapsalu linna haljastuse hooldus 2013“ hanketulemuste kinnitamine.
05.12.2012
Haapsalu Gümnaasiumile toetuse eraldamine.
05.12.2012
Eluruumi üürilepingu pikendamine (Lihula mnt 17-42, Haapsalu
05.12.2012
Hanketulemuste kinnitamine.
28.11.2012
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
28.11.2012
LISA - Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
28.11.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
28.11.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
28.11.2012
Ehitusloa väljaandmine Õhtu-Kallas 21 ehitise püstitamiseks.
28.11.2012
Kasutusloa väljaandmine Sadama tn 16 ehitise laienduse kasutamiseks
28.11.2012
Kasutusloa väljaandmine Suur-Mere tn 17 ehitiste kasutamiseks.
28.11.2012
Kasutusloa väljaandmine Jalaka tn 64 ehitise kasutamiseks.
28.11.2012
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt 22b, Männiku tee 44 ehitise kasutamiseks.
28.11.2012
Eluruumi üürilepingu pikendamine (Niine tn 34a-40, Haapsalu).
28.11.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
28.11.2012
Volituste andmine.
28.11.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 64a, Haapsalu).
28.11.2012
LISA - Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 64a, Haapsalu).
28.11.2012
Detailplaneeringu kehtestamine (Kase tn 2, 4, Haapsalu).
28.11.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine
21.11.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
21.11.2012
Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Vadim Kuznetsov
21.11.2012
Hanketulemuste kinnitamine „Elektrienergia ostmine 2013“.
21.11.2012
Laenulepingu sõlmimine.
21.11.2012
Toetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale
14.11.2012
Hanketulemuste kinnitamine Haapsalu Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2013 kuni 31.12.2013.
14.11.2012
LISA Hanketulemuste kinnitamine Haapsalu Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2013 kuni 31.12.2013.
14.11.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
14.11.2012
Lihthanke “Keskkonnajaamade hooldus” hanketulemuste kinnitamine
14.11.2012
LISA Lihthanke “Keskkonnajaamade hooldus” hanketulemuste kinnitamine
14.11.2012
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
14.11.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Mardilaat).
07.11.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Infotelk).
07.11.2012
Elektrienergia ostmise 2013.a riigihanke läbiviimise korralduse muutmine.
07.11.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
07.11.2012
Katastriüksuse piiride ja pindala muutmine seoses avaliku veekogu kaldajoone muutusega ning sihtotstarbe määramine (Kaluri tn 32, Haapsalu).
07.11.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 7, Haapsalu).
07.11.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
31.10.2012
Kasutusloa väljaandmine Sadama tn 16 ehitise kasutamiseks.
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Gümnaasium)
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Nikolai Kool)
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium)
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine ( Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium=
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Kunstikool)
31.10.2012
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Muusikakool)
31.10.2012
Laste arvu suurendamine Haapsalu lasteaedade nimekirjades (Päikesejänku).
31.10.2012
Laste arvu suurendamine Haapsalu lasteaedade nimekirjades (Tõruke).
31.10.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumile.
31.10.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu lasteaiale Päikesejänku.
31.10.2012
Elektrienergia ostmise 2013.a riigihanke läbiviimine.
31.10.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
31.10.2012
Keskkonnajaamade hooldamise lihthanke läbi viimine.
31.10.2012
Toetuse eraldamine (Enola Suurkuusk).
31.10.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le MK Lääne.
31.10.2012
Katastriüksusele Oja tn 2, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
31.10.2012
Detailplaneeringu algatamine (Kase tn 2, 4; Haapsalu).
31.10.2012
Detailplaneeringu algatamine (Kase tn 2, 4; lisa).
31.10.2012
Detailplaneeringu algatamine ( Sauna põik 4, Haapsalu).
31.10.2012
Detailplaneeringu algatamine ( Sauna põik 4, lisa).
31.10.2012
Kasutusloa väljaandmine Vaba tn 4 ehitise kasutamiseks
29.10.2012
Volituste andmine linnavalitsuse sotsiaalkomisjonile toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramiseks ja maksmiseks.
24.10.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine AS-ga Haapsalu Veevärk.
24.10.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Skautlik isadepäev).
24.10.2012
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine (Päikesejänku
24.10.2012
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine ( Pääsupesa
24.10.2012
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine ( Vikerkaar
24.10.2012
Ehitusloa väljaandmine Niine tn 1 // Uus tn 16 ehitise rekonstrueerimiseks
24.10.2012
Kasutusloa väljaandmine Lahe tn 22 väikeehitise kasutamiseks.
24.10.2012
Haapsalu linna haljastuse hoolduse 2013 teenuse riigihanke läbiviimine.
24.10.2012
Haapsalu kalmistute hooldus 2013.aastal teenuse hanke läbiviimine.
24.10.2012
Haapsalu Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2013 kuni 31.12.2013 lihthanke läbiviimine.
24.10.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
24.10.2012
Detailplaneeringu algatamine (Lepa tänava elamuala, Haapsalu).
24.10.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sadama tn 3, Haapsalu).
24.10.2012
Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt osutatavate teenuste hinnakirja muutmine.
24.10.2012
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine (A-Selver AS).
24.10.2012
Ametisse kinnitamine.
24.10.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
17.10.2012
Eratee avaliku kasutamise lepingu sõlmimine (Kaluri tänav).
17.10.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur-Lossi tn 3, Haapsalu).
17.10.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
10.10.2012
Toetuse eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule.
10.10.2012
Reaalservituudi seadmine Haapsalu linna omandis olevatele katastriüksusele kinnistu registriosa nr 317432 kasuks (Uus-Sadama tänav, Väikese-Viigi haljasala ja Vaikne kallas 1 // Väike viik, Haapsalu).
10.10.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
03.10.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
03.10.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
03.10.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
03.10.2012
Haapsalu Kunstikooli personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13. õppeaastaks
03.10.2012
Haapsalu Noorte Huvikeskuse personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13. õppeaastaks
03.10.2012
Haapsalu Lasteaed Tareke hoolekogu kinnitamine.
03.10.2012
Haapsalu Lasteaed Tõruke hoolekogu kinnitamine
03.10.2012
Raha eraldamine reservfondist (Haapsalu Kultuurikeskus).
03.10.2012
Toetuse eraldamine OÜ-le Karina Puu
03.10.2012
Raha eraldamine reservfondist (Spordiklubi Haapsalu MTÜ).
03.10.2012
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Posti tn 21, Haapsalu).
03.10.2012
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Saue tn 2a, Haapsalu
03.10.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
03.10.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oja tn 1, Haapsalu).
03.10.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sadama tn 4, Haapsalu)
03.10.2012
Raha eraldamine SA Haapsalu Piiskopilinnusele (Muusik Valge daami aknal kulude katteks).
03.10.2012
Raha eraldamine Kristel Engmanile (Matsalu X Loodusfilmide Festival, külaline kunstnik Jarõna Ilo).
03.10.2012
Raha eraldamine reservfondist (HLA).
03.10.2012
Raha eraldamine reservfondist (OÜ Spordibaasid).
03.10.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Gümnaasium) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Linna Algkool) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Muusikakool) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide ( Haapsalu Nikolai Kool) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu koolide (Haapsalu Spordikool) personalikoosseisude kooskõlastamine.
26.09.2012
Haapsalu lasteaedade (Päikesejänku) personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13 õppeaastaks.
26.09.2012
Haapsalu lasteaedade ( Pääsupesa) personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13 õppeaastaks.
26.09.2012
Haapsalu lasteaedade ( Tareke) personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13 õppeaastaks.
26.09.2012
Haapsalu lasteaedade ( Tõruke) personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13 õppeaastaks.
26.09.2012
Haapsalu lasteaedade (Vikerkaar) personalikoosseisude kooskõlastamine 2012/13 õppeaastaks.
26.09.2012
Haapsalu Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks konkursi korraldamine
26.09.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Läänemaa Koolispordiliidu 2012 MV orienteerumises).
26.09.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( SDE telgituur).
26.09.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Välimüük ).
26.09.2012
Ehituslubade väljaandmine Sadama tn 16 ehitiste püstitamiseks
26.09.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Karja tn 23 väikeehitise püstitamiseks.
26.09.2012
Kasutusloa väljaandmine Ehte 14 ehitise kasutamiseks
26.09.2012
Kasutusloa väljaandmine Saue 2a ehitise kasutamise otstarbe muutmisel.
26.09.2012
Reaalservituudi seadmine Haapsalu linna omandis olevatele katastriüksusele kinnistu registriosa nr 245932 kasuks (Väike-Viigi tänav, Väikese-Viigi haljasala ja Vaikne kallas 1 // Väike viik, Haapsalu).
26.09.2012
Töövõtulepingu sõlmimine puude hoolduslõikuse teostamiseks.
19.09.2012
Lihtmenetlusega hanke „Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse küttesüsteemi püstikute rekonstrueerimine“ hankemenetluse lõpetamine
19.09.2012
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks Kuuse tn 1.
19.09.2012
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks Kuuse tn 26.
19.09.2012
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks Niine tn 34a
19.09.2012
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 22b ja Männiku tee 44 ehitise püstitamiseks.
19.09.2012
Ehitusloa väljaandmine Ranna tee 1 // Paralepa puhkeala, Ungru tee 16 ehitise püstitamiseks
19.09.2012
Eluruumi üürilepingu pikendamine (Kalda tn 3 // 5 Haapsalu).
19.09.2012
Eluruumi üürilepingu pikendamine (Raudtee tn 4; Haapsalu).
19.09.2012
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Kuuse tn 24, Haapsalu).
19.09.2012
Reaalservituudi seadmine Haapsalu linna omandis olevatele katastriüksusele kinnistu registriosa nr 320632 kasuks (Õhtu kallas ja Õhtu kallas 4 // Raudteetammi haljasala, Haapsalu).
19.09.2012
Reaalservituudi seadmine Haapsalu linna omandis olevatele katastriüksusele kinnistu registriosa nr 320632 kasuks (Õhtu kallas ja Õhtu kallas 4 // Raudteetammi haljasala, Haapsalu).
19.09.2012
Haapsalu Kultuurikeskuse koosseisu kinnitamine.
19.09.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
12.09.2012
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Lasterikaste Perede Liidule.
12.09.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
12.09.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
12.09.2012
Sõidukikaardi andmine
12.09.2012
Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
12.09.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 1/Uus tn 16, Haapsalu).
12.09.2012
Lisa 1 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 1/Uus tn 16, Haapsalu).
12.09.2012
Lisa 2 Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 1/Uus tn 16, Haapsalu).
12.09.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke „Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse küttesüsteemi püstikute rekonstrueerimine“ korraldamine.
05.09.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 08.08.2012 korralduse nr 472 muutmine.
05.09.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Muhu Väina Regatt, täiendavad kulud).
05.09.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele („Kaks nädalat Haapsalus
05.09.2012
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile toetuse eraldamine.
05.09.2012
Krundipiiride muutmine (Kase tn 4 ja Kase tänav).
05.09.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Eesti GP petankis).
05.09.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Nostalgia päevad).
05.09.2012
Kokkuleppe sõlmimine
31.08.2012
Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumile toetuse eraldamine.
29.08.2012
Toetuse eraldamine Jonas Graubergile
29.08.2012
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
29.08.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
29.08.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
29.08.2012
Toetuse eraldamine Läänemaa Puuetega Inimeste Kojale
29.08.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
29.08.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
29.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Läänemaa kolmapäevak).
29.08.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-le
29.08.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele (Lastekaitsepäev)
29.08.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele (Töömalev).
29.08.2012
Toetuse eraldamine Anni Oraveerile.
29.08.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Jalgpalli U19 EM Haapsalu reklaamklipp).
29.08.2012
Toetuse eraldamine SA Läänemaa Arenduskeskus.
29.08.2012
Toetuse eraldamine MTÜ segarahvatantsurühmale WEST (60. juubelikontsert).
29.08.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudtee tn 22, Haapsalu). Lisa
29.08.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
29.08.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
29.08.2012
Tunnustamine pikaajalise pedagoogilise töö eest.
29.08.2012
Koolilõuna omaosaluse määra kehtestamine 2012/2013 õppeaastaks.
29.08.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine
29.08.2012
Riigihanke läbiviimine audiitorteenuse pakkuja leidmiseks
08.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Augustibluus).
08.08.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Gümnaasiumi evakuatsioonitrepikoja ümberehitustööd” korraldamine.
08.08.2012
Ehituslubade väljaandmine Uus-Sadama tn 8 ehitiste püstitamiseks
08.08.2012
Kasutusloa väljaandmine Kastani tn 7 ehitise kasutamiseks
08.08.2012
Kasutusloa väljaandmine Posti tn 3 ehitise tehnosüsteemide muutmisel.
08.08.2012
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter AS kasuks Männiku tee 44
02.08.2012
Loa andmine maa-ala kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine Aida tänav
02.08.2012
Loa andmine maa-ala kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine Toominga tänav
02.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks City Cafe
02.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Valge Daami aeg
02.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Ohutuspäev
02.08.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Paralepa VI rattakross
02.08.2012
Lisa Loa andmine maa-ala kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine Aida tn
02.08.2012
Lisa Loa andmine maa-ala kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine Toominga tn
02.08.2012
Lisa Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmiseks Männiku tee 44
02.08.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine
19.07.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine
19.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Kastani 7 ehitise püstitamiseks
19.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt 1 ehitise püstitamiseks
19.07.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Hommiku kallas 1 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
19.07.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Lahe 4 väikeehitise püstitamiseks
19.07.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine Haapsalu Linnamajanduse AS-ga
19.07.2012
Tervikvara koosseisus olevate hindade kinnitamine eraldi kinnisasjadele
19.07.2012
Lihtmenetlusega hanke Ehte tn kõnnitee ehitamine hanketulemuste kinnitamine
19.07.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu pitsipäev
19.07.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks VD turniir petankis
19.07.2012
Toetuse eraldamine Janno Jürgensile
19.07.2012
Toetuse eraldamine Kairi Loopmanile
19.07.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele
19.07.2012
Toetuse eraldamine MTÜ- le Haapsalu kunstiklubi
19.07.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke Haapsalu Gümnaasiumi vesivarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine hanketulemuse kinnitamine
11.07.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke Haapsalu Lasteaia Vikerkaar piirdeaia ja katusealuste rajamine hanketulemuse kinnitamine
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Kaluri 32 ehitise püstitamiseks
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Kaluri 32 ehitise rekonstrueerimiseks
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Vaba 10 ehitise rekonstrueerimiseks
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Väike-Viigi 10 ehitise rekonstrueerimiseks
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Kuuse 1 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks
11.07.2012
Kasutusloa väljaandmine Posti 21 ehitise kasutamise otstarbe muutmisel
11.07.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Lahe 22 väikeehitise laiendamiseks
11.07.2012
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Raudtee 16
11.07.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Jalaka tn 1a
11.07.2012
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Kalda tn 3-5 korterid 1, 2, 3 ja 4
11.07.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine F.J.Wiedemanni tn 14
11.07.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Kalda tn 61
11.07.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Võnnu tn 52
11.07.2012
Raha eraldamine kultuurikeskusele Muhu Väina regatt
11.07.2012
Raha eraldamine kultuurikeskusele Mängime Valget Daami
11.07.2012
Raha eraldamine Kultuurikeskusele Ühisturundus 2012
11.07.2012
Raha eraldamine reservfondist Dünamo
11.07.2012
Raha eraldamine reserfondist
11.07.2012
Toetuse eraldamine EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusele
11.07.2012
Toetuse eraldamine MTÜ Üle-eestiline neidudekoor Leelo
11.07.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu VII triatlon
11.07.2012
Ehitusloa väljaandmine Sadama 32 ehitise püstitamiseks
29.06.2012
Teenustasude kinnitamine ja üürilepingu sõlmimine
29.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Filmivõtted
29.06.2012
Katastriüksusele sihtotstarbe määramine Karja tn 25
27.06.2012
Nõusolek korteriomandi suuruste muutmiseks Karja 6
27.06.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine Õhtu kallas 25-2
27.06.2012
Ehituslubade väljaandmine Jalaka 34 ehitiste püstitamiseks
27.06.2012
Ehituslubade väljaandmine Jalaka 34 ehitiste täielikuks lammutamiseks
27.06.2012
Ehituslubade väljaandmine Lihula mnt 13 ehitiste püstitamiseks
27.06.2012
Lihtmenetlusega hanke Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse kütte, vesivarusutuse ja kanalisatsiooni renoveerimine hankemenetluse lõpetamine
27.06.2012
Lihtmenetlusega hanke Haapsalu Gümnaasiumi vesivarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine korraldamine
27.06.2012
Lihtmenetlusega hanke Haapsalu Lasteaia Vikerkaar piirdeaia ja katusealuste rajamine korraldamine
27.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Karja tn 25
27.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Sadama 32
27.06.2012
LISA projekteerimistingimustele Sadama 32
27.06.2012
Raha eraldamine kultuurikeskusele Veinipidu
27.06.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Muusikaühing Studio Vocale Vanamuusikafestival
27.06.2012
Raha eraldamine reservfondist
27.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Haapsalu 12 rattaralli
27.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Kontsert
27.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks City Cafe
27.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Jalgpalli EM
19.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu linna jaanituli
19.06.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
13.06.2012
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
13.06.2012
Tegevustoetuse eraldamine MTÜ Läänemaa Invaühingule
13.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (American Beauty Car Show 2012).
13.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Joogafestival).
13.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Raudteehüpped).
13.06.2012
Lihtmenetlusega hanke “Haapsalu Gümnaasiumi vanema õppekorpuse kütte, vesivarustuse ja kanalisatsiooni renoveerimine“ korraldamine.
13.06.2012
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine Anželika Murik FIE-le
13.06.2012
Katastriüksustele ( Roo tn 2a) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Katastriüksustele (Tamme tn 26) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Katastriüksustele (Tamme tn 26a) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Katastriüksustele ( Vee tn 13) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Katastriüksustele (Vee tn 15,) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Katastriüksustele (Õpetaja tn 3a) uute koha-aadresside määramine.
13.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa tn 47, Haapsalu).
13.06.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Haapsalu Tenniseklubi.
13.06.2012
Ehitusloa väljaandmine Pjotr Tšaikovski puiestee ehitise laiendamiseks.
08.06.2012
Eluruumi üürilepingu sõlmimine (Niine tn 18, Haapsalu).
08.06.2012
Ruumide üürile andmine Läänemaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ-le (Jalaka 1a-38, Haapsalu).
08.06.2012
Igor Rostovštšikov’i registreeringute KTE015190 ja KTE012362 majandustegevuse registrist kustutamine.
06.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Veinipidu)
06.06.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke „Haapsalu Algkooli evakuatsioonitrepikoja ümberehitus“ (viitenumber 130916) hanketulemuste kinnitamine.
06.06.2012
Ehitusloa väljaandmine Raudtee tn 13 ehitise laiendamiseks
06.06.2012
Katastriüksusele Aida tn 2, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksusele Aida tn 6, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksusele Aida tn 9, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksusele Mõtuse tn 14, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksustele Pargi tn 24, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksustele Rahu tn 8 // 10,Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Katastriüksustele Suur-Liiva tn 4a, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
06.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 32, Haapsalu).
06.06.2012
Projekteerimistingimuste lisa (Kaluri tn 32, Haapsalu).
06.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tšaikovski pst, Haapsalu).
06.06.2012
Projekteerimistingimuste lisa (Tšaikovski pst, Haapsalu).
06.06.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Tallinna mnt 3, Haapsalu
06.06.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Grillfest 2012)
30.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Heategevusjooks)
30.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Noored, vanad ja kuked, kanad)
30.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Lastekaitsepäev).
30.05.2012
Ehitusloa väljaandmine Männiku tee, Uus tn, Neidude tn, Ehte tn, Sireli tn, Kalda tn, Kiltsi tee, Tamme tn, Posti tn, Suur-Lossi tn ehitise püstitamiseks.
30.05.2012
Ehitusloa väljaandmine Sireli tn, Uus tn, Neidude tn, Kalda tn, Mängu tn, Lihula mnt,
30.05.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Õhtu kallas 25-2, Haapsalu).
30.05.2012
Volituste andmine Haapsalu Linnamajanduse AS-le (Raudtee 6-1, Haapsalu).
30.05.2012
Toetuse eraldamine Katrin Sirakule.
30.05.2012
Toetuse eraldamine MTÜ Jalgrattaklubile Paralepa.
30.05.2012
Toetuse eraldamine T-Stuudio MTÜ-le.
30.05.2012
Toetuse eraldamine Tuulberg.eu Liiga MTÜ-le.
30.05.2012
Katastriüksustele Rüütli põik, Haapsalu uue koha-aadressi määramine
30.05.2012
Katastriüksustele Rüütli põik, Haapsalu uue koha-aadressi määramine
30.05.2012
Katastriüksuste liitmine, uuele katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe määramine
30.05.2012
Katastriüksuste liitmine, uuele katastriüksusele aadressi ja sihtotstarbe määramine Uus-Sadama 8 lisa
30.05.2012
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine
24.05.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
24.05.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
24.05.2012
Avaliku ürituse korraldamine (Koolieelikute kevadpäev).
24.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Doonoritelk).
24.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kirbukas).
24.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Lillepäev).
24.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Swedbanki lastejooks).
24.05.2012
Raha eraldamine Läänemaa Muuseumile (Iloni Imedemaa).
24.05.2012
Katastriüksustele Mulla põik 7 uue koha-aadressi määramine.
24.05.2012
Katastriüksustele Mulla põik 8 uue koha-aadressi määramine.
24.05.2012
Katastriüksustele Mulla põik 10uue koha-aadressi määramine.
24.05.2012
Katastriüksustele Mulla põik 12 uue koha-aadressi määramine.
24.05.2012
Katastriüksustele Mulla põik 14 uue koha-aadressi määramine.
24.05.2012
Sotsiaalmaja väikebussi kasutusrent.
24.05.2012
Volituste andmine Läänemaa Turism MTÜ üldkoosolekul osalemiseks
24.05.2012
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi koosseisude kooskõlastamine
24.05.2012
Sobe OÜ majandustegevuse registrist registreeringu KJK039230 kustutamine.
17.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Läänemaa laulu- ja tantsupidu).
17.05.2012
Teisaldatava hoone paigaldamine Posti 40a territooriumile.
17.05.2012
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine
17.05.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2, Haapsalu).
17.05.2012
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
17.05.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Noorte Vaba Aeg
17.05.2012
Raha eraldamine SA Haapsalu Piiskopilinnusele (R.A.A.A.M. etenduste „ Valged Daamid“ ja „Kuues maitse“ korralduskulude katteks).
17.05.2012
Raha eraldamine SA Haapsalu Piiskopilinnusele (American Beauty Car Show rendikulude katteks).
17.05.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Loomekeskus (Loomekeskuse Jaani galerii, suveõu ja kunstiprogramm
17.05.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Loomekeskus (Festival Avatud Uksed).
17.05.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Loomekeskus (Põhjamaade kunstivõrgustiku kunstisümpoosium).
17.05.2012
Volituste andmine Haapsalu Veevärk AS aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks ja ettepanek nõukogu liikme valimiseks.
17.05.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Tsirkus).
17.05.2012
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Vaegkuuljate Ühingule.
11.05.2012
Transportkulude kompenseerimine (MTÜ Läänemaa Vähiühing
11.05.2012
Komisjoni moodustamine.
11.05.2012
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine.
11.05.2012
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine.
11.05.2012
Haapsalu Linnamajanduse AS 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine
11.05.2012
Haapsalu Linnamajanduse AS 2011.a majandusaasta aruande kinnitamine
11.05.2012
Katastriüksusele Tamme tn 14b, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
11.05.2012
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Holmi kalda lõik 2)
11.05.2012
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Holmi kallas 3)
11.05.2012
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Holmi kallas 5)
11.05.2012
Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine ( Holmi kallas 9)
11.05.2012
Toetuse eraldamine Haapsalu Linna Algkoolile.
11.05.2012
Teisaldatava müügikioski paigaldusloa pikendamine Lihula mnt 1 territooriumil
11.05.2012
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Vladimir Margusonov
03.05.2012
Sõidukikaardi andmine autole 561 BGM (Vladimir Margusonov).
03.05.2012
Lihthanke „ Puude lõikus“ hankemenetluse lõpetamine.
03.05.2012
Ehitusloa väljaandmine Niine tn 14 ehitise rekonstrueerimisel.
03.05.2012
Ehitusloa väljaandmine Suur-Liiva tn 16 ehitise täielikuks lammutamiseks.
03.05.2012
Ehituslubade väljaandmine Kopli tn 15 ehitiste täielikuks lammutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Kuuse tn 32a ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Kuuse tn 32b ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Kuuse tn 32c ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Vahtra tn 12 ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Vahtra tn 14 ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kasutusloa väljaandmine Kuuse tn 32 ehitise kasutamiseks.
03.05.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Jalaka tn 6 väikeehitise laiendamiseks.
03.05.2012
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Männi tn 18 ehitise tehnosüsteemide muutmiseks.
03.05.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Haapsalu Kontserdiühing.
03.05.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Joogafestival.
03.05.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tüve tn 28, Haapsalu).
03.05.2012
Riigihanke „ Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldus 01.04.2012-31.12.2013“ hanketulemuste kinnitamine.
03.05.2012
Koostöölepingu muutmine.
03.05.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
25.04.2012
Ehitusloa väljaandmine Kastani tn 9 ehitise püstitamiseks.
25.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Holmi kallas 16, Haapsalu).
25.04.2012
Riigihanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2012“ hanketulemuste kinnitamine.
25.04.2012
Riigihanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2012“ hanketulemuste kinnitamine.
25.04.2012
Kasvava metsa raieõiguse avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tulemuste kinnitamine.
25.04.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine
20.04.2012
Detailpalneeringu kehtestamine Bürgermeistri holmi Suure viigi äärse kaldala, Haapsalu
20.04.2012
Detailpalneeringu kehtestamine Bürgermeistri holmi Suure viigi äärse kaldala, Haapsalu
20.04.2012
Detailpalneeringu kehtestamine Bürgermeistri holmi Suure viigi äärse kaldala, Haapsalu
20.04.2012
Detailpalneeringu kehtestamine Uus-sadama tn 8, 8a, Haapsalu
20.04.2012
Detailpalneeringu kehtestamine Uus-sadama tn 8, 8a, Haapsalu
20.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kiltsi tee 12b)
20.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kiltsi tee 12b)
20.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Westmeri tn 4)
20.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Westmeri tn 4)
20.04.2012
Ehitusloa ja kirjaliku nõusoleku väljaandmine LAI 2 ehitiste püstitamiseks
20.04.2012
Raha eraldamine MTÜ-le SEE teater
20.04.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Liikumispäev
20.04.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Terviserongkäik
20.04.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Volbriöö teatejooks
20.04.2012
Riigihanke Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldus 01.04.2012-31.12.2013 Hanketulemuste selgitamine
20.04.2012
Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine Haapsalu koguduse Varahaldus OÜ
20.04.2012
Ehitusloa väljaandmine Raudtee 16B ehitise püstitamiseks
11.04.2012
Loa taotlemine katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks Promenaadi tn 3_Haapsalu
11.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine Männi 13
11.04.2012
Lisa projekteerimistingimustele Männi 13.pdf
11.04.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks Sõdurirännak
11.04.2012
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Aivar Sarapuu).
05.04.2012
Sõidukikaardi andmine autole 353 MNA (Aivar Sarapuu).
05.04.2012
Ehitusloa väljaandmine Pihlaka tn 1ehitise täielikuks lammutamiseks.
05.04.2012
Kasutusloa väljaandmine Metsa tn 65 ehitise kasutamiseks
05.04.2012
Kasutusloa väljaandmine Mulla 1 ehitise kasutamiseks.
05.04.2012
Raha eraldamine Ester Kõrvitsale.
05.04.2012
Toetuse eraldamine (MTÜ Haapsalu Bowlinguklubi).
05.04.2012
Toetuse eraldamine ( MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubi).
05.04.2012
Toetuse eraldamine ( MTÜ Läänemaa Kabeklubi).
05.04.2012
Toetuse eraldamine (MTÜ Spordiklubi Haapsalu - Muda Cup).
05.04.2012
Toetuse eraldamine (MTÜ Spordiklubi Haapsalu - Easter Tournament 2012 ).
05.04.2012
Toetuse eraldamine (MTÜ Spordiklubi Haapsalu - Easter Tournament 2012 ).
05.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Posti tn 30).
05.04.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudtee tn 13)
05.04.2012
13. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Autoorienteerumine).
05.04.2012
13. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Nõiapidu).
05.04.2012
13. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Orienteerumispäevak).
05.04.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Pärgade ja lillede asetamine).
05.04.2012
14. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Turu laat
05.04.2012
15. Raha eraldamine (Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu (EEVL) Haapsalu Kogudusele).
05.04.2012
Raieõiguse avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine
05.04.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine
28.03.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
28.03.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
28.03.2012
Taksoveoloa andmine Urmas Kaldele.
28.03.2012
Sõidukikaardi andmine (Urmas Kalde
28.03.2012
Haapsalu linnavara kindlustamine 2012 – teenuse riigihanke läbiviimine.
28.03.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Haapsalu Purjespordikool.
28.03.2012
Hans Alveri nimelise preemia väljaandmine
28.03.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Jazzkaare Sõprade Ühing.
28.03.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Segarahvatantsurühm WEST
28.03.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Turism.
28.03.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 28.10.2009 korralduse nr 630 ja 27.01.2010 korralduse nr 43 kehtetuks tunnistamine (Raudteetammi tee 2, Haapsalu).
28.03.2012
Katastriüksusele Nurme tn 5, Haapsalu uue koha-aadressi määramine.
28.03.2012
Konkursi “Värviline Haapsalu 2012” juhendi kinnitamine
28.03.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tüve tn 28, Haapsalu
28.03.2012
Maaüksuse üürilepingu sõlmimine
28.03.2012
Rave Marketing OÜ majandustegevuse registrist registreeringu KJK039769 kustutamine.
21.03.2012
Raha eraldamine Ants Roosile.
21.03.2012
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Raudtee 16 Haapsalu).
21.03.2012
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2, Haapsalu).
21.03.2012
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
21.03.2012
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine (FIE Piret Nilp).
21.03.2012
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Bürgermeistri holmi Suure viigi äärne kaldaala, Haapsalu).
21.03.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur-Lossi tn 14, Haapsalu
21.03.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
14.03.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu Rahvasprint).
14.03.2012
Riigihanke „ Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldus 01.04.2012-31.12.2013“ hanketulemuste kinnitamine.
14.03.2012
Korteriomandi jagamine mitmeks korteriomandiks Posti 39-2, Haapsalu.
14.03.2012
Üürivõlgade sissenõudmise käsunduslepingu pikendamine Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
14.03.2012
Volituste andmine Haapsalu Linnamajanduse AS-le (Jalaka 1a-36, Haapsalu).
14.03.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Evald Okase Muuseum.
14.03.2012
Toetuste eraldamine - kergejõustikuklubi
14.03.2012
Toetuste eraldamine - lauatenniseklubi
14.03.2012
Toetuste eraldamine - spordibaasid
14.03.2012
Toetuste eraldamine - huvikeskus
14.03.2012
Toetuste eraldamine - koolispordiliit
14.03.2012
Toetuste eraldamine - orienteerumisklubi Okas
14.03.2012
Toetuste eraldamine -jahtklubi
14.03.2012
Toetuste eraldamine -TÜ Üliõpilaskond
14.03.2012
Toetuste eraldamine - sk Haapsalu
14.03.2012
Toetuste eraldamine - invasport
14.03.2012
Toetuste eraldamine - En Garde
14.03.2012
Toetuste eraldamine - MK Dünamo
14.03.2012
Toetuste eraldamine - Igaühe Terviseklubi
14.03.2012
Toetuste eraldamine - T stuudio (Lonks)
14.03.2012
Toetuste eraldamine - T-stuudio (tegevustoetus)
14.03.2012
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Uus-Sadama tn 8, 8a, Haapsalu).
14.03.2012
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine.
07.03.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 2012. eelarveaasta kulude jaotuse kinnitamine.
07.03.2012
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Sotsiaalmajale (Päästeameti ettekirjutus).
07.03.2012
OÜ Unitrak majandustegevuse registrist registreeringu KTE017764 kustutamine.
07.03.2012
Lihthanke “Haapsalu linna haldusvõimekuse suurendamise ja koostöö tõhustamiseks koolitaja leidmine” korraldamine.
07.03.2012
Ehitusloa väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 15 ehitise rekonstrueerimiseks.
07.03.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 34, Haapsalu).
07.03.2012
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule (kirjandusürituste korraldamine).
07.03.2012
Raha eraldamine Läänemaa Muuseumile (Toimetised XV).
07.03.2012
Raha eraldamine MTÜ-le Haapsalu Kontserdiühing.
07.03.2012
Haapsalu Kultuurikeskusele toetuse eraldamine.
07.03.2012
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile toetuse eraldamine.
07.03.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Laulustuudio DO-RE MI (rent)
07.03.2012
Toetuse eraldamine MTÜ-le Laulustuudio DO-RE MI (koorifestival
07.03.2012
Koostöölepingu sõlmimine Samaaria Eesti Misjoniga
29.02.2012
Lihthanke “Esmatasandi psühholoogilise ja juriidilise nõustamisteenuse osutamine
29.02.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
29.02.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
29.02.2012
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
29.02.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jäärajavõistlus
29.02.2012
Nõusoleku andmine OÜ-le Mäng osavusmängu mängukoha avamiseks (Tallinna mnt 1).
29.02.2012
Nõusoleku andmine OÜ-le Mäng osavusmängu mängukoha avamiseks (Jaama 32).
29.02.2012
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolides avatavate esimeste ja kümnendate klasside arvu kinnitamine 2012/13. õppeaastaks.
29.02.2012
Haapsalu Gümnaasiumile toetuse eraldamine
29.02.2012
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival).
29.02.2012
Detailplaneeringu algatamine (Väike-Liiva tn 2, Haapsalu).
29.02.2012
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi osutamise korraldamiseks lepingute sõlmimine.
22.02.2012
Hanke „Puude lõikus“ hanketulemuste kinnitamine.
22.02.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
22.02.2012
Äripindade käsunduslepingu pikendamine 2012.a Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
22.02.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (HG vastlapäev).
17.02.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (EV 94.aastapäeva tähistamine).
17.02.2012
Tunnustamine sportlike saavutuste eest
17.02.2012
Haapsalu linna eelarves 2012. aasta kultuurisummade jaotuse kinnitamine
17.02.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
15.02.2012
Lihthanke “Laste, noorte ja lastega perede psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
15.02.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
15.02.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
15.02.2012
Jalgpalli EM korralduskomisjoni moodustamine.
15.02.2012
Toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Universaalhall.
15.02.2012
Kasvava metsa raieõiguse avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Metsakalmistu – katastri nr. 18301:019:0005; Tööstuse tn 21 – katastri nr. 18301:019:0031; Valgevälja mets – katastri nr. 18301:019:0032, Haapsalus
15.02.2012
Ehitusloa väljaandmine Saare tänava sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks.
15.02.2012
Ehitusloa väljaandmine Haava tn 21 ehitiste püstitamiseks.
15.02.2012
Ehitusloa väljaandmine Haava tn 21, Potissepa tn 3, Potissepa tänava lõik 2, Potissepa tn 12, Haava tn 17 ehitise püstitamiseks.
15.02.2012
Ehitusloa väljaandmine Haava tn 21, Vaba tn 9 ehitise püstitamiseks.
15.02.2012
Kasutuslubade väljaandmine Jaani tn 10 ehitise kasutamiseks.
15.02.2012
Kasutuslubade väljaandmine Jaani tänava kaugküttetrassi kasutamiseks.
15.02.2012
Haapsalu haridus- ja kultuuritegelaste tunnustamine.
15.02.2012
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Põllumajandusameti kasuks (Jaani tänav, Lossiplats, Lossiplats 7).
15.02.2012
Katastriüksustele Kuuse tn 28a uue koha-aadressi määramine.
15.02.2012
Katastriüksustele Kuuse tn 30 uue koha-aadressi määramine.
15.02.2012
Katastriüksustele Rüütli põik (1) uue koha-aadressi määramine.
15.02.2012
Katastriüksustele Rüütli põik (2) uue koha-aadressi määramine.
15.02.2012
Esmatasandi juriidilise ja psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks töövõtulepingu muutmine.
08.02.2012
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
08.02.2012
Loa andmine laagri läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil (MTÜ Orca Swim Club)
08.02.2012
Loa andmine laagri läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil ( Pärnu SK).
08.02.2012
Ehitusloa väljaandmine Ehte tn 14 ehitise rekonstrueerimiseks.
08.02.2012
Haapsalu linna tänavavalgustuse hooldus 01.04.2012-31.12.2013- teenuse riigihanke läbiviimine
08.02.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Jäärajavõistlus).
08.02.2012
Lihthanke „Arvutikomplektide ja kontoritehnika kasutusrent“ tulemuste kinnitamine.
03.02.2012
Vaide tagastamine
03.02.2012
Riigihanke “Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas 2012” hanke- tulemuste kinnitamine.
01.02.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
01.02.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 674 „Omaniku esindaja volitamine Haapsalu linna haridusasutuste pedagoogide atesteerimiskomisjonidesse“ muutmine
01.02.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 08.12.11 korralduse nr 747 lisa nr 4 muutmine Haapsalu munitsipaalhuvikoolide koosseisude kooskõlastamine 2011/12. õppeaastaks.
01.02.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Puude lõikus” korraldamine.
01.02.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
01.02.2012
Lääne Maakonna Keskraamatukogu nõukogu uue koosseisu kinnitamine.
01.02.2012
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Augustibluus).
01.02.2012
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 27, Haapsalu).
01.02.2012
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine ja lepingu sõlmimine (Maxima Eesti OÜ).
01.02.2012
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
25.01.2012
Töövõtulepingu lastele ja noortele nõustamisteenuse osutamiseks muutmine.
25.01.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
25.01.2012
OÜ Redspot majandustegevuse registrist registreeringu KJK034458 kustutamine
25.01.2012
Raha eraldamine avaliku korra ja julgeoleku eelarvest preemia maksmiseks abipolitseile.
25.01.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine Haapsalu Tenniseklubi MTÜ.
25.01.2012
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Algkooli evakuatsioonitrepikoja ümberehitustööd” korraldamine.
25.01.2012
Konkursi “Aasta parim ehitis 2011” tulemuste kinnitamine.
25.01.2012
Lihthanke metsa raielankide märkimise hanketulemuste kinnitamine.
25.01.2012
Detailplaneeringu algatamine (Uus-Sadama tn 8, 8a, Haapsalu).
25.01.2012
Tegevustoetuse eraldamine Spordiklubile Haapsalu
25.01.2012
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
18.01.2012
Lihtmenetlusega hanke “Pühapäevase kalmistuliini võimaldamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
18.01.2012
Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2012 eelarveaastaks
18.01.2012
Sünnitoetuse määra kehtestamine 2012. eelarveaastaks.
18.01.2012
Sünnitoetuse väljamaksmine.
18.01.2012
Võlanõustamise teenuse osutamine Haapsalu linnas.
18.01.2012
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
18.01.2012
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
18.01.2012
Lihthanke ”Arvutikomplektide ja kontoritehnika kasutusrent” korraldamine.
18.01.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Draakoni aasta tähistamine).
18.01.2012
Haapsalu Kunstikooli hoolekogu kinnitamine.
18.01.2012
Haapsalu Muusikakooli hoolekogu kinnitamine.
18.01.2012
Haapsalu Spordikooli hoolekogu kinnitamine.
18.01.2012
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Raudtee 16, Haapsalu).
18.01.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Õhtu Kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu).
18.01.2012
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2, Haapsalu).
18.01.2012
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
18.01.2012
Katastriüksuse jagamine, ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Promenaadi tn 3 ja Hommiku kalda lõik 1, Haapsalu).
18.01.2012
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 27, Haapsalu).
18.01.2012
Puhastusala hooldamiseks killustiku eraldamine
13.01.2012
Maamaksust vabastamine 2012. aastal.
11.01.2012
Haapsalu Linnavalitsuse 01.06.2011 korralduse nr 362 “Maaüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Lossiplats 2, Haapsalu)” muutmine.
11.01.2012
Koostöölepingu sõlmimine MTÜ Puulaevaseltsiga Vikan.
11.01.2012
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
11.01.2012
Haapsalu Linnamajanduse AS poolt hallatava sauna pileti hinna kehtestamine
11.01.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Becker`i Autoorienteerumise Talvekarikas).
11.01.2012
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Haapsalu vigursõit).
11.01.2012
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
11.01.2012
Sõidukikaardi andmine autole 924 TJK
11.01.2012
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu Piiskopilinnus
11.01.2012
Lihtmenetlusega hanke “Haapsalu Gümnaasiumi Kuuse tn 1 kõrvalhoone katus” hanketulemuste kinnitamine.
11.01.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Mõtuse tn 6)
11.01.2012
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Väike-Viigi tn 10)
11.01.2012
Hanke „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas” läbiviimine“ muutmine.
11.01.2012
Haapsalu linna haridus- ja kultuuritegijate aunimetuse või haridus- ja kultuuripreemia määramise komisjoni moodustamine.
05.01.2012
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine
04.01.2012
Lihthanke tulemuste nurjunuks tunnistamine.
04.01.2012
Lihthanke metsa raielankide märkimise läbiviimine ja hankekomisjoni kinnitamine
04.01.2012
Riigihanke tulemuste kinnitamine ja laenulepingu sõlmimine.
04.01.2012
Ehitusloa nr 2758 kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa väljaandmine Surnuaia tn 6 püstitatava ehitise laiendamiseks.
04.01.2012
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine (Nurme Apteek OÜ).
04.01.2012
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine
04.01.2012
Haapsalu Avatud Noortekeskuse haldamiseks raha eraldamine MTÜ-le Bõliina
04.01.2012
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks.
29.12.2011
Lihthanke läbiviimine ja komisjoni kinnitamine.
29.12.2011
Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks Haapsalu linnas töövõtulepingu muutmine.
29.12.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
29.12.2011
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
29.12.2011
OÜ Sound Masters majandustegevuse registrist registreeringu KJK022906 kustutamine.
29.12.2011
OÜ Steinmal majandustegevuse registrist registreeringu KJK023714 kustutamine.
29.12.2011
OÜ HuksBrigade majandustegevuse registrist registreeringu KJK035704 kustutamine
29.12.2011
MTÜ Hestel majandustegevuse registrist registreeringu KJK041261 kustutamine
29.12.2011
FIE Jaan Kelner’i majandustegevuse registrist registreeringu nr KTE018004 kustutamine.
29.12.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
29.12.2011
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks (Jalaka tn 64).
29.12.2011
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks ( Kastani tn 7).
29.12.2011
Ehitusloa väljaandmine ehitise rekonstrueerimiseks (Suur-Mere tn 17).
29.12.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 9, Haapsalu).
29.12.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu Piiskopilinnus.
29.12.2011
Lihthanke “Hulkuvate loomade püüdmine ja loomade varjupaigast teenuse tellimine” hanketulemuste kinnitamine 2012.
21.12.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
21.12.2011
Haapsalu Linnamajanduse AS nõukogu liikmete valimine
21.12.2011
SA Läänemaa Haigla nõukogu koosseisu määramine.
21.12.2011
OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid nõukogu liikmete valimine.
21.12.2011
Raha eraldamine OÜ-le Haapsalu Linna Spordibaasid.
21.12.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
14.12.2011
Tegevustoetuse eraldamine (EEVL Haapsalu Kogudus).
14.12.2011
Konkursi “Värviline Haapsalu 2011” tulemuste kinnitamine.
14.12.2011
Kirjaliku nõusoleku andmine Supelusetn 4 krt 6 tehnosüsteemide muutmiseks.
14.12.2011
Lihthanke läbiviimine ja hankekomisjoni kinnitamine.
14.12.2011
Lootusetute nõuete kustutamine.
14.12.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Agape Eesti.
08.12.2011
Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Samaaria Eesti Misjon.
08.12.2011
Konkursi korraldamine loodava sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks
08.12.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu turu jõululaat).
08.12.2011
Riigihanke „Haapsalu linna haljastuse hooldus 2012“ hanketulemuste kinnitamine.
08.12.2011
Hanketulemuste kinnitamine Haapsalu Promenaadi ja Tsaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2012 kuni 31.12.2012.
08.12.2011
Lihthanke “Keskkonnajaamade hoolduse” hanketulemuste kinnitamine.
08.12.2011
Lihthanke (Hulkuvate loomade püüdmine ja loomade varjupaigast teenuse tellimine) läbiviimine
08.12.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine. Ettekandja
08.12.2011
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Gümnaasium)
08.12.2011
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Nikolai Kool)
08.12.2011
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine ( Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium).
08.12.2011
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine (Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium).
08.12.2011
Haapsalu koolide hoolekogude koosseisude kinnitamine ( Haapsalu Linna Algkool).
08.12.2011
Haapsalu munitsipaalkoolide koosseisude kooskõlastamine 2011/12 õppeaastaks.
08.12.2011
Haapsalu munitsipaalhuvikoolide koosseisude kooskõlastamine 2011/12
08.12.2011
Haapsalu munitsipaallasteaedade koosseisude kooskõlastamine 2011/12 õppeaastaks.
08.12.2011
Haapsalu linna kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.
08.12.2011
Toetuse eraldamine MTÜ Ex-Sapiens.
08.12.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 12.10.2011 korralduse nr 624 kehtetuks tunnistamine ja katastriüksuse Promenaadi tn 3 piiride muutmine seoses avaliku veekogu kaldajoone muutusega.
08.12.2011
Loa andmine lepingu sõlmimiseks (Kiltsi tee 1a, 3 kinnistud ja lähiala detailplaneering).
08.12.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 09.11.2011 korralduse nr 680
08.12.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
30.11.2011
Eesti Raudteemuuseumi koosseisu kinnitamine.
30.11.2011
Riigihanke „Haapsalu kalmistute hooldus 2012“ hanketulemuste kinnitamine
30.11.2011
Ehituslubade väljaandmine (Lossiplats 4) ehitiste rekonstrueerimiseks.
30.11.2011
Ehituslubade väljaandmine (Sadama tn 16) ehitiste rekonstrueerimiseks.
30.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Kalevi tänava sademevete kanalisatsiooni kasutamiseks.
30.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Posti tn 1 ehitise kasutusele võtmiseks peale osalist lammutamist
30.11.2011
Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le Haapsalu Lauatenniseklubi
30.11.2011
Toetuse eraldamine MTÜ Ex-Sapiens.
30.11.2011
Kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise korras tervikvarana võõrandamise tingimuste kinnitamine (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3 ja Lihula mnt 3a Haapsalus).
30.11.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu).
30.11.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 23.11.2011 korralduse nr 709 “Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Tallinna mnt 59, Haapsalu)” muutmine.
30.11.2011
Lootusetute nõuete kustutamine.
23.11.2011
Lihthanke (Keskkonnajaamade hooldamine) läbiviimine.
23.11.2011
Äriruumide üürile andmine Läänemaa Turism MTÜ-le (Karja 15, Haapsalu).
23.11.2011
Katastriüksuste jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Lihula mnt 27) Haapsalu).
23.11.2011
Katastriüksuste jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Tallinna mnt 59, Haapsalu).
23.11.2011
Äriruumide Lihula mnt 3 üürilepingu tingimuste muutmine Lääne Mihkli OÜ-ga.
23.11.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
16.11.2011
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Puuetega Laste Vanemate Ühendusele.
16.11.2011
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
16.11.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 12.10.2011 korralduse nr 623 “Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Hommiku kallas lõik 2, Potissepa tn 3, Potissepa tn 12,Potissepa tänava lõik 2, Vaba tn 9, Vee tn 19 ja Vee tn 25, Haapsalu)” muutmine
16.11.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Gümnaasiumi remonttööd” hanketulemuste kinnitamine.
16.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Jaama tänava sademevete kanalisatsiooni kasutamiseks.
16.11.2011
Raha eraldamine Haapsalu Lasteaiale Tareke.
16.11.2011
Lihthanke tulemuste kinnitamine Metsakalmistu haudade adresseerimiseks.
16.11.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Raudtee 16, Haapsalu).
16.11.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Õhtu Kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu).
16.11.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2, Haapsalu).
16.11.2011
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
16.11.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda 2a, Haapsalu).
16.11.2011
Detailplaneeringu kooskõlastamine (Tulbi tn 12, Haapsalu).
16.11.2011
Vara võõrandamine.
09.11.2011
Sõidukikaardi andmine (Jaan Silmberg)
09.11.2011
Taksoveoloa andmine Jaan Silmberg’ile.
09.11.2011
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi seadmine kinnistu Jaama tn 32 kasuks.
09.11.2011
Haapsalu Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2012 kuni 31.12.2012 lihthanke läbiviimine.
09.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt lõik 2, Tööstuse tänav, Tööstuse tn 2, Männiku tee ehitise kasutusele võtmiseks.
09.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Saue tn 5 ehitise kasutusele võtmiseks
09.11.2011
Kasutusloa väljaandmine Vee tn 13 üksikelamu kasutusele võtmiseks.
09.11.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rüütli põik, Haapsalu).
09.11.2011
1. Haapsalu Linnavalitsusele laenulepingu sõlmimiseks riigihanke läbiviimine (Laenukohustuste refinantseerimine).
09.11.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
03.11.2011
Haapsalu linna haljastuse hoolduse 2012 teenuse riigihanke läbiviimine.
03.11.2011
Haapsalu kalmistute hoolduse 2012 aastal teenuse hanke läbiviimine.
03.11.2011
Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjadele reaalservituudi seadmine kinnistu Jaama tn 32 kasuks
03.11.2011
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Kuuse tn 36, Haapsalu).
03.11.2011
Katastriüksuse piiri ja uue pindala kinnitamine ning sihtotstarbe määramine (Väike-Liiva tn 8, Haapsalu).
03.11.2011
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Lihula mnt 27, Haapsalu).
03.11.2011
Katastriüksustele Kalmistu tn 1 uue koha-aadressi määramine.
03.11.2011
Katastriüksustele Kalmistu tn 1a uue koha-aadressi määramine.
03.11.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Jalaka tn 64
03.11.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Suur-Mere 17).
03.11.2011
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
26.10.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
26.10.2011
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
26.10.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
26.10.2011
Raha eraldamine reservfondist
26.10.2011
Raha eraldamine reservfondist
26.10.2011
Raha eraldamine reservfondist
26.10.2011
Raha eraldamine reservfondist
26.10.2011
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine
26.10.2011
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine
26.10.2011
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine
26.10.2011
Haapsalu lasteaedade hoolekogude kinnitamine
26.10.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Gümnaasiumi remonttööd” korraldamine.
26.10.2011
Ehitusloa väljaandmine Metsa tn 71 ehitise rekonstrueerimiseks.
26.10.2011
Ehitusloa väljaandmine Posti tn 1 ehitise täielikuks lammutamiseks.
26.10.2011
Ehitusloa väljaandmine Vaba tn 2 ehitise osaliseks lammutamiseks.
26.10.2011
Kasutusloa väljaandmine Pargi tn ehitise kasutusele võtmiseks.
26.10.2011
Kinnisasjaga Kõrkja tn 6 liitmiseks sobiva maa erastamine.
26.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 7, Haapsalu).
26.10.2011
Lihtmenetlusega hanke “Konvendihoone põhjatiiva varikatuse avariilisuse likvideerimine” hanketulemuste kinnitamine.
20.10.2011
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Urmas Seppi).
18.10.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
18.10.2011
Volituste andmine Haapsalu Linnamajanduse AS-le
12.10.2011
Tegevustoetuse eraldamine Spordiklubile Haapsalu.
12.10.2011
Raha eraldamine reservfondist tantsurühmale
12.10.2011
Raha eraldamine reservfondist MTÜ-le See Teater.
12.10.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 14.09.2011 korralduse nr 568 „Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata (Tallinna mnt 59, Haapsalu)” muutmine.
12.10.2011
Katastriüksuse piiride ja pindala muutmine seoses avaliku veekogu kaldajoone muutusega ja sihtotstarbe määramine (Suur-Liiva tn 27 // Kastinina haljasala, Haapsalu).
12.10.2011
Katastriüksuse piiride ja pindala muutmine seoses avaliku veekogu kaldajoone muutusega ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Pjotr Tšaikovski puiestee, Haapsalu
12.10.2011
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Hommiku kallas lõik 2, Potissepa tn 3, Potissepa tn 12, Potissepa tänava lõik 2, Vaba tn 9, Vee tn 19 ja Vee tn 25, Haapsalu).
12.10.2011
Katastriüksuse jagamine, piiride ja pindala muutmine seoses avaliku veekogu kaldajoone muutusega ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Promenaadi tn 3 ja Hommiku kallas lõik 1, Haapsalu).
12.10.2011
Katastriüksuste liitmine, piiride muutmine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Posti tn 1 ja Posti tn 3, Haapsalu).
12.10.2011
Detailplaneeringu kehtestamine (Kuuse tn 36, Haapsalu).
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Haava 4
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Jalaka 5
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Kastani 30
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Kuuse 29
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Kuuse 2
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Metsa 31
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Mulla 14
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Niine 34a
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Tallinna mnt 2
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Tamme 17
12.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 27)
06.10.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Niine tn 12
06.10.2011
Kasutusloa väljaandmine Karja tn 15 ehitise kasutamiseks.
06.10.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Raudtee 16, Haapsalu).
06.10.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Rüütli tn 8a-3, Haapsalu).
06.10.2011
Volituste andmine Haapsalu Linnamajanduse AS-le.
06.10.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Kultuurikeskusele (See Teatri Nostalgiapäevad).
06.10.2011
Haapsalu linna omandis olevatele kinnisasjadele reaalservituudi seadmine kinnistu Jaama tn 32 kasuks.
06.10.2011
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine
28.09.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
28.09.2011
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
28.09.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
28.09.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
28.09.2011
Raha eraldamine OÜ-le Karina Puu
28.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Motoklubi „Lääne“ MTÜ.
28.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haava tn 21).
28.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Kiltsi tee 3b).
28.09.2011
Teisaldatava taaramaja paigaldusluba.
28.09.2011
Korteriomandi (eraldiseisev maja) avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Õhtu Kallas 21-4 elamus nr 2).
28.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Linna Algkoolile
28.09.2011
Ehitusloa nr 1219 kehtetuks tunnistamine ja ehitusloa väljaandmine Promenaadi 16 üksikelamu rekonstrueerimiseks
22.09.2011
Ehitusloa väljaandmine Kooli 7 ehitise laiendamiseks
22.09.2011
Kirjaliku nõusoleku väljaandmine Raudtee 32 väikeehitise püstitamiseks
22.09.2011
Detailpalneeringu kehtestamine Lai tn 2, Haapsalu
22.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine linna vee- ja kanalisatsioonitorusike rekonstreeerimine ja laiendamine
22.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Aiavilja 3-6
22.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Supeluse 4-6
22.09.2011
Eluruumi üürilepingu pikendamine Kalda tn 3_5-3, Haapsalu
22.09.2011
Eluruumi üürilepingu pikendamine Kuuse tn 24-63, Haapsalu
22.09.2011
Eluruumi üürilepingu pikendamine Raudtee tn 4-2, Haapsalu
22.09.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 14.09.2011 korralduse nr 569 kehtetuks tunnistamine
22.09.2011
Sõidukikaardi andmine - Gennadi Simulask
22.09.2011
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine - Gennadi Simulask
22.09.2011
Laste toiduraha ja õppetasu maksmisest vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
22.09.2011
Õpilase koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
22.09.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine
22.09.2011
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing
22.09.2011
Transportkulude kompenseerimine Läänemaa Lasterikaste Perede Liit
22.09.2011
Transportkulude kompenseerimine Läänemaa Vähiühing
22.09.2011
Sõidukikaardi andmine Valeri Nikolajev
15.09.2011
Sõidukikaardi andmine Urmas Seppi
15.09.2011
Sõidukikaardi andmine Aleksandr Semjonov
15.09.2011
Sõidukikaardi andmine Peeter Ostra
15.09.2011
Sõidukikaardi andmine Andrei Saiko
15.09.2011
Taksoveoloa andmine Aleksandr Semjonov
15.09.2011
Taksoveoloa andmine Peeter Ostra
15.09.2011
Taksoveoloa andmine Andrei Saiko
15.09.2011
Taksoveoloa andmine Valeri Nikolajev
15.09.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele Kaks nädalat Haapsalus
15.09.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele Puhkpilliorkester Haapsalu
15.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Lihula mnt 13
15.09.2011
Lisa projekteerimistingimustele Lihula mnt 13
15.09.2011
Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata Tallinna mnt 59
15.09.2011
Lisa Nõusolek krundi jagamiseks ilma detailplaneeringut koostamata Tallinna mnt 59
15.09.2011
Kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise korras tervikvarana võõrandamise tingimuste kinnitamine Lihula mnt 3, 3a, Lihula mnt. parkla
15.09.2011
Ehitusloa väljaandmine Sadama 16 ehitise laiendamiseks
15.09.2011
Ehitusloa väljaandmine Metsa 47 ehitise laiendamiseks.
07.09.2011
Ehitusloa väljaandmine Pargi tn ehitise püstitamisel.
07.09.2011
Kasutusloa väljaandmine Posti tn 3 ehitise kasutamiseks.
07.09.2011
Kasutusloa väljaandmine Westmeri tn 1 ehitiste kasutusele võtmiseks.
07.09.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Holmi kallas 16, Haapsalu
07.09.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 24.10.2007 korralduse nr 792 „Detailplaneeringu algatamine (Pargi põik tn 3, Haapsalu)“ kehtetuks tunnistamine.
07.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Kultuurikeskusele.
07.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Muusikakoolile.
07.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Lasteaiale Pääsupesa
07.09.2011
Raha eraldamine reservfondist Spordiklubi Haapsalu MTÜ
07.09.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Nostalgia päevad).
07.09.2011
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine.
31.08.2011
Riigihanke „Haapsalu Universaalse Spordihalli lasketiiru ehitustööd“ tulemuste kinnitamine.
31.08.2011
Volituste andmine Haapsalu Linnamajanduse AS-le.
31.08.2011
Ehitusloa väljaandmine Westmeri tn 1 ehitise püstitamiseks.
31.08.2011
Kasutusloa väljaandmine Ferdinand Johann Wiedemanni tn 4 ehitise kasutamiseks.
31.08.2011
Kasutusloa väljaandmine Jüriöö tn ja Sauna põik ehitise kasutusele võtmiseks
31.08.2011
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt 12 ehitise kasutamiseks.
31.08.2011
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Kalda tn 3/5 korterid 1, 2, 3 ja 4, Haapsalu).
31.08.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tulbi põik 5, Haapsalu).
31.08.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Surnuaia tn 6, Haapsalu).
31.08.2011
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Elion Ettevõtted Aktsiaselts kasuks (Pargi tänav).
31.08.2011
24.08.2011 korralduse nr 517 „Haapsalu Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste ja müüdavate kaupade hinnakirja kinnitamine“ muutmine.
31.08.2011
Lepingute sõlmimine OÜ-ga Näksi.
31.08.2011
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määramine ja maksmine
24.08.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
24.08.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine
24.08.2011
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
24.08.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
24.08.2011
Haapsalu Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste ja müüdavate kaupade hinnakirja kinnitamine.
24.08.2011
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine
24.08.2011
Ehitusloa väljaandmine Endla tn 19 ehitise täielikuks lammutamiseks.
24.08.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke „Haapsalu Turismiinfokeskuse standardmööbli hankimine“ tulemuste kinnitamine.
24.08.2011
Riigihanke “Haapsalu Universaalse Spordihalli lasketiiru ehitustööd” pakkujate kvalifitseerimise kinnitamine ja esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine
24.08.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
24.08.2011
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule (Kirjandusürituste korraldamine).
24.08.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Segarahvatantsurühm WEST.
24.08.2011
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Holmi kallas 16a, 16b, 18 ja Kaluri tn 19a, 19b, 19c, Haapsalu).
24.08.2011
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Raudtee tn 7 ja Õpetaja tn 6a, Haapsalu).
24.08.2011
Katastriüksuse piiri kindlaksmääramine, pindala kinnitamine ning sihtotstarbe määramine (Männiku tee 44, Haapsalu).
24.08.2011
Detailplaneeringu algatamine (Kuuse tn 36, Haapsalu).
24.08.2011
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Lai tn 2, Haapsalu).
24.08.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 5, Haapsalu).
24.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Valge Daami aeg).
10.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Missio 2011).
10.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Vabaõhuetendus).
10.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Rock Nektar).
10.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Ardilla Urbana).
10.08.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Teate Tants).
10.08.2011
Sõidukikaardi andmine autole 683 THG
10.08.2011
Sõidukikaardi andmine autole 936TDM
10.08.2011
Taksoveoloa andmine FIE Romuald Žuk.
10.08.2011
Haapsalu Algkooli tuletõkkeuste paigaldamine.
10.08.2011
Lihthanke “Muuseumi pargi piirdeaia rajamine” hanketulemuste kinnitamine
10.08.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
10.08.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Jaanituli).
10.08.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Valge Daami Aeg).
10.08.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Veinipidu).
10.08.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Ühisturundus).
10.08.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 13.07.2011. a. korralduse nr 433 „Haapsalu turu kinnistu üürikonkursi tulemuste kinnitamine“ tühistamine ja seda muutva Haapsalu Linnavalitsuse 28.07.2011. a. korralduse nr 466 tühistamine.
10.08.2011
Haapsalu turu kinnistu üürikonkursi tulemuste kinnitamine.
10.08.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Raudtee 16, Haapsalu).
10.08.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Õhtu Kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu).
10.08.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise nurjunuks tunnistamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu).
10.08.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Jalaka tn 1a mitteeluruum nr 2, Haapsalu).
10.08.2011
Ruumide otstarve muutmine ja üürile andmine Loomekeskus MTÜ-le (Jaani 2, Haapsalu).
10.08.2011
Katastriüksuse plaani ja pindala kinnitamine ning sihtotstarbe määramine (Pargi tn 14, Haapsalu).
10.08.2011
Kasutusloa väljaandmine Mulla tänava sademevete kanalisatsiooni kasutamiseks
10.08.2011
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt 10 spordihoone kasutamiseks.
10.08.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
28.07.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
28.07.2011
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Vassili Pokusajev).
28.07.2011
Sõidukikaardi andmine autole 977 BDS (Vassili Pokusajev).
28.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Doonoritelk)
28.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Filmitalgud).
28.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Singer Vinger 25).
28.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Paralepa V rattakross).
28.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Augustibluus).
28.07.2011
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt lõik 2, Tööstuse tänav, Tööstuse tn 2, Männiku teeehitise püstitamiseks.
28.07.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 13.07.2011.a korralduse nr 433 „Haapsalu turu kinnistu üürikonkursi tulemuste kinnitamine“ muutmine
28.07.2011
Paadisilla üürile andmine (Promenaadi paadisilla ja paadilaenutushoonele teenusepakkuja leidmine).
28.07.2011
Riigihanke „Haapsalu linna tänavate hooldus 2011-2014“ hanketulemuste kinnitamine.
28.07.2011
Ehitusloa väljaandmine Kastani tn 32 ehitise rekonstrueerimiseks
28.07.2011
Ehituslubade väljaandmine Kuuse tn 21ehitise lammutamiseks ja aiamaja püstitamiseks
28.07.2011
Ehitusloa väljaandmine ehitise laiendamiseks (Tallinna mnt 46)
28.07.2011
Ehitusloa väljaandmine ehitise laiendamiseks ( Õhtu Kallas 21).
28.07.2011
Kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise korras tervikvarana võõrandamise tingimuste kinnitamine (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3 ja Lihula mnt 3a Haapsalus).
28.07.2011
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine ja lepingu sõlmimine (Clear Channel Estonia OÜ).
28.07.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lahe tn 4, Haapsalu).
28.07.2011
Raha eraldamine. (MTÜ Haapsalu Käsitööselts).
28.07.2011
Raha eraldamine. (MTÜ See Teater).
28.07.2011
Raha eraldamine. (Hillar Tatar).
28.07.2011
Raha eraldamine. (MTÜ Eesti Interpreetide Liit).
28.07.2011
Raha eraldamine. ( SA Haapsalu Piiskopilinnus).
28.07.2011
Toetuse eraldamine See Teater MTÜ-le.
28.07.2011
Toetuse eraldamine MTÜ-le Läänemaa Kabeklubi.
28.07.2011
Raha eraldamine suusaklubi Sula MTÜ-le
28.07.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke Haapsalu Laseteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde eelprojekti koostamine hanketulemuse kinnitamine
18.07.2011
Riigihanke Haapsalu universaalse spordihalli II etapi ehitustööd kõikide pakkumuste tagasi lükkamine
18.07.2011
Haapsalu universaalse spordihalli lasketiiru ehitustööde riigihanke läbiviimine
18.07.2011
Kasutusloa väljaandmine Jaama 32 püstitatud ehitise kasutamiseks
18.07.2011
Lihthanke Sõiduki kasutusrent tulemuste kinnitamine
18.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks kontsert Valgeid roose
18.07.2011
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks
18.07.2011
Detailplaneeringu Raudtee 7, 7a põhijoonis
14.07.2011
Detailpalneeringu kehtestamine (Raudtee tn 7, 7a, Haapsalu)
14.07.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Mihkli 8a
14.07.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Promenaadi 16
14.07.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Westmeri tn 1
14.07.2011
Haapsalu turu kinnistu üürikonkursi tulemuste kinnitamine
14.07.2011
Korteriomandite avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Kalda tn 3_5 korterid 1, 2, 3 ja 4
14.07.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
14.07.2011
Katastriüksuse jagamine ja uutele katastriüksustele koha-aadresside kinnitamine ja sihtotstarvete määramine (Haava tänava lõik 2, Haava tn 32c ja Haava tn 34, Haapsalu)
14.07.2011
Katastriüksuste piiride ja uute pindalade kinnitamine ning sihtotstarvete määramine (Vee tn 10 ja Vaba tn 7_Krahviaed, Haapsalu)
14.07.2011
Katastriüksuste plaanide ja pindalade kinnitamine (Holmi kallas 24; 26; 28; 30; 32; 34 ja Kaluri tn 31; 33; 34; 35, Haapsalu)
14.07.2011
Loa andmine maa-ala kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine (Aida tänav)
14.07.2011
Lisa Loa andmine maatüki kasutamiseks ja maa rendilepingu sõlmimine
14.07.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Teater Randlane
14.07.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Lauatenniseklubile
14.07.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Jalgrattaklubi Paralepa
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu rahvuslik koertenäitus
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu VI triatlon
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Laat
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Dagö
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Suvelavastus
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks Rimi avamine
14.07.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Läänemaa pensionäride kokkutulek
01.07.2011
Lihthanke Sõiduki kasutusrent pakkumuste tagasilükkamine
01.07.2011
Lihthanke Sõiduki kasutusrent hankedokumendi muutmine
01.07.2011
Lisa lihthanke Sõiduki kasutusrent HD 01.07.2011
01.07.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Niine tn 14
01.07.2011
Lasteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde projekteerimise hanke pakkumuste tagasilükkamine
01.07.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke Haapsalu Laseteaed Vikerkaar rekonstrueerimistööde eelprojekti koostamine hankedokumendi muutmine
01.07.2011
Ehitusloa väljaandmine Kastani tn 9 ja 9a ehitise osaliseks lammutamiseks
01.07.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke Haapsalu piiskopilinnuse avariitööd hanketulemuse kinnitamine
30.06.2011
Ehitusloa väljaandmine Vaba tn 4 ehitise rekonstrueerimisel
30.06.2011
Kasutusloa väljaandmine Mõtuse 5 üksikelamu kasutusele võtmiseks
30.06.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Kuuse tn 21
30.06.2011
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine SA Eesti Lairiba Arenduse kasuks
30.06.2011
Lihtmenetlusega hanke Posti 34 evakuatsioonivalgustus hanketulemuste kinnitamine
30.06.2011
Kahju hüvitamine
30.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks_American Beauty Car Show
30.06.2011
Lisa liiklusskeem American Beauty Car Show
30.06.2011
Raha eraldamine OÜ-le ST Pioneer
30.06.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Linna Algkoolile
30.06.2011
Raha eraldamine reservfondist SA EELK Misjonikeskus
30.06.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele St Peterburgi katmine
21.06.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Muusikaühing Studio Vocale Vanamuusikafestival
21.06.2011
Raha eraldamine OÜ-le Artem Invest voldikkaardid
21.06.2011
Raha eraldamine ja sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ Haapsalu koguduse Varahaldus
21.06.2011
Raha eraldamine MTÜ le Loomekeskus
21.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Haapsalu linna jaanituli
21.06.2011
Ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamine
21.06.2011
Kasutusloa väljaandmine Uus tn 23 üksikelamu kasutusele võtmiseks
15.06.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Õhtu Kallas 21-4
15.06.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Raudtee 16; 16a
15.06.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Jalaka tn 1a
15.06.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine Lihula mnt 21-18 Haapsalu
15.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Itaalia veinipäevad
15.06.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Jaama tn 13
15.06.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Metsa 47
15.06.2011
Lisa projekteerimistingimustele Metsa 47.pdf
15.06.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine Sadama tn 26b
15.06.2011
Lisa projekteerimistingimustele Sadama 26b.
15.06.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele HÕFF täiendavad kulud
15.06.2011
Raha eraldamine reservfondist Spordiklubi Haapsalu
15.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Suvekuumus
15.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks Kokkutulek
15.06.2011
„Haapsalu linna tänavate hoolduse riigihanke 2011-2014 läbiviimine“ muutmine
10.06.2011
Raha eraldamine reservfondist
10.06.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
10.06.2011
Sõiduki kasutusrendi hanke korraldamine
08.06.2011
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
08.06.2011
Raha eraldamine MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubile
08.06.2011
Raha eraldamine reservfondist (MTÜ Haapsalu Jahtklubi).
08.06.2011
MTÜ-le Noortesport toetuse eraldamine.
08.06.2011
MTÜ-le Noorte Vaba Aeg toetuse eraldamine.
08.06.2011
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine (Suur-Liiva 12)
08.06.2011
Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine Suur-Liiva 14
08.06.2011
Krundipiiride muutmine, katastriüksuste pindalade ja sihtotstarvete määramine (Metsa tn 29 ja Metsa tn 31).
08.06.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Laseteaed „Vikerkaar“ rekonstrueerimistööde eelprojekti koostamine” korraldamine
08.06.2011
Haapsalu Sotsiaalmaja koosseisu muutmine ja raamatupidamise korraldamise üle andmine Haapsalu Linnavalitsusele.
08.06.2011
Haapsalu Linnamajanduse AS aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine
08.06.2011
Esindaja volitamine Haapsalu Veevärk AS üldkoosolekule.
01.06.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Baptistikogudusele.
01.06.2011
Raha eraldamine reservfondist Tallinna Ülikooli Õpilaskond MTÜ-le
01.06.2011
Ehitusloa väljaandmine Kalda tn 4 ehitise rekonstrueerimiseks
01.06.2011
Ehitusloa väljaandmine Metsa tn 65 ehitise rekonstrueerimiseks
01.06.2011
Kasutusloa väljaandmine Holmi 14 ehitise laienduse kasutusele võtmiseks.
01.06.2011
Ruumide otstarve muutmine ja üürile andmine Loomekeskus MTÜ-le (Jaani 2, Haapsalu
01.06.2011
Raha eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele
01.06.2011
Raha eraldamine Haapsalu Kultuurikeskusele (Tütarlastekoori Canzone osalemine koorifestivalil Itaalias).
01.06.2011
Raha eraldamine Haapsalu Muusikakoolile (Haapsalu Muusikakooli noorte kammerorkester).
01.06.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Toidukultuuri Eest (Grillfest 2011).
01.06.2011
Arvamuse andmine maaüksuse lähiaadressiga Lihula mnt 16 riigi omandisse jätmiseks.
01.06.2011
Maaüksusele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine (Lossiplats 2, Haapsalu).
01.06.2011
Detailplaneeringu algatamine (Kiltsi tee 1a, 3 ja lähiala , Haapsalu).
01.06.2011
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Raudtee tn 7, 7a, Haapsalu).
01.06.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sadama tn 16, Haapsalu).
01.06.2011
Kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise korras tervikvarana võõrandamise tingimuste kinnitamine 2011 (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3 ja Lihula mnt 3a Haapsalus).
01.06.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Linna Algkoolile.
01.06.2011
Raha eraldamine reservfondist MTÜ Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühingule „Sorex“.
01.06.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuse määramine ning maksmine.
27.05.2011
Taksoveoloa andmine FIE Kaido Pällole.
27.05.2011
Sõidukikaardi andmine autole 752MES (Kaido Pällo).
27.05.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
27.05.2011
Lihthanke “Laskuri tänava sademevee kanalisatsiooni rajamise” hanketulemuste kinnitamine.
27.05.2011
Volituste andmine Madis Raudsepp´ale.
27.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Grillfest 2011).
27.05.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Kultuurikeskuse lavaseadmete elektritööd” korraldamine.
20.05.2011
Riigihanke „Haapsalu universaalse spordihalli II etapi ehitustööd” hanketeate muutmine.
20.05.2011
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt lõik 1 ja Mulla tn ehitise püstitamiseks.
20.05.2011
Ehitusloa väljaandmine Kuuse tn 11 ehitise laiendamiseks
20.05.2011
Ehitusloa väljaandmine Westmeri tn 3 ehitise laiendamisel.
20.05.2011
Haapsalu linna tänavate hoolduse riigihanke 2011-2014 läbiviimine“ muutmine.
20.05.2011
Arvamuse andmine eelnõule „Mälestuskivi ümberpaigutamine“.
20.05.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
18.05.2011
Transportkulude kompenseerimine
18.05.2011
Haapsalu Sotsiaalmajale kaubiku kasutusrendi lepingu pikendamine
18.05.2011
Raha eraldamine reservfondist Lume- ja Veelaua klubi SWB MTÜ-le.
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks (Sõdurirännak).
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks (Läänemaa tantsupidu).
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks, Anne Veski juubelituur
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks - Eesti Superstaar Live Tour 2011
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks - Koertenäitus
18.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks - Koolieelikute kevadpäev
18.05.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke „Haapsalu Turismiinfokeskuse tehnikahange“ hanketulemuste kinnitamine.
18.05.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 4).
18.05.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine ( Sadama tn 26).
18.05.2011
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine aktsiaselts Eraküte kasuks (Lihula maantee lõik 1 ja Mulla tänav).
18.05.2011
Kinnisasjadega Oja tn 6, Oja tn 6a ja Aida tn 9 liitmiseks sobiva maa erastamine
18.05.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Westmeri tn 3, Haapsalu).
13.05.2011
Lihthanke “Turu aia parklapoolse külje ehitamise” hanketulemuste kinnitamine
11.05.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
11.05.2011
Haapsalu universaalse spordihalli II etapi ehitustööde riigihanke läbiviimine.
11.05.2011
Ruumi üürile andmine Nodituba MTÜ-le (Lihula mnt 3, Haapsalu).
11.05.2011
Raha eraldamine Läänemaa Muuseumile (Läänemaa Muuseumi Toimetised XIV
11.05.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Loomekeskus (Festival Avatud Uksed).
11.05.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
11.05.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Universaalhall.
11.05.2011
1. Ehitusloa väljaandmine Mihkli tn 12 ehitise laiendamiseks.
06.05.2011
Haapsalu turu kinnistu üürikonkurss
06.05.2011
Sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Valeri Nikolajev).
04.05.2011
Sõidukikaardi andmine autole 516 AVB (Valeri Nikolajev).
04.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Haapsalu Kutsehariduskeskuse spordipäev).
04.05.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Kitepark Jam Session 2011).
04.05.2011
Loa andmine Haapsalu linna lipu kasutamiseks
04.05.2011
Eluasemekomisjoni moodustamine.
04.05.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
04.05.2011
Raha eraldamine reservfondist Puulaevaselts Vikan MTÜ-le.
04.05.2011
Raha eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu linna Osakonnale (tegevustoetus).
04.05.2011
Raha eraldamine Marko Kasepalule (Muusikafestival „Punk ja Rock Nektar“).
04.05.2011
Raha eraldamine SA-le Lootsi Koda (Cyrillus Kreegi muusikapäevad).
04.05.2011
Raha eraldamine MTÜ-le SEE Teater (leinapäeva etendus „Kurjuse aastal“).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme tn 7).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme tn 9).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine ( Nurme tn 11).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme tn 20).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine (Vee tn 3b).
04.05.2011
Katastriüksusele uue koha-aadressi määramine ( Vee tn 19).
04.05.2011
Maaüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme tn 18).
04.05.2011
Maaüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme 20a).
04.05.2011
Maaüksusele uue koha-aadressi määramine (Nurme tn 22).
04.05.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 46)
04.05.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õhtu kallas 21)
04.05.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
27.04.2011
Volituste andmine Peeter Vikman´ile.
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Linnarahva metsapäev)
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Matkapäev).
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ( Orienteerumine).
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Talgupäev).
27.04.2011
Ehitusloa väljaandmine Suur-Liiva tn 5 ehitise rekonstrueerimiseks.
27.04.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
27.04.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Suur-Mere tn 14, Haapsalu).
27.04.2011
Kinnistu kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine (Raudtee 16; 16a
27.04.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine 2011 (Raudtee 16; 16a Haapsalu).
27.04.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine 2011 (Õhtu kallas 21-4 elamus nr 2, Haapsalu).
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Zombiparaad ).
27.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Ilutulestik).
27.04.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
20.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Pärgade ja lillede asetamine).
20.04.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Volbriöö teatejooks).
20.04.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu).
20.04.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
20.04.2011
Lihthanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2011 II osa“ hanketulemuste kinnitamine.
20.04.2011
Lihthanke Valgevälja metsa metsamajandamiskava koostamise hanketulemuste kinnitamine.
20.04.2011
Toetuse eraldamine Haapsalu Gümnaasiumile
20.04.2011
Toetuse eraldamine MTÜ-le Laulustuudio DO-RE-MI.
20.04.2011
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule (Muinasjutufestival).
20.04.2011
Raha eraldamine Lääne Maakonna Keskraamatukogule (Muinasjutufestival- Hasartmängumaksu Nõukogu fondist).
20.04.2011
Detailplaneeringu kehtestamine (Haava tänava lõik 2, Haapsalu).
20.04.2011
Ettepanek Haridus- ja Teadusministeeriumile loodava riigigümnaasiumi nime osas.
20.04.2011
Ehitusloa väljaandmine Niine tn 21ehitise laiendamiseks.
13.04.2011
Ehituslubade väljaandmine Surnuaia tn 6 üksikelamu laiendamiseks ja ehitise püstitamiseks
13.04.2011
Kinnistute avaliku kirjaliku enampakkumise korras tervikvarana võõrandamise tingimuste kinnitamine 2011 (Lihula maantee parkla 1, Lihula mnt 3 ja Lihula mnt 3a Haapsalus).
13.04.2011
Haapsalu linna tänavate hoolduse riigihanke 2011-2014 läbiviimine.
13.04.2011
Toetuse eraldamine Haapsalu Gümnaasiumile
13.04.2011
Raha eraldamine reservfondist Lasteaiale Tõruke.
13.04.2011
Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine.
13.04.2011
Haapsalu Linnamajanduse AS 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine
13.04.2011
Raudteemuuseumi piletihindade ja osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
13.04.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 30.03.2011.a korralduse nr 213
08.04.2011
Hans Alveri nimelise preemia väljaandmine.
06.04.2011
Detailplaneeringu algatamine (Lai tn 2, Haapsalu).
06.04.2011
Välireklaami paigaldamiseks loa andmine ja lepingu sõlmimine (OÜ Aardemaa
06.04.2011
Ruumide üürile andmine 2011 Nodituba OÜ-le (Lihula mnt 3, Haapsalu).
06.04.2011
Riigihanke korraldamise ja läbiviimise volitamine.
06.04.2011
Raha eraldamine reservfondist (Samaaria Eesti Misjon MTÜ).
06.04.2011
Ehituslubade väljaandmine Jalaka tn 68 ehitiste täielikuks lammutamiseks.
30.03.2011
Ehituslubade väljaandmine Jalaka tn 68 üksikelamu ja ehitise püstitamiseks.
30.03.2011
Ehitusloa väljaandmine (Tallinna mnt 4 ja Tallinna mnt 6) ehitise püstitamiseks.
30.03.2011
Ehitusloa väljaandmine (Kalmistu tn 2//Metsakalmistu) ehitise püstitamiseks.
30.03.2011
Ehitusloa väljaandmine (Posti tänav ja Posti tn 34) ehitise püstitamiseks.
30.03.2011
Ehitusloa väljaandmine (Õhtu Kallas 29, Kalda 12A, Kalda 14, Kalda 14A ja Kalda tänav lõik 2) ehitise püstitamiseks.
30.03.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine.
30.03.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
30.03.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
30.03.2011
Põhivara mahakandmine.
30.03.2011
Lihthanke Tamme tn puude hoolduslõikuse hanketulemuste kinnitamine.
30.03.2011
Haapsalu Gümnaasiumi sisehindamisaruande kooskõlastamine.
30.03.2011
Loodava riigigümnaasiumi nime konkursi korraldamine
30.03.2011
Haapsalu turu kinnistu üürikonkurss 2011.
30.03.2011
Kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine 2011 (Raudtee 16; 16a; 16c, Haapsalu).
30.03.2011
Hanke läbiviimine (Haapsalu linnavara kindlustamine 2011 II osa).
30.03.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Metsa tn 65).
30.03.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jaama tn 32 ja Mulla tn - Lihula mnt ristmiku vahelise soojatorustiku lõik).
30.03.2011
Detailplaneeringu algatamine (Raudtee tn 7, 7a, Haapsalu).
30.03.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
30.03.2011
Detailpalneeringu kehtestamine Jalaka tn 78a, Haapsalu
30.03.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Minekuteel).
23.03.2011
Ehitusloa väljaandmine Metsa tn 12A ehitise rekonstrueerimiseks.
23.03.2011
Ehitusloa väljaandmine Tallinna mnt 23B üksikelamu rekonstrueerimiseks
23.03.2011
Lihthanke „Haapsalu linnavara kindlustamine 2011“ tulemuste kinnitamine
23.03.2011
Raha eraldamine (MTÜ-le Ketifilm)
23.03.2011
Raha eraldamine ( MTÜ Ühendus R.A.A.A.M)
23.03.2011
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus - Augustibluus).
23.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (Vehklemisklubi En Garde).
23.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus).
23.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ)
23.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine ( MTÜ Haapsalu Purjespordikool).
23.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (Spordiklubi Haapsalu).
23.03.2011
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Eraküte Aktsiaselts kasuks (Posti tn 34, Posti ja Kalda tänav).
23.03.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 21, Haapsalu).
23.03.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Evald Okase Muuseum
23.03.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
16.03.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine.
16.03.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Haapsalu Rahvasprint).
16.03.2011
Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolides avatavate esimeste ja kümnendate klasside arvu kinnitamine 2011/12. õppeaastaks.
16.03.2011
Korteriomandi avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimuste kinnitamine (Lihula mnt 21-18, Haapsalu).
16.03.2011
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine (Anželika Murik FIE).
16.03.2011
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine Jaan Kelneri Mopeedikeskus FIE).
16.03.2011
Raha eraldamine (Haapsalu Kultuurikeskus (HÕFF 2011)).
16.03.2011
Raha eraldamine (MTÜ-le Haapsalu Kontserdiühing).
16.03.2011
Raha eraldamine MTÜ Loomekeskus (Seanahk).
16.03.2011
Raha eraldamine MTÜ See Teater (lavastus „Minekuteel“).
16.03.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 16.02.2011 korralduse nr 94 tühistamine.
16.03.2011
Raha eraldamine (Aivo Paljasmaa).
16.03.2011
Raha eraldamine (Lääne Maakonna Keskraamatukogu.
16.03.2011
Raha eraldamine Läänemaa Muuseum (Iloni Imedemaa).
16.03.2011
Raha eraldamine (MTÜ Rotalia Film).
16.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (T-Stuudio MTÜ).
16.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine (Spordiklubi Haapsalu).
16.03.2011
Toetuse eraldamine OÜ-le Vanalinna Bowling.
16.03.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 21, Haapsalu). Ettekandja
16.03.2011
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ kooskõlastamine
16.03.2011
Haapsalu Linnavalitsuse esindaja nimetamine Haapsalu Sanatoorse Internaatkooli nõukogu liikmeks.
09.03.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Raamatukogu kolib).
09.03.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Universaalse Spordihalli II etapi ehitushanke korraldamine ja ehitamise aegne omanikujärelevalve” hanketulemuste kinnitamine.
09.03.2011
Tegevustoetuse eraldamine T-Stuudio MTÜ-le.
09.03.2011
Toetuse eraldamine Läänemaa Ratsaspordi Klubi MTÜ-le.
09.03.2011
Toetuse eraldamine Haapsalu Lauatenniseklubile (Haapsalu GP ,A. Kanepi memoriaal ja Eesti MV etapi korraldamine).
09.03.2011
Toetuse eraldamine MK Dünamo-le.
09.03.2011
Toetuse eraldamine Orienteerumisklubile Okas
09.03.2011
Toetuse eraldamine Haapsalu Maleklubi MTÜ-le
09.03.2011
Toetuse eraldamine MTÜ-le Haapsalu Jahtklubi.
09.03.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Jalgrattaklubi Paralepa.
09.03.2011
Toetuse eraldamine MTÜ-le Spordiklubi Haapsalu
09.03.2011
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Haava tänava lõik 2, Haapsalu).
09.03.2011
SA Haapsalu Linnuse Fond nõukogu liikmete määramine.
09.03.2011
Hankekomisjoni moodustamine „Haapsalu linnavara kindlustamine 2011
09.03.2011
Loa andmine laagri läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil.
09.03.2011
Lihthanke „Laste, noorte ja lastega perede psühholoogilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas“ protokolli kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine.
02.03.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
02.03.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine.
02.03.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Kuursaali maapoolse galerii aknaklaaside vahetamine ja avariilise sarika proteesimine ” hanketulemuse kinnitamine.
02.03.2011
Raha eraldamine Haapsalu Meestelaulu Seltsile.
02.03.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Eesti Tantsukunstnike Liit.
02.03.2011
Raha eraldamine MTÜ NMKÜ Haapsalu Liigale (Lääne Korvpalliliiga, Rannavolle, Streetball).
02.03.2011
Raha eraldamine reservfondist Vehklemisklubile En Garde.
02.03.2011
MTÜ Haapsalu Ujumisklubile toetuse eraldamine.
02.03.2011
SK-le Läänemaa Invasport toetuse eraldamine.
02.03.2011
Läänemaa Koolispordi Liidule toetuse eraldamine.
02.03.2011
MTÜ-le Läänemaa Kabeklubi toetuse eraldamine
02.03.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 23b, Haapsalu).
02.03.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
23.02.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
23.02.2011
Lihthanke “ Metsakalmistule puurkaevu rajamise ” hanketulemuste kinnitamine
23.02.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine 2011 Haapsalu linnasauna haldamiseks Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
23.02.2011
Lasteaedade töö kollektiivpuhkuse ajal.
23.02.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetluse “Haapsalu Universaalse Spordihalli II etapi ehitushanke korraldamine ja ehitamise aegne omanikujärelevalve” korraldamine.
23.02.2011
Haapsalu haridus- ja kultuuritegelaste tunnustamine.
23.02.2011
Raha eraldamine MTÜ Igaühe Terviseklubi.
23.02.2011
Tunnustamine sportlike saavutuste eest.
23.02.2011
Raha eraldamine MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubile
23.02.2011
Haapsalu Gümnaasiumile toetuse eraldamine.
23.02.2011
MTÜ Kultuuriühing Nasledie toetuse eraldamine.
23.02.2011
Raha eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele.
23.02.2011
Äripindade käsunduslepingu sõlmimine 2011 Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
23.02.2011
Üürikorterite käsunduslepingu sõlmimine 2011 Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
23.02.2011
Üürivõlgade sissenõudmise käsunduslepingu sõlmimine 2011 Haapsalu Linnamajanduse AS-ga.
23.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 12a ja Õhtu kallas 29 kinnistute vahelise lõigu soojatorustike rekonstrueerimine; Lahe tn 10; Nurme tn ja Posti tn 30 kinnistu vahelise lõigu soojatorustiku rekonstrueerimine; Tallinna mnt 4 ja 6 soojatorustike rekonstrueerimine).
23.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 12a ja Õhtu kallas 29 kinnistute vahelise lõigu soojatorustike rekonstrueerimine; Lahe tn 10; Nurme tn ja Posti tn 30 kinnistu vahelise lõigu soojatorustiku rekonstrueerimine; Tallinna mnt 4 ja 6 soojatorustike rekonstrueerimine).
23.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 12a ja Õhtu kallas 29 kinnistute vahelise lõigu soojatorustike rekonstrueerimine; Lahe tn 10; Nurme tn ja Posti tn 30 kinnistu vahelise lõigu soojatorustiku rekonstrueerimine; Tallinna mnt 4 ja 6 soojatorustike rekonstrueerimine).
23.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 12a ja Õhtu kallas 29 kinnistute vahelise lõigu soojatorustike rekonstrueerimine; Lahe tn 10; Nurme tn ja Posti tn 30 kinnistu vahelise lõigu soojatorustiku rekonstrueerimine; Tallinna mnt 4 ja 6 soojatorustike rekonstrueerimine).
23.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kalda tn 12a ja Õhtu kallas 29 kinnistute vahelise lõigu soojatorustike rekonstrueerimine; Lahe tn 10; Nurme tn ja Posti tn 30 kinnistu vahelise lõigu soojatorustiku rekonstrueerimine; Tallinna mnt 4 ja 6 soojatorustike rekonstrueerimine).
23.02.2011
Lihthanke „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas“ protokolli kinnitamine ja töövõtulepingu sõlmimine.
16.02.2011
Loa andmine Haapsalu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale Eesti Vabariigi 93. aastapäeva tähistamiseks ning ürituse ajal lossiplatsi sulgemiseks.
16.02.2011
Raha eraldamine ja sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Koguduse Varahaldus.
16.02.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 2011 eelarveaasta kulude jaotuse kinnitamine.
16.02.2011
Ehitusloa väljaandmine Sauna põik, Jüriöö tn ehitise püstitamisel.
16.02.2011
Lihthanke “ Posti tn, Karja tn Niine tn ja Lossiplatsi äärsete puude hoolduslõikuse ” hanketulemuste kinnitamine.
16.02.2011
Raha eraldamine rahvatantsurühmale Tõrvik Seenior (tegevustoetus).
16.02.2011
Raha eraldamine Tõnis Kulboki 30-nda sünnipäeva kontserdiks (Helgi Kulbok).
16.02.2011
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine Hamburg Laternad OÜ-le.
16.02.2011
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine Jaan Kelneri Mopeedikeskus FIE-le.
16.02.2011
Konkursi “Värviline Haapsalu 2011” juhendi kinnitamine.
16.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (optiline kaabel Haapsalus Lihula mnt-Tööstuse tn).
16.02.2011
Katastriüksuse piiri ja uue pindala kinnitamine ning sihtotstarbe määramine (Tallinna mnt 20, Haapsalu).
16.02.2011
Kaasfinantseerimise tagamine ja rendilepingu sõlmimine (rulapark)
14.02.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
09.02.2011
Lihtmenetlusega hanke “Täiendava eri-bussiliini võimaldamine Haapsalu linnas” hanketulemuste kinnitamine.
09.02.2011
Lihtmenetlusega hanke „ Esmatasandi psühholoogilise ja juriidilise nõustamisteenuse osutamine Haapsalu linnas“ hanketulemuste kinnitamine
09.02.2011
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas laste, noorte ja lastega perede psühholoogilise nõustamisteenuse osutamiseks 2011. aastal.
09.02.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine.
09.02.2011
Kaasfinantseerimise tagamine ja rendilepingu sõlmimine (Rulapark).
09.02.2011
Alla siseriikliku piirmäära hankemenetlusega hanke “Haapsalu Kultuurikeskuse lavatekstiilid ja -seadmed” hanketulemuste kinnitamine.
09.02.2011
Ehitusloa väljaandmine Ranna tee 1/Paralepa puhkeala ehitise püstitamisel.
09.02.2011
Toetuse eraldamine Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumile.
09.02.2011
Haapsalu linna eelarves 2011.aasta kultuurisummade jaotuse kinnitamine.
09.02.2011
Raha eraldamine reservfondist (Samaaria Eesti Misjon MTÜ
09.02.2011
Toetuse eraldamine OÜ-le Vanalinna Bowling.
09.02.2011
Toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Universaalhall.
09.02.2011
Haapsalu Avatud Noortekeskuse haldamiseks lepingu sõlmimine ja toetuse eraldamine MTÜ-le Bõliina.
09.02.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 18.01.2011 korralduse nr 28 tühistamine.
02.02.2011
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine.
02.02.2011
Lihthanke „Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamine Haapsalu linnas“ nurjunuks tunnistamine.
02.02.2011
Haapsalu Kultuurikeskuse koosseisu kinnitamine.
02.02.2011
Ehitusloa väljaandmine Tamme tn 15 ehitise rekonstrueerimisel.
02.02.2011
Lihthanke (Puude hooldamine) hankekomisjoni moodustamine
02.02.2011
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
02.02.2011
Toetuse eraldamine MK Dünamo.
02.02.2011
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ranna tee 1// Paralepa puhkeala, Haapsalu
02.02.2011
Raha eraldamine MTÜ-le Läänemaa Turism.
02.02.2011
Raha eraldamine reservfondist Haapsalu Gümnaasiumile.
02.02.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid
02.02.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades
27.01.2011
Rahalise toetuse eraldamine (Läänemaa Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus).
27.01.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine.
27.01.2011
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
27.01.2011
Teisaldatava kioski paigaldamise lubamine Westmeri tänavale.
27.01.2011
Loa andmine laagrite läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil
27.01.2011
Loa andmine laagrite läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil
27.01.2011
Raha eraldamine Haapsalu Noorte Huvikeskusele.
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine (Karja tänava parkla 1)
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Lihula maantee parkla 1
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Sadama tänava parkla 1
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Ungru tee 16 // Haapsalu metskond
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Vaikne kallas 12 // B. Laipmanni haljasala
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Õhtu kallas 2 // F. J. Wiedemanni skväär
27.01.2011
Katastriüksustele uute koha-aadresside määramine Õhtu kallas 31 // E. Enno park
27.01.2011
Konkursi “Aasta parim ehitis 2010” tulemuste kinnitamine.
27.01.2011
Krundipiiride muutmine (Kuuse tn 21 ja Tallinna mnt 20).
27.01.2011
Maakasutuste maksustamishindade määramine ja maa maksustamishinna aktide kinnitamine
18.01.2011
Maamaksust vabastamine 2011. aastal
18.01.2011
Esmatasandi juriidilise ja psühholoogilise nõustamise teenuse osutamiseks töövõtulepingu muutmine.
18.01.2011
Haapsalu linnas esmatasandi psühholoogilise ja juriidilise nõustamisteenuse osutamiseks 2011. aastal lihtmenetlusega hanke korraldamine.
18.01.2011
Haapsalu linnas tasuta bussisõidu võimaldamiseks koostöölepingu muutmine.
18.01.2011
Hanke läbiviimine täiendava pühapäevase eri-bussiliini võimaldamiseks Haapsalu linnas.
18.01.2011
Ravikindlustusega hõlmamata ja sotsiaalabi vajavatele isikutele üldarstiabi osutamise korraldamiseks lepingute sõlmimine.
18.01.2011
Sünnitoetuse väljamaksmine.
18.01.2011
Töövõtulepingu lastele ja noortele nõustamisteenuse osutamiseks muutmine.
18.01.2011
Haapsalu Linnavalitsuse esindaja määramine Vidruka Kooli hoolekogusse
18.01.2011
Haapsalu Avatud Noortekeskuse haldamiseks raha eraldamine MTÜ-le Bõliina.
18.01.2011
Ehitusloa väljaandmine Holmi tn 14 ehitise laiendamisel.
18.01.2011
Lihtmenetlusega hanke “Haapsalu Kultuurikeskuse lavatekstiilid ja -seadmed” korraldamine.
18.01.2011
Õpilaste koolitoidu omaosaluse maksmisest vabastamine
12.01.2011
Laste toidurahast ja õppetasust vabastamine Haapsalu linna lasteaedades.
12.01.2011
Tegevustoetuse eraldamine Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu osakonnale.
12.01.2011
Hanke läbiviimine Haapsalu linnas täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks.
12.01.2011
Täiskasvanute varjupaigateenuse osutamiseks Haapsalu linnas töövõtulepingu muutmine.
12.01.2011
Võlanõustamise teenuse osutamine Haapsalu linnas.
12.01.2011
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (A. Raidi raamatu esitlus).
12.01.2011
Loa andmine laagri läbiviimiseks Haapsalu linna territooriumil.
12.01.2011
Raha eraldamine filmi „Tipsi“ presentatsiooniks (MTÜ Haapsalu Filmiklubi).
12.01.2011
Jaan Poska käigu teenindamiseks vajaliku maa, maaüksusele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine.
12.01.2011
Haapsalu Linnavalitsuse 10.09.2008 korralduse nr 63 osaline kehtetuks tunnistamine ja katastriüksuse Lembitu tänav lõik 3 maakatastrist kustutamine.
12.01.2011
Maaüksusele koha-aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine (Roo tn 3, Haapsalu).
12.01.2011
Taksoveoloa andmine FIE Arvo Aidule.
12.01.2011
Sõidukikaardi andmine autole 285 BAT (Arvo Aidu).
12.01.2011
Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Toivo Tiik).
12.01.2011
Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtetuks tunnistamine (Urmas Kalde)
12.01.2011
Alaealiste liikumispiirangu ajutine lühendamine
05.01.2011
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine Haapsalu Tenniseklubi MTÜ.
05.01.2011
Raha eraldamine aastavahetuse peo korraldamiseks (Kaunisvälja Invest).
05.01.2011
Detailplaneeringu lähteülesande kehtivuse pikendamine (Holmi tn 14, Haapsalu).
05.01.2011
Nõupidamisruumi üürihinna kehtestamine Lihula mnt 3.
05.01.2011
Haapsalu linna kriisikomisjoni moodustamine.
29.12.2010
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Uusaastapidu).
29.12.2010
Loa andmine ilutulestiku korraldamiseks.
29.12.2010
Raha eraldamine avaliku korra ja julgeoleku eelarvest preemia maksmiseks abipolitseile
29.12.2010
Haapsalu Linnamajanduse AS poolt hallatava sauna pileti hinna kehtestamine eurodes
29.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Kuuse tn, Kuuse tn 32, Kuuse tn 32a, Kuuse tn 32b, Kuuse tn 32c, Vahtra tn 12, Vahtra tn 14 ehitise püstitamiseks.
29.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt 12 ehitise rekonstrueerimiseks.
29.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Endla tn 17 üksikelamu kasutusele võtmiseks.
29.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Tallinna mnt 1 ehitise kasutusele võtmiseks.
29.12.2010
Haapsalu Avatud Noortekeskuse haldamise ja noorte tegevuse korraldamise konkursi tingimuste kehtestamine.
29.12.2010
Lihthanke “Hulkuvate loomade püüdmine ja loomade varjupaigast teenuse tellimine” hanketulemuste kinnitamine.
29.12.2010
Raha eraldamine MTÜ-le Bõliina
29.12.2010
Üürilepingu muutmine (Lihula mnt 3, Urmas Mander FIE).
29.12.2010
Täiendava pühapäevase eri-bussiliini võimaldamiseks koostöölepingu muutmine.
22.12.2010
Hooldajatoetuse määra kehtestamine 2011 eelarveaastaks
22.12.2010
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine
22.12.2010
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine.
22.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Sadama 16 ehitise laiendamisel.
22.12.2010
Jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine.
22.12.2010
Konkursi tulemuste (Aafrika ranna rannahoonele teenusepakkuja leidmine) kinnitamine.
22.12.2010
Lihthanke “Keskkonnajaamade hoolduse” hanketulemuste kinnitamine
22.12.2010
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine SA-ga Haapsalu Piiskopilinnus
22.12.2010
Riigihanke „Haapsalu Kultuurikeskuse heli ja valgustehnika ostmine“ korraldamine.
22.12.2010
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks (Talvepäev Kaitseliiduga).
16.12.2010
Riigihanke „Haapsalu kalmistute hooldamine“ hanketulemuste kinnitamine
16.12.2010
Konkursikomisjoni (Aafrika ranna rannahoonele teenusepakkuja leidmine) moodustamine.
16.12.2010
Lihthanke (Hulkuvate loomade püüdmine ja loomade varjupaigast teenuse tellimine) hankekomisjoni moodustamine.
16.12.2010
Lihthanke (Keskkonnajaamade hooldamine) hankekomisjoni moodustamine.
16.12.2010
Riigihanke „Haapsalu linna haljastus- ja heakorratööd perioodil 2011“ hanketulemuste kinnitamine.
16.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Haava põik sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks.
16.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Kalevi tn sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks.
16.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Lihula mnt lõik 1 kaablikanalisatsiooni kasutusele võtmiseks.
16.12.2010
Lihtmenetlusega hanke “Haapsalu Turismiinfokeskuse rekonstrueerimine” hanketulemuste kinnitamine.
16.12.2010
Kinnisasjaga Räägu tn 11, Haapsalu liitmiseks sobiva maa erastamine.
16.12.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lihula mnt 12)
16.12.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sadama tn 16).
16.12.2010
Detailplaneeringu vastuvõtmine (Holmi kallas 18, Haapsalu).
16.12.2010
Lääne Maakonna Keskraamatukogu poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine eurodes.
16.12.2010
Haapsalu Sotsiaalmaja poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine eurodes.
09.12.2010
Sünnitoetuse väljamaksmine.
09.12.2010
Tegevustoetuse eraldamine (Läänemaa Pensionäride Ühenduse Haapsalu linna osakond
09.12.2010
Tegevustoetuse eraldamine ( EEVL Haapsalu Kogudus).
09.12.2010
Sõidukikaardi andmine autole 031AVP (Kalle Kalm).
09.12.2010
Taksoveoloa andmine FIE Kalle Kalm’ule.
09.12.2010
Hanke „Haapsalu kalmistute hooldamine“ pakkuja kvalifitseerimata jätmine
09.12.2010
Hanketulemuste kinnitamine Haapsalu Promenaadi ja Tsaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011.
09.12.2010
Riigihanke „Haapsalu linna haljastus- ja heakorratööd perioodil 2011“ pakkuja kvalifitseerimata jätmine.
09.12.2010
Raha eraldamine reservfondist (MTÜ Bõliina).
09.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Kopli 41 kaheksa boksiga garaaži kasutuselevõtmiseks
09.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Mihkli tn 8a üksikelamu kasutuselevõtmiseks.
09.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Mulla tn komplektalajaama kasutuselevõtmiseks.
09.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Oja 6a, Pargi tn, Raudteetammi tee, Kastani 10 // Kastani park, Lihula mnt 17a 10 kV maakaabelliini kasutuselevõtmiseks.
09.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Tamme tn 14 üksikelamu kasutuselevõtmiseks.
09.12.2010
Lihtmenetlusega hanke („Haapsalu Aida ja Oja tänavate projekteerimine“) hanketulemuste kinnitamine.
09.12.2010
Äriruumi Lihula mnt 3 üürile andmine Elisa Eesti AS-le.
09.12.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (kaugküttetorustike rekonstrueerimine).
09.12.2010
Raha eraldamine reservfondist (Kultuuriüritused).
09.12.2010
Raha eraldamine reservfondist (Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu kogudus
09.12.2010
Õpilaste koolilõuna omaosaluse maksmisest vabastamine.
01.12.2010
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Jõulukaravan).
01.12.2010
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Jõululaat).
01.12.2010
Haapsalu linna munitsipaallasteaedade sisehindamisaruannete kooskõlastamine
01.12.2010
Sihtotstarbelise toetuslepingu sõlmimine OÜ-ga Haapsalu Linna Spordibaasid.
01.12.2010
Ehitusloa väljaandmine F. R. Kreutzwaldi 14-3 ehitise (korteri) rekonstrueerimiseks
01.12.2010
Ehitusloa väljaandmine Lihula mnt sidekaablikanalisatsiooni ehitamiseks
01.12.2010
Kasutusloa väljaandmine Raudteetammi tee ehitise püstitamiseks.
01.12.2010
Teisaldatava kioski paigaldamise lubamine Kooli tn 5 kinnistule.
01.12.2010
Haapsalu linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Haapsalu Veevärk Aktsiaseltsi kasuks (Kuuse tänav, Kuuse tn 32, Vahtra tn 12, Vahtra tn 14).
01.12.2010
Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määra kehtestamine 2011 eelarveaastaks.
24.11.2010
Sünnitoetuse määra kehtestamine 2011 eelarveaastaks
24.11.2010
Sünnitoetuse väljamaksmine.
24.11.2010
Ühekordsete sotsiaaltoetuste määramine ning maksmine
24.11.2010
Haava põik tänava sadeveekanalisatsiooni ehitustööde hinnapakkumuste tulemuste kinnitamine
24.11.2010
Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks ja tänavate sulgemiseks (Orkaan V).
24.11.2010
Raha eraldamine reservfondist (Linna teed ja tänavad).
24.11.2010
Raha eraldamine reservfondist (Lääne Tehnikaspordi Selts MTÜ).
24.11.2010
Krundipiiride muutmine (Vee tn 10 ja Vee tn 7 // Krahviaed).
24.11.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 32).
24.11.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 26).
24.11.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuuse tn 4).
24.11.2010
Projekteerimistingimuste kinnitamine (Niine tn 38 Haapsalu).
24.11.2010
Haapsalu Linnavalitsuse 17.11.2010.a korraldusega nr 653 ”Haapsalu Promenaadi ja Tsaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011 lihthanke läbiviimine“ kinnitatud hanketeate muutmine
24.11.2010
Haapsalu Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine
17.11.2010
Haapsalu Linna Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
17.11.2010
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine.
17.11.2010
Haapsalu Nikolai Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
17.11.2010
Haapsalu munitsipaalkoolide raha eraldamine LTT õpikeskkonna parandamiseks
17.11.2010
Haapsalu kalmistute hooldus 2011. aastal teenuse hanke läbiviimine
17.11.2010
Haapsalu linna haljastuse- ja heakorratööd 2011. aastal - teenuse riigihanke läbiviimine.
17.11.2010
Haapsalu Promenaadi ja Tšaikovski puiestee hooldamine perioodil 01.01.2011 kuni 31.12.2011 lihthanke läbiviimine.
17.11.2010
Teede ja tänavate sulgemismaksust vabastamine (Jaama tn sadevesi).
17.11.2010